ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thais

T AY1 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thais-, *thais*, thai
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Thaisชาวไทย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thais have so much respect for their monarch that up until Rama III changed the law no one could utter His Majesty's name.คนไทยเคยเคารพราชวงศ์มาก... ...นั่นจนกระทั่งสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3 ได้เปลี่ยนกฏหมาย โดยในตอนนั้นไม่มีใครสามารถเอ่ยนามพระองค์ได้ด้วยซ้ำ Brokedown Palace (1999)
As far as the Thais are concerned, they're guilty. Guilty or not.เท่าที่รู้พวกคนไทยสนแต่ว่าตอนนี้พวกเธอผิด จะจริงหรือไม่จริงอีกที พวกเขาไม่แคร์แล้ว Brokedown Palace (1999)
The Thais are hereพ่อค้าไทยมาแล้ว Infernal Affairs (2002)
Yan escort the Thais hereยาน ไปรับเอเย่นมาสิ Infernal Affairs (2002)
Boss. The Thais are hereพี่เซินครับ เอเย่นมาแล้ว Infernal Affairs (2002)
Take care of the Thais for meช่วยดูแลแขกของเราด้วย Infernal Affairs (2002)
Those Thais at Lung Koo Bay are freezing to deathมันว่าพวกมันที่ท่าเรือหลงกู่ กำลังจะหนาวตายกันอยู่แล้ว Infernal Affairs (2002)
As soon as the Thais step out, arrest themพวกเอเย่นออกมาจับได้เลย Infernal Affairs (2002)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนไทยเรา[khon Thai rao] (n, exp) FR: nous les Thaïs
พรรคเพื่อไทย[Phak Pheūa Thai] (org) EN: Peua Thai ; Peua Thai party ; Pheu Thai Party ; For Thais Party
วัยรุ่นไทย[wairun Thai] (n, exp) EN: Thai teenagers  FR: jeunesse thaïlandaise [f] ; jeunes Thaïs [mpl] ; adolescents thaïlandais [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
THAIS T AY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Thais (n) tˈaɪz (t ai1 z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
疣螺;疣辛螺[いぼにし;イボニシ, ibonishi ; ibonishi] (n) (uk) Thais clavigera (species of rock shell) [Add to Longdo]
茘枝[れいし, reishi] (n) (1) (See ライチ) litchi (Nephelium litchi); lychee; lichee; litchi nut; (2) (abbr) (See 蔓茘枝) bitter melon (Momordica charantia); (3) (abbr) (See 茘枝貝) Thais bronni (species of muricid gastropod) [Add to Longdo]
茘枝貝[れいしがい;レイシガイ, reishigai ; reishigai] (n) (uk) Thais bronni (species of muricid gastropod) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions