ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wave

W EY1 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wave-, *wave*
Possible hiragana form: わう゛ぇ
English-Thai: Longdo Dictionary
wave number(n, jargon) ค่าที่เป็นส่วนกลับของความยาวคลื่น, See also: Related: wavelength
wave the white flag(phrase) ยอมยกธงขาว ยอมแพ้ ยอมจำนน
Silent Wave Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Nikon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร AF-S, See also: SWF, USM

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wave(vi) โบกมือ, See also: โบกเพื่อทักทายหรือส่งสัญญาณ, Syn. beckon, motion, greet
wave(vt) โบกมือ, See also: โบกเพื่อทักทายหรือส่งสัญญาณ
wave(vt) โบกไปมา, See also: ทำให้ขึ้นๆลงๆ, Syn. flap, flutter, wag
wave(vi) เป็นลอน, See also: เป็นคลื่น
wave(vt) ทำให้เป็นลอน, See also: ทำให้หยักเป็นลอน
wave(n) คลื่น, See also: ระลอกคลื่น
wave(n) การโบกมือเพื่อทักทายหรือส่งสัญญาณ
waver(vi) แกว่งไปแกว่งมา (การตัดสินใจ, โอกาส, ความคิดเห็น), See also: โอนเอน, วอกแวกไม่มั่นคง, Syn. fluctuate, irresolute, vacillate
waver(vi) โซเซ, See also: ตุปัดตุเป๋, แอ่นไปแอ่นมา
waver(n) (น้ำเสียง) ขึ้นๆ ลงๆ (แสดงอารมณ์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wave(เวฟว) n. คลื่น,ลอน,ความหวั่นไหว,การเคลื่อนตัวเป็นกลุ่ม,การแกว่ง,การโบกไปมา,การเป็นลอน,น่านน้ำ,ทะเล,การหลั่งไหล,การเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน,ชั่วครั้งชั่วคราว,พักหนึ่ง vi. vi. โบกไปมา,โบกมือ,เคลื่อนตัวเป็นรูปคลื่น,โค้งสลับทิศทาง,ทำให้เปลี่ยนแปลง
wave frontn. แนวหน้าคลื่น
waved(เวฟวดฺ) adj. เป็นลูกคลื่น,เป็นรูปคลื่น,เป็นลอน
waveformn. รูปแบบของคลื่น
wavelengthn. ความยาวคลื่น, Syn. wave length
waver(เว'เวอะ) vi.,n. (การ) แกว่งไปมา,แกว่งไกว,โซเซ,โอนเอนไปมา,วอกแวก,ลังเล,หวั่นไหว,ไม่มั่นคง,สงสัย,ผันแปร,แปรปรวน,ผู้โบก,เครื่องดัดผม,ผู้ดัดผม, See also: waverer n. waveringly adv.
a wavesabbr. atrial contraction waves
airwaves(แอร์' เวฟวซฺ) n., pl. สื่ออากาศของการกระจายเสียงวิทยุและของโทรทัศน์
microwave(ไม'โครเวฟ) n. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่สูงมากที่สุด

English-Thai: Nontri Dictionary
wave(n) คลื่น,การโบก,ทะเล,ลอน,ระลอก,การแกว่ง,น่านน้ำ
wave(vi) เป็นคลื่น,แกว่ง,สะบัด,โบก,ปัด
waver(n) การเซ,ความโอนเอน,การแกว่งไกว,ความแปรปรวน
waver(vi) เซ,โอนเอน,วอกแวก,ลังเล,ระส่ำระสาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
waveคลื่น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wave amplitudeขนาดคลื่น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wave analyzerเครื่องวิเคราะห์คลื่น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wave equationสมการคลื่น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
wave frontหน้าคลื่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
wave heatingการให้ความร้อนด้วยคลื่น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wave length๑. ความยาวคลื่น๒. ช่วงลอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
wave pathแนวคลื่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
wave ripple mark; oscillation ripple; oscillation ripple markรอยริ้วคลื่นสมมาตร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
wave trapวงจรดักคลื่นรบกวน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Waveคลื่นอากาศ [สิ่งแวดล้อม]
waveคลื่น, การรบกวนซึ่งเกิดจากการถ่ายโอนพลังงานผ่านตัวกลางหรืออวกาศ  เช่น คลื่นเสียงเกิดจาการสั่นของวัตถุในอากาศ แล้วถ่ายโอนพลังงานผ่านอากาศ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Wave ageอายุคลื่น [อุตุนิยมวิทยา]
Wave cloudเมฆในคลื่นภูเขา [อุตุนิยมวิทยา]
wave frontหน้าคลื่น, แนวของสันคลื่นหรือท้องคลื่นหรือโลกัสของจุดต่าง ๆ ในคลื่นที่มีเฟสเดียวกัน แนวของหน้าคลื่นจะตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นเสมอ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Wave guideท่อนำคลื่น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Wave heightความสูงของคลื่น [อุตุนิยมวิทยา]
wave height recorderwave height recorder, เครื่องบันทึกความสูงคลื่น [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
wave making apparatuswave making apparatus, เครื่องทำคลื่น [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Wave periodคาบเวลาของคลื่น [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To begin with, cover is a hole in the ground, but as the enemy are rolled back by succeeding waves of troops, the men immediately behind start serious digging.เพื่อเริ่มต้นกับฝาครอบเป็นเพียง หลุมในพื้นดิน แต่เป็นศัตรูถูกยกเลิกไป How I Won the War (1967)
- It's a group of fellas. Wave back.โบกกลับ Yellow Submarine (1968)
Wave goodbye. Bye.บ๊ายบายพ่อหน่อย บ๊ายบาย Jaws (1975)
Take this. Wave it at anything that slithers.เอานี่ไป, โบกมันใส่ทุกอย่างที่ลื่นไหล. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
When you wave those flags and shout you send fear into the hearts of your brothers.เวลาที่พวกเธอโบกธงนั่นแล้วตะโกน ทำให้พี่น้องของเรากลัว Gandhi (1982)
And each fresh bit of news creates another wave of madness.และข่าวต่างๆ เป็นตัวก่อความบ้าคลั่ง Gandhi (1982)
Wave to your mother.โบกมือให้แม่แกสิ *batteries not included (1987)
"A wave of love swept over them,และคลื่นแห่งความรักก็ซัดสาดพวกเขา The Princess Bride (1987)
Yeah, I know it sounds like a funky club for podiatrists but I've been speaking with Japanese- Americans in the past few days who say that our crime wave is reminiscent of a secret band of ninja thieves who once operated in Japan.ใช่ฉันรู้ว่ามันเสียงเหมือนสโมสรขี้ขลาดสำหรับเท้า ... ... แต่ฉันได้รับการพูดคุยกับ Japanese - ชาวอเมริกันในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ... Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Change brain wave parameters.ปรับรูปแบบคลื่นสมอง The Lawnmower Man (1992)
Brain wave pattern altered.ระดับคลื่นสมองเกิดการเปลี่ยนแปลง The Lawnmower Man (1992)
Change brain wave parameters.ปรับรูปแบบคลื่นสมอง The Lawnmower Man (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
waveA big wave swept the man off the boat.
waveA big wave turned over his canoe.
waveA big wave turned the ferry over.
waveA cold wave attacked Europe.
waveA cold wave hit this district.
waveA cold wave passed over Japan.
waveA fishing light wavers under the lee of an island.
waveAs for the air, there is always some moisture in the atmosphere, but when the amount increases a great deal, it affects the light waves.
waveA sudden wave of sickness overpowered him.
waveBob waved to whomever he saw.
waveCan you hear the noise of the waves on the beach?
waveHaving idled jobless for a while I wavered. I'd rushed into handing in my notice but maybe I should have endured it and kept going ...

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลิ้วไหว(v) waver, See also: sway, rustle, Ant. หยุดนิ่ง, Example: กิ่งไม้ที่ต้องกระแสลมฝน ใบของมันจะพลิ้วไหวอย่างเริงร่า, Thai Definition: สะบัดเป็นคลื่นไปตามลม
ลอน(n) undulation, See also: wave, curl, ridge, Syn. ลูกคลื่น, Example: ภูเขาทั้ง 2 ลูกมีสภาพพื้นที่เป็นแบบลอนชัน, Thai Definition: ส่วนที่มีลักษณะสูงๆ ต่ำๆ อย่างลูกคลื่นติดต่อสลับกันไปบนพื้นราบ
เกลียวคลื่น(n) wave, Syn. ระลอกคลื่น, คลื่น, ลูกคลื่น, Example: เขาพุ่งตัวลงในน้ำที่เยือกเย็น ดำผุดดำว่ายอย่างร่าเริง ท่ามกลางเกลียวคลื่นที่ทบกันเข้ามาตลอดเวลา, Count Unit: ลูก, Thai Definition: น้ำในทะเลหรือแม่น้ำลำคลองเป็นต้น ซึ่งบางส่วนมีอาการเคลื่อนไหวนูนสูงกว่าระดับโดยปกติแล้วลดลงและแลเห็นเคลื่อนไปเป็นระยะยาวหรือสั้นบนผิวน้ำ
จดๆ จ้องๆ(v) hesitate, See also: waver, be uncertain, be unsure, be undecided, Syn. จดจ้อง, ลังเลใจ, ไม่แน่ใจ, ไม่ตัดสินใจ, Ant. มั่นใจ, แน่ใจ, Example: มัวแต่จดๆ จ้องๆ อยู่นั่นแหล่ะ ไม่ยอมลงมือทำเสียที, Thai Definition: จะทำก็ไม่แน่ใจ
ลังเล(v) hesitate, See also: waver, be uncertain, dither, Example: นักลงทุนต่างชาติยังคงลังเลที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย, Thai Definition: ไม่แน่ใจ, สองจิตสองใจ
ละลอก(n) wavelet, See also: ripple, wash, surge, wave, Syn. ระลอก, Example: เขาเพ่งมองผิวน้ำที่ราบเรียบ ไม่ปรากฏแม้แต่ละลอกน้อยๆ ของน้ำทะเลให้เห็น, Count Unit: ละลอก, Thai Definition: น้ำที่กระเพื่อมไป, คลื่นขนาดเล็ก
ละล้าละลัง(v) hesitate, See also: waver, tarry, be reluctant, Syn. ลังเล, ลุกลน, เก้ๆ กังๆ, รีรอ, Example: ขณะที่ผมละล้าละลังทำอะไรไม่ถูก ก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้น, Thai Definition: ห่วงหน้าห่วงหลังด้วยอาการลุกลี้ลุกลน
ลังเลใจ(v) hesitate, See also: waver, falter, vacillate, oscillate, be uncertain, be undecided, Syn. สองจิตสองใจ, โลเล, ลังเล, Example: นักลงทุนต่างประเทศลังเลใจที่จะลงทุนในจีนและไต้หวัน, Thai Definition: ไม่แน่ใจ
ลูกคลื่น(n) wave, See also: billow, swell, Syn. คลื่น, เกลียวคลื่น, Example: ทันทีที่ก้อนหินกระทบผิวน้ำจะเกิดลูกคลื่นตามมาเป็นระลอก, Count Unit: ลูก
โลเล(v) waver, See also: hesitate, be uncertain, be irresolute, be indecisive, Syn. ลังเล, แปรปรวน, Example: หัวหน้าครอบครัวโลเลอย่างนี้สมาชิกก็แย่, Thai Definition: มีนิสัยไม่แน่นอนไม่มั่นคง, เอาแน่เอานอนไม่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบก[bōk] (v) EN: flourish ; wave ; flutter ; flap  FR: brandir ; flotter ; claquer au vent ; agiter ; balancer
โบก[bōk] (v) EN: wave (the hand)  FR: faire signe de la main
โบกมือ[bōkmeū] (v, exp) EN: wave the hand  FR: faire signe de la main
โบกมืออำลา[bōkmeū amlā] (v, exp) EN: wave greeting (to) ; wave goodbye (to)  FR: saluer de la main
โบกธง[bōk thong] (v, exp) EN: wave a flag  FR: agiter un drapeau ; brandir un drapeau
ช่วงคลื่น[chūang khleūn] (n, exp) EN: wavelength  FR: longueur d'onde [f]
ดัดผม[dat phom] (v) EN: perm ; have one's hair waved ; have one's hair set ; get a permanent  FR: friser
ฟันคลื่น[fan khleūn] (v, exp) EN: head into the waves ; sail through waves  FR: fendre les flots
การสะท้อนของคลื่น[kān sathøn khøng khleūn] (n, exp) EN: reflection of waves  FR: réflexion des ondes [f]
เขย่า[khayao] (v) EN: shake ; rock ; wave  FR: agiter ; secouer ; ballotter

CMU English Pronouncing Dictionary
WAVE W EY1 V
WAVED W EY1 V D
WAVES W EY1 V Z
WAVER W EY1 V ER0
WAVERLY W EY1 V ER0 L IY0
WAVERED W EY1 V ER0 D
WAVETEK W EY1 V T EH2 K
WAVERING W EY1 V ER0 IH0 NG
WAVERLEY W EY1 V ER0 L IY0
WAVELENGTH W EY1 V L EH2 NG TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wave (v) wˈɛɪv (w ei1 v)
waved (v) wˈɛɪvd (w ei1 v d)
waver (v) wˈɛɪvər (w ei1 v @ r)
waves (v) wˈɛɪvz (w ei1 v z)
wavers (v) wˈɛɪvəz (w ei1 v @ z)
wavered (v) wˈɛɪvəd (w ei1 v @ d)
waverer (n) wˈɛɪvərər (w ei1 v @ r @ r)
waverers (n) wˈɛɪvərəz (w ei1 v @ r @ z)
wavering (v) wˈɛɪvərɪŋ (w ei1 v @ r i ng)
wavelength (n) wˈɛɪvlɛŋθ (w ei1 v l e ng th)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bō, ㄅㄛ, ] wave; ripple; storm; surge; abbr. for 波蘭|波兰 Poland, #1,747 [Add to Longdo]
[làng, ㄌㄤˋ, ] wave; breaker; unrestrained; dissipated, #4,128 [Add to Longdo]
动摇[dòng yáo, ㄉㄨㄥˋ ㄧㄠˊ, / ] waver; be indecisive, #9,060 [Add to Longdo]
浪潮[làng cháo, ㄌㄤˋ ㄔㄠˊ, ] wave; tides, #9,197 [Add to Longdo]
波浪[bō làng, ㄅㄛ ㄌㄤˋ, ] wave, #17,733 [Add to Longdo]
波长[bō cháng, ㄅㄛ ㄔㄤˊ, / ] wavelength, #18,054 [Add to Longdo]
波段[bō duàn, ㄅㄛ ㄉㄨㄢˋ, ] wave band, #18,865 [Add to Longdo]
飘扬[piāo yáng, ㄆㄧㄠ ㄧㄤˊ, / ] wave; flutter; fly, #19,713 [Add to Longdo]
波形[bō xíng, ㄅㄛ ㄒㄧㄥˊ, ] wave form, #24,764 [Add to Longdo]
一波三折[yī bō sān zhé, ㄧ ㄅㄛ ㄙㄢ ㄓㄜˊ, / ] wave with many fold (成语 saw); calligraphic flourish with many twists; fig. many twists and turns, #30,795 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einfallswinkel {m} von Strahlenwave angle [Add to Longdo]
Frequenzband {n}wave band; frequency band [Add to Longdo]
Schwalllöten {n}; Schwallöten {n} [alt]wave soldering [Add to Longdo]
Sperrkreis {m} | Sperrkreise {pl}wave trap | wave traps [Add to Longdo]
Welle {f}; Woge {f} | Wellen {pl}; Wogen {pl} | kleine Welle | abklingende Welle | dynamische Welle | stehende Wellewave | waves | wavelet | decaying wave | dynamic wave | standing wave; stationary wave [Add to Longdo]
Wellen-Lötanlage {f}wave soldering machine [Add to Longdo]
Wellenbereich {m} | Wellenbereiche {pl}wave range | wave ranges [Add to Longdo]
Wellenfrontaberration {f}wave front aberration [Add to Longdo]
Wellengröße {f}wave frequency [Add to Longdo]
Wellenlänge {f} | Wellenlängen {pl} | auf der richtigen Wellenlänge | Wellenlängen-Multiplex ...wave length; wavelength | wave lengths; wavelengths | tuned-in | wavelength division multiplexing (WDM) [Add to Longdo]
Wellentheorie {f} | Wellentheorien {pl}wave theory | wave theories [Add to Longdo]
Wellschlauch {m}wave tube [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
P波;ピー波[ピーは, pi-ha] (n) P-wave (e.g. of earthquake); primary wave [Add to Longdo]
S波;エス波[エスは, esu ha] (n) S-wave (e.g. of earthquake); secondary wave [Add to Longdo]
しゃっきり[shakkiri] (adv) (See しゃきっと,すっきり) crisp; straight (back); unwavering attitude; brisk [Add to Longdo]
ちろちろ[chirochiro] (adv-to) (1) flicker (light); waver; (2) trickle (water); (3) glance at [Add to Longdo]
ぱちつかせる[pachitsukaseru] (v1) to blink repeatedly; to wave repeatedly (e.g. a paper fan) [Add to Longdo]
ひたひた[hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly [Add to Longdo]
ろ波器;濾波器[ろぱき, ropaki] (n) filter; wave filter [Add to Longdo]
アラブの春[アラブのはる, arabu noharu] (exp,n) Arab Spring (revolutionary wave in the Arab world, 2010-2011) [Add to Longdo]
ウェーブフロント[ue-bufuronto] (n) wavefront [Add to Longdo]
ウェーブレット[ue-buretto] (n) wavelet (physics) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
マイクロ波[マイクロは, maikuro ha] microwave [Add to Longdo]
音波[おんぱ, onpa] sound wave [Add to Longdo]
光通信[ひかりつうしん, hikaritsuushin] light-wave communication [Add to Longdo]
高周波[こうしゅうは, koushuuha] high frequency waves [Add to Longdo]
中心波長[ちゅうしんはちょう, chuushinhachou] centre wavelength [Add to Longdo]
波形[はけい, hakei] wave form [Add to Longdo]
搬送波[はんそうは, hansouha] carrier wave [Add to Longdo]
波形[はけい, hakei] waveform [Add to Longdo]
波長[はちょう, hachou] wavelength [Add to Longdo]
ショックウェーブ[しょっくうえーぶ, shokkuue-bu] ShockWave [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wave
   n 1: one of a series of ridges that moves across the surface of
      a liquid (especially across a large body of water) [syn:
      {wave}, {moving ridge}]
   2: a movement like that of a sudden occurrence or increase in a
     specified phenomenon; "a wave of settlers"; "troops advancing
     in waves"
   3: (physics) a movement up and down or back and forth [syn:
     {wave}, {undulation}]
   4: something that rises rapidly; "a wave of emotion swept over
     him"; "there was a sudden wave of buying before the market
     closed"; "a wave of conservatism in the country led by the
     hard right"
   5: the act of signaling by a movement of the hand [syn: {wave},
     {waving}, {wafture}]
   6: a hairdo that creates undulations in the hair
   7: an undulating curve [syn: {wave}, {undulation}]
   8: a persistent and widespread unusual weather condition
     (especially of unusual temperatures); "a heat wave"
   9: a member of the women's reserve of the United States Navy;
     originally organized during World War II but now no longer a
     separate branch
   v 1: signal with the hands or nod; "She waved to her friends";
      "He waved his hand hospitably" [syn: {beckon}, {wave}]
   2: move or swing back and forth; "She waved her gun" [syn:
     {brandish}, {flourish}, {wave}]
   3: move in a wavy pattern or with a rising and falling motion;
     "The curtains undulated"; "the waves rolled towards the
     beach" [syn: {roll}, {undulate}, {flap}, {wave}]
   4: twist or roll into coils or ringlets; "curl my hair, please"
     [syn: {curl}, {wave}]
   5: set waves in; "she asked the hairdresser to wave her hair"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top