ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

usaf

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -usaf-, *usaf*
CMU English Pronouncing Dictionary
USAFE Y UW1 S EY0 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
USAF (n) jˌuːˌɛsˌɛɪˈɛf (y uu2 e2 s ei2 e1 f)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Luftwaffe der Vereinigten StaatenUSAF : United States Air Force [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
犬サフラン[いぬサフラン;イヌサフラン, inu safuran ; inusafuran] (n) (uk) meadow saffron (Colchicum autumnale); autumn crocus; naked lady [Add to Longdo]
草河豚[くさふぐ;クサフグ, kusafugu ; kusafugu] (n) (uk) grass puffer (Takifugu niphobles) [Add to Longdo]
大尉[たいい(P);だいい, taii (P); daii] (n) (pron. だいい in ref. to the old Japanese navy) captain (Army, U.S. Marine Corps, USAF); lieutenant (Navy); flight lieutenant (RAF, RAAF, RNZAF, etc.); (P) [Add to Longdo]
動作不能時間[どうさふのうじかん, dousafunoujikan] (n) {comp} inoperable time [Add to Longdo]
房房;房々;総総;総々;多多;多々[ふさふさ, fusafusa] (adj-na,adv,adv-to) (uk) in tufts; tufty [Add to Longdo]
房房した;房々した[ふさふさした, fusafusashita] (adj-f) tufty; fringy; floculent; fleecy; abundant; flowing (hair) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
動作不能時間[どうさふのうじかん, dousafunoujikan] inoperable time [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 USAF
   n 1: the airforce of the United States of America; the agency
      that defends the United States through control and
      exploitation of air and space [syn: {United States Air
      Force}, {U. S. Air Force}, {US Air Force}, {Air Force},
      {USAF}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top