ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

zambia

Z AE1 M B IY0 AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zambia-, *zambia*
Possible hiragana form: ざんびあ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
zambia(แซม'เบีย,ซาม'เบีย) n. ชื่อสาธารณรัฐในตอนใต้ของแอฟริกา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He moved from Aberdeenshire to Zambia and then he started farming there.ย้ายจากอาร์เบอร์ดีนเชอร์ ไปอยู่แซมเบีย แล้วก็เริ่มทำไร่ที่นั่น Faith Like Potatoes (2006)
There's nothing to be Zambia about, Annie.มันไม่มีอะไรให้ต้องแซมเบีย แอนนี่ Geography of Global Conflict (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
zambiaI'm from Zambia.

CMU English Pronouncing Dictionary
ZAMBIA Z AE1 M B IY0 AH0
ZAMBIAN Z AE1 M B IY0 AH0 N
ZAMBIA'S Z AE1 M B IY0 AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Zambia (n) zˈæmbɪəʳ (z a1 m b i@)
Zambian (n) zˈæmbɪəʳn (z a1 m b i@ n)
Zambians (n) zˈæmbɪəʳnz (z a1 m b i@ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赞比亚[Zàn bǐ yà, ㄗㄢˋ ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ, / ] Zambia, #27,865 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sambia [geogr.]Zambia (zm) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ザンビア[zanbia] (n,adj-no) Zambia; (P) [Add to Longdo]
ザンビア共和国[ザンビアきょうわこく, zanbia kyouwakoku] (n) (See ザンビア) Republic of Zambia [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Zambia
   n 1: a republic in central Africa; formerly controlled by Great
      Britain and called Northern Rhodesia until it gained
      independence within the commonwealth in 1964 [syn:
      {Zambia}, {Republic of Zambia}, {Northern Rhodesia}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 zambia
 
 1. zambia
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top