ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tojo

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tojo-, *tojo*
Possible hiragana form: とじょ
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
东条英机[Dōng tiáo Yīng jī, ㄉㄨㄥ ㄊㄧㄠˊ ㄧㄥ ㄐㄧ, / ] Tojo Hideki (1884-1948), Japanese military leader hanged as war criminal in 1948, #59,649 [Add to Longdo]
东条[Dōng tiáo, ㄉㄨㄥ ㄊㄧㄠˊ, / ] Tojo Hideki (1884-1948), Japanese military leader hanged as war criminal in 1948, #84,720 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バットジョイント[battojointo] (n) (See 突き合わせ継ぎ手) butt joint [Add to Longdo]
ビスケットジョイント[bisukettojointo] (n) biscuit joint [Add to Longdo]
フォトジャーナリスト[fotoja-narisuto] (n) photojournalist [Add to Longdo]
フォトジャーナリズム[fotoja-narizumu] (n) photojournalism [Add to Longdo]
リモートジョブエントリー[rimo-tojobuentori-] (n) {comp} Remote Job Entry; RJE [Add to Longdo]
開発途上国[かいはつとじょうこく, kaihatsutojoukoku] (n) developing country; emerging nation [Add to Longdo]
後発発展途上国;後発々展途上国[こうはつはってんとじょうこく, kouhatsuhattentojoukoku] (n) least developed among developing nations [Add to Longdo]
写真記者[しゃしんきしゃ, shashinkisha] (n) photojournalist [Add to Longdo]
屠場[とじょう, tojou] (n) abattoir; slaughterhouse [Add to Longdo]
登城[とじょう, tojou] (n,vs) attendance at a castle [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
リモートジョブエントリー[りもーとじょぶえんとりー, rimo-tojobuentori-] Remote Job Entry, RJE [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
途上国[とじょうこく, tojoukoku] Entwicklungsland [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Tojo
   n 1: Japanese army officer who initiated the Japanese attack on
      Pearl Harbor and who assumed dictatorial control of Japan
      during World War II; he was subsequently tried and executed
      as a war criminal (1884-1948) [syn: {Tojo}, {Tojo Hideki},
      {Tojo Eiki}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top