ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

zr

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zr-, *zr*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
syzran(ซิซ' ร่าน) n. ชื่อเมืองในภาคตะวันออกของโซเวียตด้านยุโรป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ง่วน[ngūan] (v) EN: be immersed ; be engrossed ; be absorbed ; immezrse oneself in ; engage  FR: être occupé ; être affairé ; être absorbé par ; se plonger dans

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーズラナイト[a-zuranaito] (n) arzrunite [Add to Longdo]
エズラ記[エズラき, ezura ki] (n) Ezra (book of the Bible) [Add to Longdo]
ジルコニウム[jirukoniumu] (n) zirconium (Zr) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Zr
   n 1: a lustrous grey strong metallic element resembling
      titanium; it is used in nuclear reactors as a neutron
      absorber; it occurs in baddeleyite but is obtained chiefly
      from zircon [syn: {zirconium}, {Zr}, {atomic number 40}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top