ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vang

V AE1 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vang-, *vang*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vanguard(n) ผู้นำทางสังคม, Syn. avant-garde, spearhead
vanguard(n) ทหารกองหน้า, See also: แนวหน้า, กองหน้า, Ant. rearguard
vanguished(adj) ซึ่งปราบปราม, Syn. beaten, overthrown, overwhelmed
vanguardism(n) การเป็นผู้นำทางสังคม, See also: การเป็นแนวหน้า
vanguardist(n) ผู้นำทางสังคม, See also: ผู้เป็นแนวหน้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vanguard(แวน'การ์ด) n. กองหน้า,แนวหน้า, See also: Vanguard n. จรวดปล่อยดาวเทียมแบบหนึ่งของอเมริกา, Syn. advance guard, van
evangelist(อีแวน'จะลิสทฺ) n. ผู้สอนคำสอนของพระเยซูและชีวประวัติของพระเยซู,ผู้มีความกระตือรือร้น

English-Thai: Nontri Dictionary
vanguard(n) ทัพหน้า,แนวหน้า,กองหน้า
evangelical(adj) เกี่ยวกับคำสอนของพระเยซู
evangelism(n) การสอนศาสนา,การเผยแพร่คำสอน,การเผยแพร่ศาสนา
evangelist(n) ผู้เผยแพร่ศาสนา,ผู้สอนศาสนา,ผู้เขียนคัมภีร์คริสต์ศาสนา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vanguard of the proletariatแนวหน้าของชนกรรมาชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทัพหน้า(n) vanguard, See also: advanced guard, Thai Definition: กองทหารจำนวนมาก เดินทางล่วงหน้าไปก่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แนวหน้า[naēonā] (n) EN: front line ; front ; vanguard  FR: ligne de front [f]
ระดับแนวหน้า[radap naēonā] (n, exp) EN: leading level ; front line ; vanguard  FR: avant-garde [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
VANG V AE1 NG
VANGY V AE1 N JH IY0
VANGEL V EY1 NG G AH0 L
VANGIE V AE1 NG IY0
VANGORP V AE1 NG G ER0 P
VANGUARD V AE1 N G AA2 R D
VANGUNDY V AH0 NG G AH1 N D IY0
VANGORDEN V AE1 NG G ER0 D AH0 N
VANGORDER V AE1 NG G ER0 D ER0
VANGIESON V AE1 NG G IY0 Z AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vanguard (n) vˈængaːd (v a1 n g aa d)
vanguards (n) vˈængaːdz (v a1 n g aa d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前锋[qián fēng, ㄑㄧㄢˊ ㄈㄥ, / ] vanguard; front line; tackle (football move), #4,680 [Add to Longdo]
先锋队[xiān fēng duì, ㄒㄧㄢ ㄈㄥ ㄉㄨㄟˋ, / ] vanguard, #35,888 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vangaschnäpper {m} [ornith.]Black & White Flycatcher [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アバンギャルド;アヴァンギャルド[abangyarudo ; avangyarudo] (n) avant-garde (fre [Add to Longdo]
エバンジェリスト[ebanjierisuto] (n) evangelist [Add to Longdo]
一陣[いちじん, ichijin] (n) (1) gust of wind; (2) vanguard [Add to Longdo]
公衆伝動[こうしゅうでんどう, koushuudendou] (n) public evangelism [Add to Longdo]
信徒伝動[しんとでんどう, shintodendou] (n) lay evangelism [Add to Longdo]
先遣部隊[せんけんぶたい, senkenbutai] (n) advance troops; vanguard [Add to Longdo]
先手[せんて, sente] (n) front lines; vanguard [Add to Longdo]
先陣[せんじん, senjin] (n) vanguard; advance guard; (P) [Add to Longdo]
先端(P);尖端[せんたん, sentan] (n,adj-no) pointed end; tip; fine point; spearhead; cusp; vanguard; advanced; leading edge; apex (of a curve); (P) [Add to Longdo]
先頭(P);先登[せんとう, sentou] (n) head; lead; vanguard; first; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top