ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

usn

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -usn-, *usn*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coconsciousnessn. จิตร่วมสำนึก
consciousness(คอน'เชิสเนส) n. ความมีสติ,ความมีจิตสำนึก,ความคิดและความรู้สึกรวมกัน,ภาวะจิต,ความตระหนัก, Syn. knowledge
righteousness(ไร'เชิสนิส) n. ความถูกต้อง,ความชอบธรรม,การมีธรรมะ,ความตรงไปตรงมา

English-Thai: Nontri Dictionary
assiduousness(n) ความขยัน,ความเพียร,ความพยายาม
consciousness(n) ความมีสติ,ความสำนึก,ความตระหนัก,ความรู้สึกตัว,จิตสำนึก
covetousness(n) ความละโมบ,ความโลภ,ความอยากได้,ความปรารถนา
hideousness(n) ความขยะแขยง,ความรังเกียจ,ความน่าเกลียด,ความสยดสยอง
licentiousness(n) ตัณหาจัด,ความมักมากในกาม,ความผิดศีลธรรม
nervousness(n) โรคเส้นประสาท,อาการทางประสาท,ความขวัญอ่อน,ความกลัว
righteousness(n) ความชอบธรรม,ความเที่ยงธรรม,ความถูกต้อง
seriousness(n) ความเครียด,ความเคร่งเครียด,ความร้ายแรง,ความสาหัส,ความสำคัญ
unconsciousness(n) การหมดสติ,การสลบ,ความไม่รู้สึกตัว
voluptuousness(n) ความฟุ้งเฟ้อ,ความมัวเมาในกาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้สติ[dāisati] (v) EN: regain consciousness ; come to one's sense ; regain sanity ; revive  FR: reprendre conscience ; reprendre connaissance
ฟื้น[feūn] (v) EN: regain consciousness ; recover ; revive ; recuperate  FR: se remettre ; se rétablir ; récupérer ; reprendre conscience ; reprendre connaissance ; ressusciter ; revivre
กามตัณหา[kāmmatanhā] (n) EN: sensuality ; sexual desire ; lust ; carnal desire ; lasciviousness ; concupiscence  FR: volupté [f] ; jouissance [f] ; sensualité [f] ; plaisir charnel [m] ; lascivité = lasciveté [f] ; concupiscence [f]
กำหนัด[kamnat] (n) EN: lust ; sexual desire ; passion ; voluptuousness ; erotic feeling ; sexual passion  FR: désir sexuel [m]
คุณความดี[khun khwāmdī] (n) EN: goodness ; virtue ; merit ; meritoriousness ; good ; great contributions  FR: vertu [f] ; mérite [m]
ความชอบด้วยกฎหมาย[khwām chøp dūay kotmāi] (n, exp) EN: righteousness ; legality ; legitimacy
ความชอบธรรม[khwām chøptham] (n) EN: righteousness ; legality ; legitimacy
ความชั่วร้าย[khwām chūarāi] (n) EN: malignance ; vice ; wickedness ; viciousness ; atrocity ; evilness ; harm ; badness  FR: méchanceté [f] ; malveillance [f]
ความเอื้อเฟื้อ[khwām eūafeūa] (n) EN: generousness  FR: hospitalité [f]
ความจริงจัง[khwām jingjang] (n) EN: seriousness ; earnestness ; solemnity ; gravity  FR: sérieux [m] ; gravité [f] ; solennité [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
USN (n) jˌuːˌɛsˈɛn (y uu2 e2 s e1 n)

German-Thai: Longdo Dictionary
Ausnahme(n) |die, pl. Ausnahmen| ข้อยกเว้น
mit Ausnahme vonยกเว้นสำหรับ

Japanese-English: EDICT Dictionary
お節介(P);御節介[おせっかい, osekkai] (adj-na,n) (See 節介) meddling; meddlesomeness; nosiness; interference; officiousness; (P) [Add to Longdo]
こだわり[kodawari] (n) (1) obsession; fixation; hangup; (2) determination; fastidiousness; pickiness about (trait, style, etc.) [Add to Longdo]
わんぱく盛り;腕白盛り[わんぱくざかり, wanpakuzakari] (n) (at the) peak of mischievousness; little demon (of children) [Add to Longdo]
コンシャスネスレイジング[konshasunesureijingu] (n) consciousness-raising [Add to Longdo]
サブリミナル[saburiminaru] (n,adj-no,adj-na) subliminal (below the threshold of sensation or consciousness) [Add to Longdo]
ノリ突っ込み[ノリつっこみ, nori tsukkomi] (n) (See 突っ込み・2) going along with a joke, etc. at the beginning then pointing out its ridiculousness [Add to Longdo]
ブランド志向[ブランドしこう, burando shikou] (n,adj-no) brand loyalty; brand-orientation; brand consciousness; infatuation with big-name brands [Add to Longdo]
阿頼耶識[あらやしき, arayashiki] (n) {Buddh} alaya-vijnana (store consciousness, consciousness forming the base of all human existence) [Add to Longdo]
悪性[あくせい, akusei] (adj-na,n,adj-no) evil nature; licentiousness; lewdness [Add to Longdo]
意識[いしき, ishiki] (n,vs) (1) consciousness; (2) awareness; sense; (3) {Buddh} mano-vijnana (mental consciousness, cognizer of sensory information); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
向き[むき, muki] orientation, , direction, seriousness, tendency [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 USN
   n 1: the navy of the United States of America; the agency that
      maintains and trains and equips combat-ready naval forces
      [syn: {United States Navy}, {US Navy}, {USN}, {Navy}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top