ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tann

T AE1 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tann-, *tann*
Possible hiragana form: たんん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tannic(adj) เกี่ยวกับหรือมาจากการฟอกหนัง
tannin(n) ยาฝาดสมาน
tannery(n) สถานที่ฟอกหนัง, See also: โรงฟอกหนัง
tanning(n) การฟอกหนังให้นิ่ม, Syn. preservation
tanning(n) การเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลของผิวหนัง, See also: การที่ผิวหนังคล้ำเมื่อถูกแดด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tannic(แทน'นิค) adj. เกี่ยวกับหรือมาจากการฟอกหนัง
tanning(แทน'นิง) n. การฟอกหนังให้นิ่ม,การเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลของผิวหนัง,การที่ผิวหนังคล้ำเมื่อถูกแดด,การเฆี่ยน,การหวด
britannia(บริแทน'เนีย) n. เกาะอังกฤษที่รวมทั้งเวลล์และสก๊อตแลนด์,อาณาจักรอังกฤษ/Great-Britain/และเกาะไอร์แลนด์
britannicadj. เกี่ยวกับอังกฤษ,เกี่ยวกับบริเทน
stannum(สแทน'นัม) n. ดีบุก, See also: stannic adj. stannous adj., Syn. tin

English-Thai: Nontri Dictionary
tanner(n) คนฟอกหนัง
tannery(n) โรงฟอกหนัง
Britannia(n) เกาะอังกฤษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tanninแทนนิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tanneriesโรงงานฟอกหนัง [TU Subject Heading]
Tannin plantพืชให้แทนนิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tannI tanned myself on the beach.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดำขำ(adj) tanned, See also: dark, Example: เธอมีผิวดำขำ ซึ่งเป็นที่ถูกใจของพวกฝรั่ง, Thai Definition: ที่มีผิวดำแต่มีลักษณะที่ชวนให้ชอบและรัก
แทนนิน(n) tannin, Example: มีแทนนินชนิดหนึ่ง ที่เป็นประโยชน์ทางเภสัชกรรม และอาหาร โดยใช้เป็นยาฝาดสมานในโรคท้องร่วง โรคบิด และผสมเป็นยาบ้วนปากเป็นต้น, Thai Definition: สารธรรมชาติที่เรียกว่า มีอยู่ในเปลือกไม้ ในเนื้อไม้ และผลไม้, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อังกฤษ[Angkrit] (adj) EN: English  FR: anglais ; britannique
ช่างฟอกหนัง[chang føknang] (n, exp) EN: tanner  FR: tanneur [m]
ดีบุก[dībuk] (n) EN: tin ; stannum (obsol.)  FR: étain [m]
ฟอกหนัง[føknang] (v) EN: tan ; tan leather  FR: tanner (le cuir)
ผิวดำแดง[phiu dam daēng] (adj) EN: tanned  FR: basané
ปอนด์สเตอร์ลิง[pøn sátoēling] (n, prop) FR: livre sterling [f] ; livre britannique [f]
โรงงานฟอกหนัง[rōng-ngān føknang] (n, exp) EN: tannery  FR: tannerie [f]
รบกวน[ropkūan] (v) EN: bother ; trouble ; disturb ; annoy ; intrude  FR: importuner ; déranger ; ennuyer ; agacer ; embêter ; tanner (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
TANN T AE1 N
TANNEY T AE1 N IY0
TANNED T AE1 N D
TANNEN T AE1 N AH0 N
TANNER T AE1 N ER0
TANNEST T AE1 N IH0 S T
TANNING T AE1 N IH0 NG
TANNEHILL T AE1 N IH0 HH IH0 L
TANNAHILL T AE1 N AH0 HH IH2 L
TANNHAUSER T AE1 N HH AW2 Z ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tanned (v) tˈænd (t a1 n d)
tanner (n) tˈænər (t a1 n @ r)
tannic (j) tˈænɪk (t a1 n i k)
tannin (n) tˈænɪn (t a1 n i n)
tannoy (n) tˈænɔɪ (t a1 n oi)
tanners (n) tˈænəz (t a1 n @ z)
tannery (n) tˈænəriː (t a1 n @ r ii)
tanning (v) tˈænɪŋ (t a1 n i ng)
tannoys (n) tˈænɔɪz (t a1 n oi z)
tanneries (n) tˈænərɪz (t a1 n @ r i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
唐纳[táng nà, ㄊㄤˊ ㄋㄚˋ, / ] Tanner (name), #60,423 [Add to Longdo]
单宁酸[dān níng suān, ㄉㄢ ㄋㄧㄥˊ ㄙㄨㄢ, / ] tannin, #99,337 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tanne {f} (fälschlich auch Fichte) [bot.] | Tannen {pl}fir | firs [Add to Longdo]
Tannenbaum {m} [bot.] | Tannenbäume {pl}fir tree | fir trees [Add to Longdo]
Tannengrün {n}fir sprigs [Add to Longdo]
Tannenholz {n} | Tannenhölzer {pl}fir wood | fir woods [Add to Longdo]
Tannennadel {f} | Tannennadeln {pl}fir needle | fir needles [Add to Longdo]
Tannenwald {m}fir forest [Add to Longdo]
Tannenzapfen {m} | Tannenzapfen {pl}fir cone | fir cones [Add to Longdo]
Tannenzweig {m}fir branch [Add to Longdo]
Tannenhäher {m} [ornith.]Eurasian Nutcracker (Nucifraga caryocatactes); Spotted Nutcracker [Add to Longdo]
Tannenmeise {f} [ornith.]Coal Tit (Periparus ater) [Add to Longdo]
Tannenhuhn {n} [ornith.]Spruce Grouse [Add to Longdo]
Tannentyrann {m} [ornith.]Hammond's Flycatcher [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いとも簡単に[いともかんたんに, itomokantanni] (adv) very easily [Add to Longdo]
お兄系;おにい系;オニイ系[おにいけい(お兄系;おにい系);オニイけい(オニイ系), oniikei ( o ani kei ; onii kei ); onii kei ( onii kei )] (n) men's fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉ギャル[おねえギャル, onee gyaru] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系[おねえけい, oneekei] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系ギャル[おねえけいギャル, oneekei gyaru] (n) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
なめし革;鞣革[なめしがわ, nameshigawa] (n,adj-no) (1) leather; tanned animal hide; suede; (2) kanji "tanned leather" radical (radical 178) [Add to Longdo]
ぬめ革;滑革;ヌメ革[ぬめかわ(ぬめ革;滑革);ヌメかわ(ヌメ革), numekawa ( nume kawa ; katsu kawa ); nume kawa ( nume kawa )] (n) cow hide tanned using tannin [Add to Longdo]
カテキュー[katekyu-] (n) catechu (vegetable extract containing tannin); cachou [Add to Longdo]
ガンクロ[gankuro] (n) darkly tanned face (fashionable among trendy young people ca. 1999-2000) [Add to Longdo]
クロム鞣[クロムなめし, kuromu nameshi] (n) tanning using chromium compounds (i.e. potassium dichromate, etc.) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
丹念[たんねん, tannen] grosse_Sorgfalt, Eifer [Add to Longdo]
担任[たんにん, tannin] verantwortliche_Leitung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

  god
  
  1. ilâh, mabut
  2. put, sanem
  3. (b.h.) Allah, Tann, Cenabı Hak
  4. ilah mertebesine çıkarılmış kimse veya şey
  5. büyük kudret sahibi kimse. God forbid! Allah esirgesin! Allah korusun ! Maazallah ! God knows ! (k.dili) Vallahi ! God only knows ! Allah bilir ! God' acre kilise avlusundaki mezarlık. God save the King ! Yaşasın Kral ! God willing inşallah, Allah isterse. act of God (huk.) zorlayıcı sebep
  6. yıldırım inmesi gibi gelen ve insan kudretini aşan afet. a feast for the gods şahane bir ziyafet. for God' sake Allah aşkına, Allah rızası için . Good God ! Aman Yarabbi ! serve God and Mammon hem Allaha hem paraya tapınmak. So help me God Allah yardımcım olsun (mahkemede yemin edilirken söylenir) Thank God ! Allaha şükür ! Maşallah ! would to God keşke. Ye gods ! Hay Allah !
  
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top