ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ulster

AH1 L S T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ulster-, *ulster*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ulster(n) เสื้อคลุมยาวสำหรับผู้ชาย, Syn. man's overcoat

English-Thai: Nontri Dictionary
ulster(n) เสื้อคลุมหนายาว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mate of mine in Ulster got caught in sniper fire.เพื่อนของชั้นในอัลสเตอร์ ถูกสไนเปอร์ยิงแบบนี้ Harry Brown (2009)
The Ulster Volunteers are radical Loyalists.ใส่เสื้อผ้าปกปิดหน้าตาเป็นอาสาสมัคร ผู้ภักดีของลัทธิกลุ่มหัวรุนแรง Lochan Mor (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
ULSTER AH1 L S T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Ulster (n) ˈʌlstər (uh1 l s t @ r)
ulster (n) ˈʌlstər (uh1 l s t @ r)
ulsters (n) ˈʌlstəz (uh1 l s t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ulster {m}ulster [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Ulster
   n 1: a historic division of Ireland located in the northeastern
      part of the island; six of Ulster's nine counties are in
      Northern Ireland
   2: loose long overcoat of heavy fabric; usually belted

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ulster
 
 1. Ulster
 2. (k. h.) uzun ve bol palto.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top