ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acclimate

AE1 K L AH0 M EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acclimate-, *acclimate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acclimate(vi) ปรับตัวให้ชินกับอากาศ, Syn. adapt, accommodate, become accustomed to, acclimatize
acclimate(vt) ปรับตัวให้ชินกับอากาศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acclimate(อะไคล' เมท) vt.,vi. ปรับตัวให้ชินกับอากาศ. -acclimation n., Syn. adapt

English-Thai: Nontri Dictionary
acclimate(vt) ปรับตัวให้ชินกับสภาพแวดล้อมใหม่

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acclimateAcclimate a plant to a new environment.
acclimateHe was soon acclimated to his new job.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปรับตัว[praptūa] (v) EN: adapt ; acclimate ; adjust oneself  FR: s'adapter ; s'accommoder ; obéir aux circonstances
ปรับตัวให้ชินกับอากาศ[praptūa hai chin kap ākāt] (v, exp) EN: acclimate ; adjust oneself to the weather  FR: s'acclimater

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCLIMATE AE1 K L AH0 M EY2 T
ACCLIMATED AE1 K L AH0 M EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acclimate (v) ˈæklɪmɛɪt (a1 k l i m ei t)
acclimated (v) ˈæklɪmɛɪtɪd (a1 k l i m ei t i d)
acclimates (v) ˈæklɪmɛɪts (a1 k l i m ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
順化[じゅんか, junka] (n,vs) acclimate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  acclimate
      v 1: get used to a certain climate; "They never acclimatized in
           Egypt" [syn: {acclimatize}, {acclimatise}, {acclimate}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top