ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

weller

W EH1 L ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -weller-, *weller*
English-Thai: Nontri Dictionary
dweller(n) ผู้พำนัก,ผู้อยู่อาศัย,ผู้พำนักพักพิง,ผู้อาศัย
jeweller(n) ช่างทำเพชรพลอย,ช่างทำอัญมณี
jewellery(n) เพชรพลอย,อัญมณี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญมณี[anyamanī] (n) EN: semi-precious stone ; gemstone ; jewel ; jewellery = jewelry (Am.)  FR: pierre semi-précieuse [f] ; pierre rare [f] ; gemme [f]
ช่างเพชร[chang phet] (n) EN: lapidary ; jeweller  FR: lapidaire [m] ; joaillier [m] ; bijoutier [m]
ชาวกรุง[chāo krung] (n, exp) EN: city dweller ; townsman ; townspeople ; city folk ; city people  FR: citadin [m] ; habitant d'une ville [m]
ชาวป่าชาวดอย[chāo pā chāo døi] (n, exp) EN: hillfolk ; hill dwellers ; hill people  FR: montagnards [mpl]
คนป่า[khon pā] (n, exp) EN: forest dweller
นครวาสี[nakhønwāsī] (n) EN: town-dweller ; citizen
พ่อค้าเพชรพลอย[phøkhā phetphløi] (n, exp) EN: jeweller  FR: joaillier [m]
พลเมือง[phonlameūang] (n) EN: citizen ; inhabitant ; civilian ; dweller ; people ; population  FR: citoyen [m] ; civil [m] ; population [f]
ผู้ที่อาศัยอยู่ตามภูเขา[phū thī āsai yū tām phūkhao] (n, exp) EN: mountain man ; mountain-dweller  FR: montagnard [m] ; montagnarde [f] ; habitant des montagnes [m]
ผู้อยู่[phūyū] (n) EN: occupant ; tenant ; resident ; dweller ; lessee ; occupier  FR: occupant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
WELLER W EH1 L ER0

Japanese-English: EDICT Dictionary
インディアンジュエリー[indeianjueri-] (n) Indian jewellery (jewelry) [Add to Longdo]
ジュエリー(P);ジューリー;ジュウリー[jueri-(P); ju-ri-; juuri-] (n) jewelry; jewellery; (P) [Add to Longdo]
浦人[うらびと, urabito] (n) seaside dweller [Add to Longdo]
穴居人[けっきょじん, kekkyojin] (n) cave dweller; caveman [Add to Longdo]
耳栓[みみせん, mimisen] (n) (arch) (See 耳当) earplug (traditional jewellery worn in the earlobe, popular in Jomon-period Japan) [Add to Longdo]
耳当;耳璫;耳とう;珥璫;珥とう[じとう, jitou] (n) (arch) earplug (traditional jewellery worn in the earlobe, popular in Han-dynasty China) [Add to Longdo]
住人[じゅうにん, juunin] (n) dweller; inhabitant; resident; (P) [Add to Longdo]
巣ごもり消費[すごもりしょうひ, sugomorishouhi] (n) consumption of goods and services by young working adults who live at home, with their basic living expenses covered by their parents; nest-dweller consumption [Add to Longdo]
[だい, dai] (n,n-suf) (1) stand; rack; table; (2) support; (3) belt; (ctr) (4) counter for machines, incl. vehicles; (n) (5) setting (e.g. in jewellery); (n,n-suf,ctr) (6) (See 代・だい・2,代・だい・6) level (e.g. price level); range (e.g. after physical units); period (of time, e.g. a decade of one's life); (P) [Add to Longdo]
団地族[だんちぞく, danchizoku] (n) housing project dwellers [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top