ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ablest

EY1 B AH0 L S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ablest-, *ablest*
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A 19th-century story called "The Ablest Man in the World."เรื่องราวในศตวรรษที่ 19 ที่เรียกว่า "ผู้สามารถที่สุดในโลก (0)

CMU English Pronouncing Dictionary
ABLEST EY1 B AH0 L S T
ABLEST EY1 B L AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ablest (j) ˈɛɪblɪst (ei1 b l i s t)

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions