ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ulick

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ulick-, *ulick*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ulick มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ulick*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hydraulicking การทำเหมืองฉีด
การทำเหมืองแร่โดยการใช้น้ำฉีดพังดินแร่หน้า เหมืองออก เป็นลักษณะของบ่อเหมือง แล้วใช้เครื่องสูบทรายที่ใช้พลังน้ำ ที่ต่อท่อมาจากแหล่งเก็บกักน้ำที่มีแรงดันน้ำสูง โดยใช้หลักการเดียวกับการดูดน้ำจากแก้วด้วยหลอดกาแฟ สูบดินทรายแร่ขึ้นสู่อุปกรณ์แต่งแร่ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is Gulick in the blue suit, the State Senator.Der im blauen Anzug ist Senator GulickThe Great Gatsby (1974)
Nora was chaperoned by her brothers Mick and Ulick whose interests would be affected by the favourable outcome of her affair with Quin.Nora wurde von ihren Brüdern Mick und Ulick begleitet, in deren Interesse es lag, eine Verbindung zwischen Quin und Nora herbeizuführen. Barry Lyndon (1975)
Mr. Oulický.Herr Oulický. Saturnin (1994)
I've brought you some doughnuts for your trip, Mr. Oulický.Herr Oulický, hier haben Sie ein paar Krapfen auf die lange Reise. Saturnin (1994)
Are you down there, Mr. Oulický?Herr Oulický, sind Sie da? Saturnin (1994)
- I'm looking for Mr. Oulický.-Ich suche Herrn Oulický. Saturnin (1994)
May I introduce Senator Gulick?Darf ich Ihnen Senator Gulick vorstellen? The Great Gatsby (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
GULICK    G Y UW1 L IH0 K
HULICK    HH Y UW1 L IH0 K
HULICK    Y UW1 L IH0 K
KULICK    K Y UW1 L IH0 K
PAULICK    P AO1 L IH0 K

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top