ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

absoluteness

AE1 B S AH0 L UW2 T N AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -absoluteness-, *absoluteness*, absolutenes
CMU English Pronouncing Dictionary
ABSOLUTENESS AE1 B S AH0 L UW2 T N AH0 S

Japanese-English: EDICT Dictionary
絶待[ぜつだい;ぜったい, zetsudai ; zettai] (n) {Buddh} (See 相待) absoluteness; incomparability; supremacy [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absolute {f}absoluteness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 absoluteness
   n 1: the quality of being complete or utter or extreme; "the
      starkness of his contrast between justice and fairness was
      open to many objections" [syn: {starkness}, {absoluteness},
      {utterness}]
   2: the quality of being absolute; "the absoluteness of the
     pope's decree could not be challenged"

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top