ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unesco

Y UW0 N EH1 S K OW2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unesco-, *unesco*
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
UNESCO[UNESCO.org] abbr. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) is a specialized agency of the United Nations. Its purpose is to contribute to peace and security by promoting international collaboration through education, science, and culture in order to further universal respect for justice, the rule of law, and human rights along with fundamental freedom proclaimed in the UN Charter. en.wikipedia.org/wiki/UNESCO, See also: S. UNESCO, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, R. UN
UNESCO(abbrev) [UNESCO.org] abbr. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) is a specialized agency of the United Nations. Its purpose is to contribute to peace and security by promoting international collaboration through education, science, and culture in order to further universal respect for justice, the rule of law, and human rights along with fundamental freedom proclaimed in the UN Charter. [en.wikipedia.org/wiki/UNESCO], See also: S. United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, R. UN, United

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
UNESCO(abbr) องค์การร่วมมือทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ, See also: ยูเนสโก คำย่อของ United Nations Educational; Scientific and Cultural Organization

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unescoabbr. United Nations Educational Scientific and Cultural Organization

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In 1980 it became a UNESCO World Heritage Site and was cited...ในปี 1980 สถานที่นี้ได้กลายเป็นมรดกโลดและ Slumdog Millionaire (2008)
"Enjoy our wonderful UNESCO site."เราฟ้องเขาได้ไหมนี่? The Cove (2009)
UNESCO selected him as one of the best young artists.ยูเนสโก้ได้เลือกเขาเป็นศิลปินรุ่นเยาว์หนึ่งเดียวที่ดีที่สุด Episode #1.1 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unescoDo you know what UNESCO stands for?
unescoThe data cited in King's research is taken from UNESCO's 1970 white paper on world population.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยูเนสโก(n) UNESCO, See also: United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, Syn. องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยูเนสโก[Yūnēskō] (org) EN: UNESCO

CMU English Pronouncing Dictionary
UNESCO Y UW0 N EH1 S K OW2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
UNESCO (n) jˈuːnˈɛskou (y uu1 n e1 s k ou)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
联合国教科文组织[lián hé guó jiào kē wén zǔ zhī, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄠˋ ㄎㄜ ㄨㄣˊ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] UNESCO [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
UNESCO : Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und KulturUNESCO : United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ユネスコ憲章[ユネスコけんしょう, yunesuko kenshou] (n) UNESCO charter [Add to Longdo]
世界遺産[せかいいさん, sekaiisan] (n) World Heritage (cultural, natural, etc.); World Cultural and Natural Heritage (UNESCO) [Add to Longdo]
生物圏保護区[せいぶつけんほごく, seibutsukenhogoku] (n) biosphere reserve (UNESCO) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 UNESCO
   n 1: an agency of the United Nations that promotes education and
      communication and the arts [syn: {United Nations
      Educational Scientific and Cultural Organization},
      {UNESCO}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top