ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tiberius

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tiberius-, *tiberius*, tiberiu
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Give it to me! Sir Tiberius Foot Juice!ส่งมาให้ฉัน น้ำผลไม้เซอร์ ไทบีเริยส เท้า Help! (1965)
Harold tiberius tang. God help you all.พระเจ้าช่วย Chuck Versus the Sandworm (2007)
So tell me, Cormac, do you see anything of your Uncle Tiberius these days?บอกฉันหน่อยสิ คอร์แม็ค เธอได้เจอ ไทเบอเรียส ลุงของเธอบ้างไหมหมู่นี้ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Tiberius, you kiddin' me? No, that's the worst.ไทบีเรียส อย่าดีกว่าน่า ไม่อ่ะ สงสารลูก Star Trek (2009)
My name is James Tiberius Kirk.ผมชื่อ เจมส์ ไทบีเรียส เคิร์ก Star Trek (2009)
This assembly calls captain James Tiberius Kirk.สภาแห่งนี้ขอเบิกตัวกัปตัน เจมส์ ไทบีเรียส เคิร์ก Star Trek (2009)
Decimus and Tiberius.เดสิมัส กับ ไทบีเรียส Legends (2010)
The very blade used to strike down Tiberius and Decimus.ดาบชั้นยอดที่ใช้ล้มไทเบเรียสและเดซิมัส Legends (2010)
As licentious as Tiberius.ไร้ศีลธรรมอย่างไทบีเรียส The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
To James Tiberius Kirk.แด่ เจมส์ ไทบีเรียส เคิร์ด The Apology Insufficiency (2010)
Oh, how have faith, Captain Tiberius.รักษาศรัทธาไว้ กัปตันไทบีเรียส Ironclad (2011)
Tiberius!ไทบีเรียส Ironclad (2011)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Tiberius
   n 1: son-in-law of Augustus who became a suspicious tyrannical
      Emperor of Rome after a brilliant military career (42 BC to
      AD 37) [syn: {Tiberius}, {Tiberius Claudius Nero Caesar
      Augustus}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top