ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tarra

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tarra-, *tarra*
Possible hiragana form: たっら
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tarragon(n) พืชชนิดหนึ่งมีกลิ่นหอมใช้ในการปรุงอาหาร

CMU English Pronouncing Dictionary
TARRANT T AA1 R AH0 N T
TARRANCE T AA1 R AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Tarrasa (n) tˈərˈæsə (t @1 r a1 s @)
tarragon (n) tˈærəgən (t a1 r @ g @ n)
tarradiddle (n) tˈærədɪdl (t a1 r @ d i d l)
tarradiddles (n) tˈærədɪdlz (t a1 r @ d i d l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
菌陈蒿[jūn chén hāo, ㄐㄩㄣ ㄔㄣˊ ㄏㄠ, / ] tarragon [Add to Longdo]
蛇蒿[shé hāo, ㄕㄜˊ ㄏㄠ, ] tarragon [Add to Longdo]
龙嵩[lóng sōng, ㄌㄨㄥˊ ㄙㄨㄥ, / ] tarragon [Add to Longdo]
龙嵩叶[lóng sōng yè, ㄌㄨㄥˊ ㄙㄨㄥ ㄧㄝˋ, / ] tarragon [Add to Longdo]
龙蒿[lóng hāo, ㄌㄨㄥˊ ㄏㄠ, / ] tarragon [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エストラゴン[esutoragon] (n) tarragon (fre [Add to Longdo]
タラゴン[taragon] (n) tarragon [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top