ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

terri

T EH1 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -terri-, *terri*
Possible hiragana form: てっり
English-Thai: Longdo Dictionary
territorial(adj) แสดงความเป็นเจ้าของที่หรืออาณาเขต, แสดงอาการป้องกันอาณาเขตของตนจากผู้บุกรุก เช่น สุนัขเห่าคนแปลกหน้าที่เข้ามาในบริเวณ, See also: A. nonterritorial, Syn. territorial behavior

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
terrier(n) สุนัขพันธุ์เทอเรียร์, See also: สุนัขขนาดเล็กพันธุ์หนึ่ง เมื่อก่อนใช้เป็นสุนัขล่าเนื้อ
terrify(vt) ทำให้หวาดกลัว, See also: ทำให้น่ากลัวมาก, Syn. shock, terrorize, horrify
terrify(vt) โน้มน้าวโดยการขู่ให้กลัว
terrible(adj) น่ากลัว, See also: น่าเกรงขาม, สยองขวัญ, Syn. terrifying, frightening, fearful, Ant. happy, joyful
terrible(adj) ซึ่งแย่มาก, See also: ซึ่งไม่ยอมรับ, ซึ่งไม่เห็นด้วย, Syn. unfortunate, disturbing, Ant. welcome, attractive
terribly(adv) อย่างเลวร้าย, Syn. horribly, frightfully, badly, fatally, fearfully
terrific(adj) ยอดเยี่ยมมาก, See also: ดีเยี่ยม, Syn. excellent, superb, splendid, wonderful, marvellous
terrific(adj) อย่างมาก, See also: มากมาย, Syn. great, immense, tremendous
terrific(adj) น่ากลัวมาก, See also: สยองขวัญ, Syn. dreadful, frightful, terrifying, Ant. common, conventional
territory(n) อาณาเขต, See also: เขต, เขตแดน, Syn. area, region

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
terrible(เทอ'ระเบิล) adj. น่ากลัว,น่าเกรงขาม,ร้ายแรง,สยองขวัญ,มหันต์, Syn. distressing
terribly(เทอ'ระบลี) adv. อย่างน่ากลัว,สุดขีด,มหันต์
terrier(เทอ'ริเออะ) n. สุนัขขนาดเล็กพันธุ์หนึ่งในหลายพันธุ์ เมื่อก่อนใช้เป็นสุนัขล่าเนื้อ
terrific(เทริฟ'ฟิค) adj. ยิ่งใหญ่,มากมาย,น่ากลัว,สยองขวัญ., See also: terrifically adv.
terrify(เท'ริไฟ) vt. ทำให้น่ากลัวมาก,ทำให้หวาดกลัว,ทำให้สยองขวัญ., See also: terrifier n. terrifyingly adv., Syn. frighten, scare
territorial(เทริทอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับอาณาเขตหรือดินแดน,เกี่ยวกับบริเวณหนึ่งเฉพาะ,เกี่ยวกับภาคพื้นดิน. n. ทหารภาคพื้นดิน.
territorial watersเขตน่านน้ำ., Syn. territorial water, marine belt
territory(เท'ริทอ'รี) n. อาณาเขต,ดินแดน,เขต,ดินแดนในแผนที่,ดินแดนในอาณัติ,แนวการปฎิบัติ,แนวความคิด,ขอบข่าย,อาณาจักร
bullterrier(บูลเทอ'รีเออร์) n. สุนัขพันธุ์ผสมระหว่างbulldog กับ terrier
extraterritorial(เอคซฺทระเทอริทอ'เรียล) adj. นอกเขต,นอกเขตอำนาจ., Syn. exterritorial

English-Thai: Nontri Dictionary
terrible(adj) น่ากลัว,น่าสยดสยอง,มหันต์,ร้ายแรง
terribly(adv) อย่างน่ากลัว,อย่างร้ายกาจ,อย่างมหันต์,อย่างสุดขีด
terrier(n) สุนัขล่าเนื้อชนิดหนึ่ง,สมุดทะเบียนที่ดิน
terrific(adj) น่าหวาดกลัว,สยองขวัญ,มากมาย,ยิ่งใหญ่
terrify(vt) ทำให้หวาดกลัว,ทำให้ตกใจ,ทำให้สยองขวัญ
territorial(adj) เกี่ยวกับดินแดน,เกี่ยวกับภาคพื้นดิน
territory(n) ดินแดน,ขอบข่าย,อาณาเขต,แนวความคิด,แนวทางปฎิบัติ
FOX fox terrier(n) สุนัขพันธุ์หนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
terrigeneous depositสิ่งทับถมจากพื้นทวีป [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
territorialเกี่ยวกับดินแดน, เกี่ยวกับอาณาเขต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
territorial courtศาลแห่งอาณาเขต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
territorial extent, rule relating toกฎว่าด้วยขอบเขตแห่งดินแดน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
territorial integrityบูรณภาพแห่งดินแดน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
territorial jurisdictionเขตอำนาจเหนืออาณาเขต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
territorial jurisdictionเขตอำนาจเหนืออาณาเขต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
territorial propertyทรัพย์สินในอาณาเขต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
territorial seaทะเลอาณาเขต [ดู closed sea ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
territorial seaทะเลอาณาเขต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Territorial questionsปัญหาเขตแดน [TU Subject Heading]
territorial seaทะเลอาณาเขต รัฐทุกรัฐมีสิทธิกำหนดความกว้างของทะเลอาณาเขตของตนได้จนถึงขอบเขตหนึ่งซึ่ง ไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล โดยวัดจากเส้นฐานที่กำหนดขึ้นตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล พ.ศ. 2525 [การทูต]
Territorial watersน่านน้ำ [TU Subject Heading]
territoryอาณาเขต [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
terrificแสบมาก
Territory Integrity(n) บูรณภาพแห่งดินแดน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
terriA car went by at terrific speed.
terriA fifth part of the territory.
terriAn A-bomb is a terrible weapon.
terriAngola was once a Portuguese territory.
terriA terrible accident happened in his absence.
terriA terrible day.
terriA terrible fate awaited him.
terriA terrible thing happened last week.
terriAt that time the train was terribly crowded.
terriBeth will not allow Chris to kiss her because he is terribly dirty.
terriBro? You've got a terrible temperature! Never mind the bags, rest in the shade of those trees!
terriBruce was terribly upset when his girlfriend left him, but he soon got over it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาณาจักร(n) territory, See also: regime, area, Example: ความนิยมของธุรกิจบันเทิงที่เติบโตยุคเศรษฐกิจฟองสบู่ได้ก่อร่างสร้างอาณาจักรบันเทิงขึ้นย่านถนนรัชดาภิเษก-พระราม9, Thai Definition: ใช้เปรียบกับความยิ่งใหญ่ของการดำเนินธุรกิจ
อาณาจักร(n) territory, Example: ฝรั่งเศสได้ผนวกเอาเมืองพระตะบองและเสียมราฐเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอินโดจีน, Thai Definition: เขตแดนที่อยู่ในอำนาจปกครองของประเทศหนึ่งๆ
ร.ด.(n) Territorial Defense Department, Syn. กรมการรักษาดินแดน
อย่างยิ่งยวด(adv) extremely, See also: terribly, Syn. อย่างที่สุด, Example: ผมไม่เคยเห็นใครบ้าบิ่นอย่างยิ่งยวดเช่นเขามาก่อน
ไม่ดี(adv) badly, See also: terribly, Syn. ไม่เข้าที, ไม่ใคร่ดี, Example: นางเอกใหม่แสดงได้ไม่ดีเท่าไหร่ดูแข็งๆ ไม่เป็นธรรมชาติ, Thai Definition: อย่างไม่น่าพอใจ, อย่างขาดคุณสมบัติที่ดี
ไม่ได้ความ(adv) terribly, See also: bad, not as expected, Syn. ไม่ได้เรื่อง, ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราว, Example: เขาโทษว่าครูสอนไม่ได้ความเขาถึงสอบตก, Thai Definition: ไม่ดีอย่างที่คาดหวังไว้
แย่(adv) terribly, See also: badly, Syn. เลวร้าย, Example: เวลานี้คุณคือคนที่ทำงานแย่ที่สุด, Thai Definition: เกี่ยวกับลักษณะที่มีคุณสมบัติไม่น่าพอใจ
สยดสยอง(adj) terrible, See also: awful, dreadful, horrible, Syn. น่ากลัว, ขนพองสยองเกล้า, สยองขวัญ, Example: เขามิได้สยดสยองต่ออันตรายใดๆ เลย, Thai Definition: สยดโดยมีอาการขนลุกขนพองตามมาด้วย
แว่นแคว้น(n) region, See also: territory, domain, state, land, kingdom, realm, Syn. แคว้น, แผ่นดิน, อาณาจักร, Example: พระเจ้าแผ่นดินทรงสนับสนุนให้แว่นแคว้นต่างๆ ดำรงเอกลักษณ์พิเศษของตนเองไว้, Count Unit: แคว้น, Thai Definition: ดินแดนอันเป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์
อาณาบริเวณ(n) territory, See also: area, region, Syn. อาณาเขต, ขอบเขต, บริเวณ, เขต, Example: จีนเป็นรัฐทางการเมืองที่ครอบคลุมอาณาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลใหญ่โตกว่าสหรัฐอเมริกา, Thai Definition: ขอบเขตของสถานที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาบริเวณ[ānābøriwēn] (n) EN: territory ; area ; region  FR: circonscription [f] ; territoire [m]
อาณาจักร[ānājak] (n) EN: territory ; area ; sphere ; region ; field ; domain ; region ; world  FR: domaine [m] ; sphère [f] ; champ [m] ; monde [m]
อาณาเขต[ānākhēt] (n) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory  FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
อาณาเขตน่านฟ้า[ānākhēt nānfā] (n, exp) EN: territorial air ; territorial sky  FR: espace aérien [m]
อาณาเขตน่านน้ำ[ānākhēt nānnām] (n, exp) EN: territorial sea ; territorial waters  FR: eaux territoriales [fpl]
บินลง[binlong] (v) EN: land  FR: atterrir
ช่าง[chang] (x) EN: indeed ; really ; truly ; very ; so ; terribly  FR: vraiment
ชาวโลก[chāo lōk] (n) EN: citizen of the world ; people of the earth  FR: citoyen du monde [m] ; citoyenne du monde [f] ; terrien [m] ; terrienne [f]
แดน[daēn] (n) EN: country ; land ; territory  FR: pays [m] ; contrée [f] ; territoire [m]
ด้าว[dāo] (n) EN: land ; territory ; country  FR: territoire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TERRI T EH1 R IY0
TERRIS T EH1 R IH0 S
TERRIE T EH1 R IY0
TERRIO T EH1 R IY0 OW0
TERRILE T EH2 R IY1 L
TERRIFY T EH1 R AH0 F AY2
TERRIER T EH1 R IY0 ER0
TERRIEN T EH1 R IY0 AH0 N
TERRITO T ER0 IY1 T OW0
TERRILL T EH1 R AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
terrier (n) tˈɛrɪəʳr (t e1 r i@ r)
terrify (v) tˈɛrɪfaɪ (t e1 r i f ai)
terrible (j) tˈɛrəbl (t e1 r @ b l)
terribly (a) tˈɛrəbliː (t e1 r @ b l ii)
terriers (n) tˈɛrɪəʳz (t e1 r i@ z)
terrific (j) tˈərˈɪfɪk (t @1 r i1 f i k)
terrified (v) tˈɛrɪfaɪd (t e1 r i f ai d)
terrifies (v) tˈɛrɪfaɪz (t e1 r i f ai z)
territory (n) tˈɛrɪtriː (t e1 r i t r ii)
terrifying (v) tˈɛrɪfaɪɪŋ (t e1 r i f ai i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恐怖[kǒng bù, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ, ] terrible; frightful; frightening; terror; terrorist, #2,243 [Add to Longdo]
领土[lǐng tǔ, ㄌㄧㄥˇ ㄊㄨˇ, / ] territory, #7,323 [Add to Longdo]
领地[lǐng dì, ㄌㄧㄥˇ ㄉㄧˋ, / ] territory, #18,207 [Add to Longdo]
惶恐[huáng kǒng, ㄏㄨㄤˊ ㄎㄨㄥˇ, ] terrified, #21,349 [Add to Longdo]
利害[lì hai, ㄌㄧˋ ㄏㄞ˙, ] terrible; formidable; serious; devastating; tough; capable; sharp; severe; fierce, #24,175 [Add to Longdo]
领空[lǐng kōng, ㄌㄧㄥˇ ㄎㄨㄥ, / ] territorial air space, #26,807 [Add to Longdo]
领海[lǐng hǎi, ㄌㄧㄥˇ ㄏㄞˇ, / ] territorial waters, #30,180 [Add to Longdo]
撒野[sā yě, ㄙㄚ ㄧㄝˇ, ] terrible bad manners; atrocious way (of treating a guest), #39,163 [Add to Longdo]
疆域[jiāng yù, ㄐㄧㄤ ㄩˋ, ] territory, #41,652 [Add to Longdo]
疆土[jiāng tǔ, ㄐㄧㄤ ㄊㄨˇ, ] territory, #51,015 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Territorialarmee {f}; Landwehr {f}Territorial Army; Territorial Force [Add to Longdo]
Territorium {n} | Territorien {pl}territory | territories [Add to Longdo]
territorial {adj}territorial [Add to Longdo]
Terrier {m} [zool.]terrier [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
えらい目;偉い目[えらいめ, eraime] (exp) terrible time; hard time; bad day [Add to Longdo]
お国;御国[おくに, okuni] (n) (1) (hon) your native country; your hometown; (2) (pol) my home country (i.e. Japan); (3) countryside; country; (4) (arch) daimyo's territory (Edo period) [Add to Longdo]
お膝元;お膝下;お膝許;御膝元;御膝下;御膝許;おひざ元[おひざもと, ohizamoto] (n) (See 膝元・ひざもと・3) home territory of a powerful figure; Imperial Court; businessman's turf; Shogun's headquarters [Add to Longdo]
さんざ[sanza] (adv) (abbr) (See 散々) severely; harshly; utterly; terribly [Add to Longdo]
しょ難しい[しょむずかしい, shomuzukashii] (adj-i) (obsc) terribly difficult [Add to Longdo]
すんごい[sungoi] (adj-i) (col) (See 凄い) terrible; dreadful; terrific; amazing; great; wonderful; to a great extent [Add to Longdo]
とんだ[tonda] (adj-pn) (1) unthinkable; unimaginable; inconceivable; unexpected; (2) terrible; awful; serious; (adv) (3) (arch) very; (P) [Add to Longdo]
ど偉い[どえらい, doerai] (adj-i) immense; awesome; enormous; terrific [Add to Longdo]
やばい[yabai] (adj-i) (1) (sl) dangerous; risky; (2) (sl) awful; terrible; crap; (3) (sl) terrific; amazing; cool; (P) [Add to Longdo]
アケボノヒメオオトカゲ[akebonohimeootokage] (n) northern ridge-tailed monitor (Varanus primordius, species of carnivorous monitor lizard native to the Northern Territory of Australia); blunt-spined goanna [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
領土[りょうど, ryoudo] Territorium [Add to Longdo]
領地[りょうち, ryouchi] Territorium [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top