ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

toni

T OW1 N IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -toni-, *toni*
Possible hiragana form: とに
English-Thai: Longdo Dictionary
platonic(adj) สัมพันธ์ฉันท์เพื่อน เช่น a wholly platonic friendship

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tonic(n) สิ่งกระตุ้นจิตใจให้ดีขึ้น, See also: สิ่งย้อมใจ, Syn. sitimulant, refresher
tonic(n) ยาบำรุง, Syn. medicine
tonic(n) น้ำโทนิค (มักใช้ผสมเหล้าดื่ม)
tonic(n) โน้ตตัวแรกในระดับเสียง
tonic(n) พยางค์ที่ลงน้ำหนัก
tonic(adj) มีผลกระตุ้นจิตใจ
tonic(adj) เกี่ยวกับการบำรุงสุขภาพ
tonic(adj) เกี่ยวกับโน้ตตัวแรก
tonic(adj) เกี่ยวกับพยางค์ที่ลงน้ำหนัก
tonight(n) คืนนี้, See also: คืนวันนี้, Syn. this evening, this night

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tonic(ทอน'นิค) n. ยาบำรุง,ยาเสริมกำลัง,เสียงหลัก,น้ำควินินโซดา สำหรับดื่มผสมกับเหล้า. adj. บำรุงกำลัง,เกี่ยวกับความตึงตัว,เกี่ยวกับเสียงหนัก, See also: tonically adv., Syn. invigorating, bracing
tonight(ทะไนทฺ') n.,adj. คืนนี้,คืนวันนี้.
architectonic(อาร์คิเทค'โทนิค) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายหลักหรือกฎของสถาปัตยกรรม
architectonics(อาร์คิเทคทอน'นิคซฺ) n. สถาปัตยกรรม, วิชาการก่อสร้าง
astonied(แอสทอน'นิด) adj. งงงวย (dazed)
astonish(แอสทอน'นิช) vt. ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้ตกใจ -astonishingly, astonishedly adv. -astonishment n.
atonicity(แอทโทนิส'ซิที) n. ภาวะไร้ความตึงตัว (lack of tone; atony)
dystoniaความตึงตัวของกล้ามเนื้อเสื่อม
isotonic(ไอซะทอน'นิค) adj. เกี่ยวกับการละลายที่มีความดันออสโมซิสเท่ากัน
peritonitis(เพอริโทไน'ทิส) n. เยื่อบุช่องท้องอักเสบ., See also: peritonitic adj. peritonital adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
tonic(adj) ซึ่งบำรุงเสียง,ซึ่งบำรุงกายและใจ,เกี่ยวกับเสียงดนตรี
tonic(n) ยาบำรุงกำลัง,ยาเจริญอาหาร,ยาเสริมกำลัง
tonight(adv) ในคืนนี้,ในค่ำคืนนี้
tonight(n) คืนนี้,ค่ำนี้
astonish(vt) ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้พิศวง,ทำให้ตกใจ
astonished(adj) ซึ่งรู้สึกประหลาดใจ,ซึ่งอัศจรรย์ใจ
astonishing(adj) น่าอัศจรรย์,น่าพิศวง,น่าประหลาดใจ
astonishingly(adv) อย่างน่าประหลาด,อย่างน่าอัศจรรย์,อย่างน่าพิศวง
astonishment(n) ความอัศจรรย์,ความประหลาดใจ,ความพิศวง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tonic๑. ยาบำรุง๒. ยากระตุ้น๓. -บำรุงกำลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tonic pupil; pupillatonia; pupilloplegia; pupillotonia; tonic pupilอัมพาตรูม่านตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tonic spasmอาการหดเกร็งแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tonic, bitterยาขมบำรุง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tonic, cardiacยาบำรุงหัวใจ [มีความหมายเหมือนกับ cardiotonic ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tonic, digestive; tonic, stomachicยาธาตุ, ยาเจริญอาหาร [มีความหมายเหมือนกับ stomachic ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tonic, generalสิ่งบำรุงทั่วไป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tonic, haematic; haematinic; haematonic; hematinic; hematonic; tonic, hematicยาบำรุงเลือด [มีความหมายเหมือนกับ haematic; hematic ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tonic, hematic; haematinic; haematonic; hematinic; hematonic; tonic, haematicยาบำรุงเลือด [มีความหมายเหมือนกับ haematic; hematic ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tonic, intestinalยากระตุ้นลำไส้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tony Bennett, Toni Morrison,โทนี่ เบนเน็ต โทนี่ มอร์ริสัน Burn After Reading (2008)
Uh, toni morrison, maybe,เอ่อ บางทีอาจจะเป็น โทนี่ มอริสสัน Gone with the Will (2009)
There was a free toni braxton concert on the quad.เคยมีคอนเสิร์ตฟรี Toni Braxton ที่ลานจตุรัส Investigative Journalism (2010)
That toni braxton was starting earlyว่า Toni Braxton จะเริ่มเร็วหน่อย Investigative Journalism (2010)
Before you start lecturing', smoking was more of a Toni thing.ก่อนที่เธอจะเริ่มเทศนานะ บุหรี่ เป็นอะไรที่โทนี่ มากกว่า I Wish I Was the Moon (2011)
Also, Rhino Levine, Ninotchka Alexandrovich and Toni Soprano.แล้วก็ ไรโน เลวีน นิโนชก้า อเล็กซานดร้าวิช และโทนี่ โซปราโน Can't See the Fae-Rest (2011)
Toni. Toni Walsh.ฉันโทนี่ โทนี่ วอร์ช Red Dawn (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
toniAccording to the weather report, it will snow tonight.
toniA full moon can be seen tonight.
toniAh...maybe he's gonna take me tonight.
toniAll is calm tonight.
toniAll right everyone, let's not stand on ceremony tonight. Cheers!
toniA moon rocket will be launched tonight.
toniAre there any seats left for tonight?
toniAre you free tonight?
toniAre you going to attend the meeting tonight?
toniAre you going to the theater tonight?
toniAre you off duty tonight?
toniAs of midnight tonight the contract becomes effective.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาบำรุง(n) tonic, See also: pick-me-up, stimulant, restorative, Example: ยาบำรุงที่คุณหมอให้ระหว่างตั้งครรภ์ มีส่วนประกอบหลักคือธาตุเหล็ก
ยาชูกำลัง(n) tonic, See also: pick-me-up, roborant, Example: บางคนเชื่อว่าดีงูเป็นยาชูกำลังชั้นดี
คืนนี้(adv) tonight, See also: this night, this evening, Syn. คืนวันนี้, Example: เขาจะไปโตเกียวคืนนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัศจรรย์[atsajan] (v) EN: wonder ; surprise ; astonish ; be amazed ; marvel  FR: émerveiller
อัศจรรย์[atsajan] (adj) EN: marvelous ; astonishing ; amazing ; wonderful ; miraculous ; surprising  FR: merveilleux ; miraculeux ; fascinant ; surprenant
บอดสี[bøtsī] (adj) EN: colour-blind = color-blind (Am.)  FR: daltonien
โฟตอนิกส์[fōtønik] (n) EN: photonics
เจริญอาหาร[jaroēn āhān] (v, exp) EN: have a good appetite ; promote the appetite ; act as a tonic  FR: avoir bon appétit ; ouvrir l'appétit
คืนนี้[kheūn nī] (x) EN: tonight  FR: ce soir ; aujourd'hui soir ; cette nuit
ความประหลาดใจ[khwām pralātjai] (n) EN: wonder ; surprise ; astonishment ; amazement  FR: stupéfaction [f]
มหัศจรรย์[mahatsajan] (adj) EN: miraculous ; wonderful ; amazing ; astonishing ; marvelous ; magical  FR: merveilleux ; miraculeux ; magique
มหัศจรรย์ใจ[mahatsajan] (v) EN: be amazed ; be astonished ; wonder ; marvel
น่าอัศจรรย์[nā-atsajan] (adj) EN: astonishing ; surprising ; marvelous  FR: merveilleux ; miraculeux

CMU English Pronouncing Dictionary
TONI T OW1 N IY0
TONIA T OW1 N IY0 AH0
TONIC T AA1 N IH0 K
TONIE T OW1 N IY0
TONITE T AH0 N AY1 T
TONINI T OW0 N IY1 N IY0
TONING T OW1 N IH0 NG
TONICS T AA1 N IH0 K S
TONIGHT T AH0 N AY1 T
TONIGHT T UW0 N AY1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Toni (n) tˈouniː (t ou1 n ii)
tonic (n) tˈɒnɪk (t o1 n i k)
tonics (n) tˈɒnɪks (t o1 n i k s)
toning (v) tˈounɪŋ (t ou1 n i ng)
tonight (n) tˈənˈaɪt (t @1 n ai1 t)
tonic sol-fa (n) tˌɒnɪk-sˈɒl-faː (t o2 n i k - s o1 l - f aa)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
今晚[jīn wǎn, ㄐㄧㄣ ㄨㄢˇ, ] tonight, #1,186 [Add to Longdo]
补品[bǔ pǐn, ㄅㄨˇ ㄆㄧㄣˇ, / ] tonic, #35,721 [Add to Longdo]
补药[bǔ yào, ㄅㄨˇ ㄧㄠˋ, / ] tonic, #49,036 [Add to Longdo]
奎宁水[kuí níng shuǐ, ㄎㄨㄟˊ ㄋㄧㄥˊ ㄕㄨㄟˇ, / ] tonic water; quinine water [Add to Longdo]
汤力水[tāng lì shuǐ, ㄊㄤ ㄌㄧˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] tonic water [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tonika {f}tonic [Add to Longdo]
Toningenieur {m}; Toningenieurin {f}; Tonmeister {m}; Tonmeisterin {f}sound engineer [Add to Longdo]
tonisch {adj}tonic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
PUREX[ピューレックス, pyu-rekkusu] (n) plutonium-uranium extraction; PUREX [Add to Longdo]
ことあるごとに[kotoarugotoni] (exp,adv) with every little thing; at every opportunity; for each and every thing that crops up [Add to Longdo]
ことになっている[kotoninatteiru] (exp,v1) to be scheduled to (do); to be expected to (do) [Add to Longdo]
たけり[takeri] (n) ox or whale penis, used as a tonic or aphrodisiac [Add to Longdo]
ないことには[naikotoniha] (exp) (with verb stem) unless you do something [Add to Longdo]
の下に;の許に[のもとに, nomotoni] (exp) (1) (uk) under the supervision of; (2) underneath; (3) on the basis of [Add to Longdo]
びっくり仰天;吃驚仰天[びっくりぎょうてん, bikkurigyouten] (n,vs) astonished; stunned; startled out of one's wits; thunderstruck; open-eyed astonishment [Add to Longdo]
ほら貝;法螺貝;吹螺;梭尾[ほらがい;ホラガイ, horagai ; horagai] (n) (uk) conch (Charonia tritonis); trumpet shell [Add to Longdo]
を元にして;を基にして[をもとにして, womotonishite] (exp) (See を元として) based on; built on; made from [Add to Longdo]
アーキテクトニック[a-kitekutonikku] (n) aechitectonic [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ発信元認証[データはっしんもとにんしょう, de-ta hasshinmotoninshou] data origin authentication [Add to Longdo]
単調増加[たんちょうぞうか, tanchouzouka] monotonic increase [Add to Longdo]
アットニフティ[あっとにふてい, attonifutei] at nifty [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top