ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accolade

AE1 K AH0 L EY2 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accolade-, *accolade*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accolade(n) รางวัล

English-Thai: Nontri Dictionary
accolade(n) การได้รับเกียรติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วงเล็บปีกกา[wonglep pīkkā] (n, exp) EN: braces ; { }  FR: accolade [f] ; { }

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCOLADE AE1 K AH0 L EY2 D
ACCOLADES AE1 K AH0 L EY2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accolade (n) ˈækəlɛɪd (a1 k @ l ei d)
accolades (n) ˈækəlɛɪdz (a1 k @ l ei d z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accolade
   n 1: a tangible symbol signifying approval or distinction; "an
      award for bravery" [syn: {award}, {accolade}, {honor},
      {honour}, {laurels}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top