ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acanthus

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acanthus-, *acanthus*, acanthu
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acanthus(n) ชื่อพืชใบเป็นหนามชนิดหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acanthus(อะแคน' ธัส) n. (pl. -thuses, -thi) พืชชนิดหนึ่งที่มีใบเป็นหยักหรือหนาม -acanthine adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acanthusลายใบอะแคนทัส [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acanthusอแคนทัส [TU Subject Heading]
Acanthus ebracteatusเหงือกปลาหมอ (พืช) [TU Subject Heading]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Laubverzierung {f} | Laubverzierungen {pl}acanthus | acanthi [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アズファーエンジェル[azufa-enjieru] (n) (See アラビアンエンジェルフィッシュ) Arabian angelfish (Pomacanthus asfur) [Add to Longdo]
アデヤッコ[adeyakko] (n) yellowface angelfish (Pomacanthus xanthometopon); blueface angelfish [Add to Longdo]
アラビアンエンジェルフィッシュ;アラビアン・エンジェルフィッシュ[arabian'enjierufisshu ; arabian . enjierufisshu] (n) (See アズファーエンジェル) Arabian angelfish (Pomacanthus asfur) [Add to Longdo]
イナズマヤッコ;マジェスティックエンジェル[inazumayakko ; majiesuteikkuenjieru] (n) bluegirdled angelfish (Pomacanthus navarchus); majestic angelfish [Add to Longdo]
オールドウーマンエンジェルフィッシュ[o-rudou-man'enjierufisshu] (n) old woman angelfish (Pomacanthus rhomboides) [Add to Longdo]
キングエンゼル[kinguenzeru] (n) king angelfish (Holacanthus passer) [Add to Longdo]
ギニアンエンジェルフィッシュ;アフリカンエンジェル[ginian'enjierufisshu ; afurikan'enjieru] (n) Guinean angelfish (Holacanthus africanus); West African angelfish [Add to Longdo]
クイーンエンゼル[kui-n'enzeru] (n) queen angelfish (Holacanthus ciliaris) [Add to Longdo]
クラウンローチ;クラウン・ローチ[kuraunro-chi ; kuraun . ro-chi] (n) clown loach (Chromobotia macracanthus); tiger botia [Add to Longdo]
クラリオンエンゼル[kurarion'enzeru] (n) clarion angelfish (Holacanthus clarionensis) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acanthus
   n 1: any plant of the genus Acanthus having large spiny leaves
      and spikes or white or purplish flowers; native to
      Mediterranean region but widely cultivated

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 acanthus
 
 1. kenger otu, ayı yoncası, (bot.), Acanthus
 2. (mim.) sütun başlıklarında kullanılan akantos yaprağı.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions