ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

winn

W IH1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -winn-, *winn*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
winner(n) ผู้ชนะ, See also: ผู้ชนะการแข่งกีฬา, ผู้ชนะกีฬา, แชมป์, Syn. champion, victor, Ant. loser
winnow(vi) พัดหรือเป่าเอาแกลบข้าวออก, See also: ร่อนข้าว, ฝัดข้าว
winnow(vt) พัดหรือเป่าเอาแกลบข้าวออก, See also: ร่อนข้าว, ฝัดข้าว
winning(adj) ซึ่งมีชัยชนะ, Syn. attractive, charming, dazzling, agreeable
winnock(n) หน้าต่าง (เป็นคำที่ใช้กันในสก็อตแลนด์), Syn. window
winnable(adj) ซึ่งประสบความสำเร็จ, See also: ซึ่งมีชัยชนะ
winnings(n) สิ่งที่ได้มาจากชัยชนะ
winnower(n) อุปกรณ์ที่ใช้แยกเอาออกแกลบข้าวออก
winningly(adv) อย่างมีชัยชนะ
winningness(n) การมีชัยชนะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
winner(วิน'เนอะ) n. ผู้มีชัย, Syn. victor
winning(วิน'นิง) n. การมีชัยชนะ adj. ประสบความสำเร็จ,มีความยินดี, See also: winnings n., pl. สิ่งที่ได้มาจากการมีชัยชนะ โดยเฉพาะเงิน winningly adv. winningness n., Syn. charming
winnow(วิน'โน) vt.,vi. พัดแกลบข้าวออก,พัดให้ปลิว,เป่าออก,ร่อนข้าว,ฝัด,แยกออก,ถอนออก,ทำให้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ หรือแยกออก n. อุปกรณ์พัดให้ออก,อุปกรณ์แยกออก, See also: winnower n., Syn. cull, separate, strain
breadwinnern. ผู้หาเลี้ยงครอบครัว, See also: breadwinning n. การหาเลี้ยงครอบครัว
cowinner(โควิน'เนอะ) n. ผู้ร่วมมีชัยชนะ,ผู้ร่วมชนะ
twinned(ทวินดฺ) adj. เป็นแฝด,เหมือนกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
winner(n) ผู้ชนะ,ผู้ถูกล็อตเตอรี่,ม้าตัวชนะ,ผู้หา
winning(adj) ซึ่งชนะ,ซึ่งประสบผลสำเร็จ
winnow(vt) สีข้าว,จัดเป็นพวก,โปรย,ผัด,กรอง,ร่อน,ถอน,แยก,พัด
breadwinner(n) คนหาเลี้ยงครอบครัว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Winnie-the-Pooh (Fictitious character)วินนี่ เดอะ พูห์ (ตัวละครในนวนิยาย) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Winny[วิกนี่] (vt) เเปลว่า วิกนี่ เอาไว้โหลดๆ จากญี่ปุ่น

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
winnAfter winning the Nobel prize, she remained as modest as ever.
winnAll hope of winning the game vanished.
winnAs was expected, he succeeded in winning the prize.
winnCould you tell me how to spell the podium of an awards ceremony? winner's stand?
winnDr. Yukawa, the Nobel prize winner, died in 1981.
winnEverybody loves a winner. [Proverb]
winnHe called out the name of the winner.
winnHe expects to succeed in winning a scholarship by studying hard.
winnHe gave me a forecast that she would be the winner.
winnHe is certain of winning the game.
winnHe is sure of winning.
winnHe is sure of winning the game.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไพ่ตาย(n) winning card, Syn. ทีเด็ด, Example: แม้จะเจรจาอย่างไร เขาก็ยังไม่ยอมยกเลิกไพ่ตายของเขา, Thai Definition: กลเม็ดสำคัญ, Notes: (สำนวน)
ผู้มีชัย(n) winner, See also: victor, conqueror, champ, champion, Syn. ผู้ชนะ, Example: เขาเชื่อมั่นว่าจะต้องเป็นผู้มีชัยในการแข่งขันครั้งนี้แน่นอน, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่เป็นฝ่ายได้รับชัยชนะ
ผู้พิชิต(n) conqueror, See also: winner, subjugator, defeater, Syn. ผู้ชนะ, Ant. ผู้แพ้, ผู้ปราชัย, Example: แม้ว่าการดินทางขึ้นสู่ยอดเขาเอเวอร์เรสต์จะเต็มไปด้วยอุปสรรค แต่ก็ยังมีคนอีกมากมายต้องการเป็นผู้พิชิต, Count Unit: คน
ฝัด(v) winnow, Example: ปัจจุบันนี้มีเครื่องสีข้าวแทนการตำข้าวและฝัดข้าว, Thai Definition: กระพือข้าวหรือสิ่งอื่นเพื่อให้แกลบ รำ หรือผงออก
ร่อน(v) winnow, See also: sift, separate large and small solid bits, Example: เขาร่อนเอาปลายข้าวออกจากเมล็ดข้าว, Thai Definition: แยกเอาของละเอียดออกจากของหยาบโดยใช้เครื่องแยกแกว่งยักไปย้ายมา ให้ของที่ละเอียดหลุดลงไป
การชนะ(n) winning, See also: overcoming, conquering, conquest, defeating, coming first, Ant. การแพ้, Thai Definition: การทำให้อีกฝ่ายหนึ่งพ่ายแพ้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โชคสองชั้น[chōk søng chan] (n, exp) EN: double winning
คอยกิน[khøi kin] (v, exp) EN: wait for the winner in a card game
ของขายดี[khøng khāi dī] (n, exp) EN: hot item ; winner
คั่ว[khūa = khua] (v) EN: wait for the winner in a card game ; have the winning card in one's hand
กระด้ง[kradong] (n) EN: rice winnowing basket ; treshing basket
กระด้งมอญ[kradong møn] (n) EN: large rice winnowing basket
หลักชัย[lakchai] (n) EN: goal ; finish line ; milestone ; winning post  FR: poteau d'arrivée [f] ; ligne d'arrivée [f]
ผู้ชนะ[phūchana] (n) EN: winner ; victor  FR: vainqueur [f] ; gagnant [m] ; gagnante [f] ; lauréat [m] ; lauréate [f]
ผู้ชนะการประกวด[phūchana kān prakūat] (n, exp) EN: contest winner  FR: gagnant d'un concours [m] ; vainqueur d'une compétition [m]
ผู้ชนะสิบทิศ[Phūchana Sip Thit] (n, exp) EN: The Winner

CMU English Pronouncing Dictionary
WINN W IH1 N
WINNE W IH1 N
WINNY W IH1 N IY0
WINNOW W IH1 N OW2
WINNIE W IH1 N IY0
WINNER W IH1 N ER0
WINNEY W IH1 N IY0
WINNERS W IH1 N ER0 Z
WINNICK W IH1 N IH0 K
WINNING W IH1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Winnie (n) wˈɪniː (w i1 n ii)
winner (n) wˈɪnər (w i1 n @ r)
winnow (v) wˈɪnou (w i1 n ou)
winners (n) wˈɪnəz (w i1 n @ z)
winning (v) wˈɪnɪŋ (w i1 n i ng)
winnows (v) wˈɪnouz (w i1 n ou z)
Winnipeg (n) wˈɪnɪpɛg (w i1 n i p e g)
winnings (n) wˈɪnɪŋz (w i1 n i ng z)
winnowed (v) wˈɪnoud (w i1 n ou d)
winnowing (v) wˈɪnouɪŋ (w i1 n ou i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赢家[yíng jiā, ㄧㄥˊ ㄐㄧㄚ, / ] winner, #11,307 [Add to Longdo]
幸运儿[xìng yùn ér, ㄒㄧㄥˋ ㄩㄣˋ ㄦˊ, / ] winner; lucky guy; person who always gets good breaks, #24,525 [Add to Longdo]
优胜[yōu shèng, ㄧㄡ ㄕㄥˋ, / ] winning; superior, #33,840 [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, ] winnow basket, #34,733 [Add to Longdo]
温尼伯[Wēn ní bó, ㄨㄣ ㄋㄧˊ ㄅㄛˊ, / ] Winnipeg, capital of Manitoba, Canada, #134,773 [Add to Longdo]
簸扬[bǒ yáng, ㄅㄛˇ ㄧㄤˊ, / ] winnow, #469,553 [Add to Longdo]
小熊维尼[Xiǎo xióng Wéi ní, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄩㄥˊ ㄨㄟˊ ㄋㄧˊ, / ] Winnie-the-Pooh (bear character in children's stories by A. A. Milne adapted by Disney) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
gewinnen(vt) |gewann, hat gewonnen| ชนะ เช่น Kem wünscht sich, das Lottospiel zu gewinnen. เข้มหวังที่จะถูกรางวัลล็อตเตอรี่
gewinnen(vi) |gewann, hat gewonnen| ผลิตมาจาก เช่น Diese Sauce gewinnt man aus Soja. ซ้อสนี้ทำมาจากถั่วเหลือง

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウイナー[uina-] (n) winner [Add to Longdo]
ウイナーテイクオール[uina-teikuo-ru] (n) winner-take-all [Add to Longdo]
ウイニング[uiningu] (n) winning [Add to Longdo]
ウイニングショット[uiningushotto] (n) winning shot (tennis, ball games) [Add to Longdo]
ウイニングボール;ウィニングボール[uiningubo-ru ; uiningubo-ru] (n) winning ball [Add to Longdo]
ウイニングポスト[uininguposuto] (n) winning post [Add to Longdo]
ウイニングラン[uininguran] (n) winning run [Add to Longdo]
オッズ[ozzu] (n) chances of winning (a bet); odds [Add to Longdo]
ノーベル賞受賞者[ノーベルしょうじゅしょうしゃ, no-beru shoujushousha] (n) Nobel laureate; Nobel-Prize winner [Add to Longdo]
マイヨ・ジョーヌ;マイヨジョーヌ[maiyo . jo-nu ; maiyojo-nu] (n) yellow jersey (awarded to the winner of the Tour de France, etc.) (fre [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top