ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tenn

T EH1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tenn-, *tenn*
Possible hiragana form: てんん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tennis(n) เทนนิส, See also: กีฬาเทนนิส, Syn. lawn tennis, court tennis, tennis tournament
tennis ball(n) ลูกเทนนิส
tennis court(n) สนามเทนนิส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tennis(เทน'นิส) n. กีฬาเทนนิส
tennis balln. ลูกเทนนิส
tennis courtn. สนามเทนนิส
antenna(แอนเทน' นะ) n., (pl. -nas,-nae) สายอากาศ, หนวดบนหัวแมลงที่เกี่ยวกับการรับของประสาทสัมผัส. -an- tennal adj.
bicentennial(ไบเซนเทน'เนียล) adj. เกี่ยวกับหรือบรรจบครบสองร้อยปี,เกิดขึ้นทุก 200 ปี n. การฉลองครบ 200 ปี
centennial(เซนเทน'เนียล) adj. อยู่ได้นานร้อยปี -n. หนึ่งร้อยปี
court tennisn. ลานเทนนิส,สนามเล่นเทนนิส
lawn tennisn. กีฬาเทนนิส (โดยเฉพาะเมื่อเล่นบนสนามหญ้า)
paddle tennisn. กีฬาเทนนิสชนิดหนึ่ง
table tennisn. กีฬาปิงปอง, Syn. Ping Pong

English-Thai: Nontri Dictionary
tennis(n) เทนนิส
rottenness(n) ความเสื่อมโทรม,ความเน่าเปื่อย,ความเลวทราม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tennisเทนนิส [TU Subject Heading]
Tennis coachesผู้ฝึกกีฬาเทนนิส [TU Subject Heading]
Tennis playersนักเทนนิส [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Tennis elbow(vi, vt, aux, verb, adv, phrase, slang, ทางการแพทย์) ข้อศอกอักเสบ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tennAkira can play tennis well.
tennAkira is a good tennis player.
tennAkira is good at playing tennis.
tennAlthough she practised every afternoon, her tennis didn't improve at all.
tennAnn is second to none in tennis.
tennAnn often plays tennis after school.
tennAnn plays tennis very well.
tennAren't you fond of playing tennis?
tennAre you good at tennis?
tennAs I was free after a long interval yesterday, I enjoyed playing tennis with my friends.
tennA sore back hindered me from playing tennis.
tennA tennis player with a wicked serve.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักเทนนิส(n) tennis player, Syn. นักกีฬาเทนนิส, Example: นายกสมาคมเทนนิสแห่งประเทศไทยหน้าชื่น เมื่อ 2 นักเทนนิสของไทยคว้าแชมป์เทนนิสชายคู่ให้กลายเป็นประวัติศาสตร์อีกครั้ง, Count Unit: คน
สนามเทนนิส(n) tennis court, Example: เขาไปซ้อมเทนนิสที่สนามเทนนิสประจำหมู่บ้านทุกๆ วัน, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: ลานกว้างสำหรับแข่งขันเทนนิส, ลานกว้างสำหรับเล่นเทนนิส
เทนนิส(n) tennis, Thai Definition: ชื่อกีฬาชนิดหนึ่ง ผู้เล่นใช้ไม้แร็กเกตตีลูกยางกลมหุ้มสักหลาดข้ามตาข่ายโต้กันไปมา, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แชมป์เปี้ยนเทนนิส[chaēmpīen thennit] (n, exp) EN: tennis champion  FR: champion de tennis [m]
จานดาวเทียม[jān dāothīem] (n, exp) EN: satellite dish  FR: antenne parabolique [f] ; parabole [f]
เล่นเทนนิส[len thennit] (v, exp) EN: play tennis  FR: jouer au tennis
ไม้ปิงปอง[māi ping-pøng] (n, exp) EN: ping-pong bat  FR: raquette de ping-pong [f] ; raquette de tennis de table [f]
ไม้เทนนิส[māi thennit] (n, exp) EN: racket  FR: raquette de tennis [f]
ไม้ตีเทนนิส[māi tī thēnnit] (n) EN: racket  FR: raquette (de tennis)
นักเทนนิส[nak thēnnit] (n, exp) EN: tennis player  FR: joueur de tennis [m] ; joueuse de tennis [f]
นักเทนนิสสาว[nak thēnnit sāo] (n, exp) FR: joueuse de tennis [f]
นักเทนนิสสาวมือ1ของโลก[nak thēnnit sāo meū neung khøng lōk] (n, exp) FR: première joueuse de tennis au monde [f]
หนวด[nūat] (n) EN: wisker  FR: moustaches [fpl] ; vibrisses [fpl] ; antennes [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
TENN T EH1 N
TENNY T EH1 N IY0
TENNIS T EH1 N IH0 S
TENNEY T EH1 N IY0
TENNER T EH1 N ER0
TENNIS T EH1 N AH0 S
TENNECO T EH1 N AH0 K OW0
TENNANT T EH1 N AH0 N T
TENNELL T EH1 N AH0 L
TENNENT T EH1 N AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tenner (n) tˈɛnər (t e1 n @ r)
tennis (n) tˈɛnɪs (t e1 n i s)
Tenneco (n) tˈɛnəkou (t e1 n @ k ou)
tenners (n) tˈɛnəz (t e1 n @ z)
Tennessee (n) tˌɛnəsˈiː (t e2 n @ s ii1)
tennis-court (n) tˈɛnɪs-kɔːt (t e1 n i s - k oo t)
tennis-elbow (n) tˌɛnɪs-ˈɛlbou (t e2 n i s - e1 l b ou)
tennis-courts (n) tˈɛnɪs-kɔːts (t e1 n i s - k oo t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
网球[wǎng qiú, ㄨㄤˇ ㄑㄧㄡˊ, / ] tennis, #5,613 [Add to Longdo]
田纳西州[Tián nà xī zhōu, ㄊㄧㄢˊ ㄋㄚˋ ㄒㄧ ㄓㄡ, 西 / 西] Tennessee, #57,385 [Add to Longdo]
田纳西[Tián nà xī, ㄊㄧㄢˊ ㄋㄚˋ ㄒㄧ, 西 / 西] Tennessee, #85,563 [Add to Longdo]
但尼生[Dàn ní shēng, ㄉㄢˋ ㄋㄧˊ ㄕㄥ, ] Tennyson (name) [Add to Longdo]
网球场[wǎng qiú chǎng, ㄨㄤˇ ㄑㄧㄡˊ ㄔㄤˇ, / ] tennis court [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
天然記念物[てんねんきねんぶつ, tennenkinenbutsu] (n) สัตว์,พืช หรือสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติที่ได้รับการสงวนตามกฎหมาย
天皇[てんのう, tennou] (n) พระจักรพรรดิ

German-Thai: Longdo Dictionary
Tennis(n) |das, nur Sg.| เทนนิส
Tischtennis(n) |das, nur Sg.| ปิงปอง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tenne {f} | Tennen {pl}barn floor | barn floors [Add to Longdo]
Tennis {n}; Tennisspiel {n} [sport]tennis [Add to Longdo]
Tennisball {m} [sport] | Tennisbälle {pl}tennis ball | tennis balls [Add to Longdo]
Tennisplatz {m} [sport] | Tennisplätze {pl}tennis court | tennis courts [Add to Longdo]
Tennisschläger {m} [sport] | Tennisschläger {pl}tennis racket | tennis rackets [Add to Longdo]
Tennisschuh {m} [sport]tennis shoe [Add to Longdo]
Tennisspieler {m}; Tennisspielerin {f} [sport] | Tennisspieler {pl}tennis player | tennis players [Add to Longdo]
Tennisturnier {n} [sport] | Tennisturniere {pl}tennis tournament | tennis tournaments [Add to Longdo]
Tennisarm {m} [med.]tennis elbow [Add to Longdo]
Tennessee (US-Bundesstaat)Tennessee (TN) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
jouer au tennis(vt) เล่นเทนนิส

Japanese-English: EDICT Dictionary
CATV[シーエーティービー;シーエーティーブイ, shi-e-tei-bi-; shi-e-tei-bui] (n) community antenna television; CATV [Add to Longdo]
アゲーン;アゲイン;アゲン[age-n ; agein ; agen] (n) (1) (usu. as ジュースアゲーン, アゲーンワン, etc.) repeat of a deuce (in tennis, etc.) (eng [Add to Longdo]
アホ毛[アホげ, aho ge] (n) (1) (m-sl) (See 寝癖) long spike (or 'antenna') of hair, may do tricks (seen in anime and manga); (2) frizz; short tufts springing up from hair surface here and there [Add to Longdo]
アンツーカ;アンツーカー[antsu-ka ; antsu-ka-] (n) en-tout-cas (track or tennis court surface made of clay and crushed brick) (fre [Add to Longdo]
アンテナ[antena] (n) (1) antenna; (2) person who collects information or opinions; (P) [Add to Longdo]
アンテナ利得率[アンテナりとくりつ, antena ritokuritsu] (n) {comp} antenna gain factor [Add to Longdo]
イースタングリップ[i-sutangurippu] (n) eastern grip (in tennis) [Add to Longdo]
イレギュラーバウンド[iregyura-baundo] (n,vs) irregular bound (tennis); bad bounce; bad hop [Add to Longdo]
イングリッシュグリップ[ingurisshugurippu] (n) English grip (tennis) [Add to Longdo]
ウイニングショット[uiningushotto] (n) winning shot (tennis, ball games) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
受信アンテナ[じゅしんアンテナ, jushin antena] receiver antenna [Add to Longdo]
接点入力[せってんにゅうりょく, settennyuuryoku] contact input [Add to Longdo]
アンテナ[あんてな, antena] antenna [Add to Longdo]
アンテナ利得率[あんてなりとくりつ, antenaritokuritsu] antenna gain factor [Add to Longdo]
セクタアンテナ[せくたあんてな, sekutaantena] sectored antenna [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
天然[てんねん, tennen] Natur- [Add to Longdo]
天然果汁[てんねんかじゅう, tennenkajuu] Naturfruchtsaft [Add to Longdo]
天然痘[てんねんとう, tennentou] -Pocken [Add to Longdo]
天皇[てんのう, tennou] der_(japanische)_Kaiser [Add to Longdo]
天皇陛下[てんのうへいか, tennouheika] Seine_Majestaet_der_Kaiser (v.Japan) [Add to Longdo]
庭球[ていきゅう, teikyuu] Tennis [Add to Longdo]
転任[てんにん, tennin] Versetzung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top