ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tani

T AA1 N IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tani-, *tani*
Possible hiragana form: たに
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acetanilide(แอสซิแทน' นิลิด) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นยาลดไข้ แก้ปวดศีรษะและรูมาติซึม
botanic(บะแทน'นิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับพืช,เกี่ยวกับพฤกษศาสตร์ -n. ยาที่ได้จากพืช,ยาสมุนไพร,สมุนไพร
botanical(บะแทน'นิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับพืช,เกี่ยวกับพฤกษศาสตร์ -n. ยาที่ได้จากพืช,ยาสมุนไพร,สมุนไพร
botanical gardenn. สวนพฤกษชาติ
botanist(บอท'ทะนิสทฺ) n. นักพฤกษศาสตร์
pakistani(พาคิสทา'นี) n. ชาว (ภาษา) ปากีสถาน. pl. Pakistanis,Pakistani
puritanic(เพียวริแทน'นิเคิล) adj. เคร่งครัดมากในหลักศีลธรรมจรรยา,เคร่งครัดในศาสนามาก,เคร่งครัดมากเกินไป,เจ้าระเบียบเกินไป,เกี่ยวกับPuritanหรือPuritanism, See also: puritanically adv. puritanicalness n.
puritanical(เพียวริแทน'นิเคิล) adj. เคร่งครัดมากในหลักศีลธรรมจรรยา,เคร่งครัดในศาสนามาก,เคร่งครัดมากเกินไป,เจ้าระเบียบเกินไป,เกี่ยวกับPuritanหรือPuritanism, See also: puritanically adv. puritanicalness n.
satanic(เซแทน'นิค) adj. เกี่ยวกับซาตาน,ชั่วร้าย., Syn. satanical
tetanic(ทิแทน'นิค) adj. เกี่ยวกับโรคบาดทะยัก

English-Thai: Nontri Dictionary
BOTANICAL botanical garden(n) สวนพฤกษศาสตร์,สวนพฤกษชาติ
botanical(adj) เกี่ยวกับพฤกษศาสตร์
botanically(adv) ในทางพฤกษศาสตร์
botanist(n) นักพฤกษศาสตร์
puritanical(adj) เคร่งคัดในศีลธรรม,เจ้าระเบียบ
titanic(adj) มหึมา,ใหญ่โต,เหมือนยักษ์,มีกำลังมาก,มีอิทธิพล

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
taniI really look up to my English teacher, Mr Taniguchi.
taniI've got to find the cause quickly, get out of this slump and live up to Mr. Tanizaki's expectations.
taniMr Tani and his wife were present at that party.
taniMr Tani is not so much a scholar as a journalist.
tani"Now that I think of it, where's Tanimoto?" "Playing the lone wolf, as always."

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินคาถา[doēnkhāthā] (v) EN: chant continuously ; recite the text of a prayer  FR: réciter des litanies
จังหวัดปัตตานี[Jangwat Pattānī] (n, prop) EN: Pattani province  FR: province de Pattani [f]
แขก[Khaēk] (n, prop) EN: Indian ; Pakistani ; North-Africans ; Arab  FR: Hindou [m] ; Indien [m] ; Pakistanais [m] ; Malaisien [m] ; Nord-africain [m] ; Arabe [m]
แม่น้ำปัตตานี[Maēnam Pattānī] (n, prop) EN: Pattani River
มอริเตเนีย[Møritēnīa] (n, prop) EN: Mauritania  FR: Mauritanie [f]
นักพฤกษศาสดร์[nak phreuksasāt] (n) EN: botanist  FR: botaniste [m]
นกเด้าลมเหลือง[nok daolom leūang] (n, exp) EN: Yellow Wagtail  FR: Bergeronnette printanière [f]
นกนางแอ่นทรายสีน้ำตาล[nok nāng-aen sāi sī nāmtān] (n, exp) EN: Plain Martin  FR: Hirondelle paludicole [f] ; Hirondelle des sables [f] ; Hirondelle de Mauritanie [f] ; Hirondelle riveraine [f]
ปัตตานี[Pattānī] (n, prop) EN: Pattani (South)  FR: Pattani (Sud)
พฤกษศาสตร์[phreuksasāt] (n) EN: botany  FR: botanique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TANI T AA1 N IY0
TANIA T AA1 N Y AH0
TANIS T AE1 N IH0 S
TANIMOTO T AA0 N IY0 M OW1 T OW0
TANIMURA T AA2 N IH0 M UW1 R AH0
TANIGUCHI T AA2 N IH0 G UW1 CH IY0

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
他人[たにん, tanin] คนอื่น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tanimbarerddrossel {f} [ornith.]Fawn-breasted Thrush [Add to Longdo]
Tanimberbuschsänger {m} [ornith.]Yamdena Bush Warbler [Add to Longdo]
Tanimbarmonarch {m} [ornith.]Tanimbar Monarch [Add to Longdo]
Tanimbarfächerschwanz {m} [ornith.]Long-tailed Fantail [Add to Longdo]
Tanimbarschnäpper {m} [ornith.]Tanimbar Microeca Flycatcher [Add to Longdo]
Tanimbarstar {m} [ornith.]Tanimbar Starling [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あらせいとう[araseitou] (n) stock (botanical) [Add to Longdo]
ごった煮[ごったに, gottani] (n) various foods cooked together; hodgepodge; hotchpotch; mulligan stew [Add to Longdo]
その下に[そのしたに, sonoshitani] (adv) (See その下で) whereunder; thereunder [Add to Longdo]
にたにた;ニタニタ[nitanita ; nitanita] (adv,n,vs) (on-mim) broad grin [Add to Longdo]
アイテニアム[aiteniamu] (n) {comp} Itanium [Add to Longdo]
アセトアニリド[asetoanirido] (n) acetanilide [Add to Longdo]
インパチエンス;インパチェンス[inpachiensu ; inpachiensu] (n) impatiens (Impatiens sultanii, Impatiens walleriana) [Add to Longdo]
ウルトラモンタニズム[urutoramontanizumu] (n) ultramontanism [Add to Longdo]
エターニティー;エタニティー;エタニティ[eta-nitei-; etanitei-; etanitei] (n) (See 永遠) eternity [Add to Longdo]
コスモポリタニズム[kosumoporitanizumu] (n) cosmopolitanism [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
仮名漢字変換形日本文入力装置[かなかんじへんかんがたにほんぶんにゅうりょくそうち, kanakanjihenkangatanihonbunnyuuryokusouchi] kana-to-kanji conversion Japanese input method [Add to Longdo]
アイテニアム[あいてにあむ, aiteniamu] Itanium [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
他人[たにん, tanin] andere_Leute, fremde_Leute [Add to Longdo]
[たに, tani] -Tal [Add to Longdo]
谷川[たにがわ, tanigawa] Fluss_in_einem_Tal, Bach_in_einem_Tal [Add to Longdo]
谷川岳[たにがわだけ, tanigawadake] Tanigawa-dake (Berg ca.150 km noerdl. von Tokyo) [Add to Longdo]
谷底[たにそこ, tanisoko] Grund_eines_Tals, Grund_einer_Schlucht [Add to Longdo]
谷間[たにま, tanima] -Tal [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top