ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

zn

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zn-, *zn*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
znn. สัญลักษณ์ของธาตุสังกะสี
kibbutznik(คิบูทซฺ'นิค) n. สมาชิกของนิคมอิสราเอล

German-Thai: Longdo Dictionary
Spitzname(n) |der, pl. Spitznamen| ชื่อเล่น, ฉายา

Japanese-English: EDICT Dictionary
クズネッツの波[クズネッツのなみ, kuzunettsu nonami] (n) Kuznets swings [Add to Longdo]
クズネッツ循環[クズネッツじゅんかん, kuzunettsu junkan] (n) Kuznets cycle [Add to Longdo]
亜鉛[あえん, aen] (n) zinc (Zn); (P) [Add to Longdo]
酸化亜鉛[さんかあえん, sankaaen] (n) zinc oxide (ZnO) [Add to Longdo]
硫化亜鉛[りゅうかあえん, ryuukaaen] (n) zinc sulfide (ZnS) (sulphide) [Add to Longdo]
硫酸亜鉛[りゅうさんあえん, ryuusan'aen] (n) zinc sulfate (ZnSO4) (sulphate) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Zn
   n 1: a bluish-white lustrous metallic element; brittle at
      ordinary temperatures but malleable when heated; used in a
      wide variety of alloys and in galvanizing iron; it occurs
      naturally as zinc sulphide in zinc blende [syn: {zinc},
      {Zn}, {atomic number 30}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top