ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

taine

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -taine-, *taine*
Possible hiragana form: たいね
English-Thai: Longdo Dictionary
retained earnings(n) กำไรสะสม, See also: accumulated income, accumulated profit, Syn. accumulated earnings

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
container(คันเท'เนอะ) n. ภาชนะ,ที่ใส่
detainer(ดีเทน'เนอะ) n. การยึดทรัพย์ของคนอื่นไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย,หมายศาลให้กักตัวผู้ต้องหา
entertainern. นักร้อง,ตัวตลก,ผู้แสดง,ผู้ทำให้เพลิดเพลิน,ผู้ต้อนรับแขก
mountaineer(เมาทะเนียร์') n. ผู้อาศัยอยู่ตามภูเขา,นักขึ้นเขา,นักไต่เขา vi. ขึ้นเขา,ไต่เขา
self-contained(เซลฟฺ'คันเทนดฺ') adj. ควบคุมสติ,ควบคุมอารมณ์,ไม่สุงสิงกับใคร,พูดน้อย,มีส่วนประกอบในตัวเองพร้อม,เลี้ยงตัวเองได้, See also: self-containedness n. self-containedment n., Syn. impassive
sustained releaseยาที่ออกฤทธิ์เนิ่น

English-Thai: Nontri Dictionary
container(n) ที่ใส่ของ
mountaineer(n) ชาวเขา,นักปีนเขา,นักไต่เขา
retainer(n) ผู้ติดตาม,ค่าจ้าง,คนใช้,บริวาร
SELF-self-contained(adj) ควบคุมอารมณ์,ไม่ยุ่งกับใคร,มีอยู่ในตัวเอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บางชนิด[bāng chanit] (n, exp) EN: some species  FR: certaines espèces ; quelques espèces ; plusieurs sortes
บางคน[bāng khon] (pr) EN: some people ; someone ; somebody ; some  FR: certaines personnes ; certains ; certaines
บางสิ่ง[bāng sing] (n, exp) EN: something  FR: certaines choses ; quelque chose
บางเวลา[bāng wēlā] (adv) EN: sometimes ; occasionally  FR: certaines fois
บางอย่าง[bāng yāng] (x) EN: something ; some things  FR: certaines choses ; quelque chose
บรรจุหีบห่อ[banju hīphø] (v, exp) EN: packaging ; containers ; packaging material
บรรจุภาชนะอัดลม[banju phātchana atlom] (x) EN: in airtight containers
บริวาร[børiwān] (n) EN: followers ; suite ; retainer ; retinue  FR: suite [f] ; disciples [mpl]
ฌาน[chān] (x) EN: meditative absorption ; meditation ; state of serenity attained by meditation ; one-pointed meditation ; contemplation  FR: contemplation [f], extase [f] ; méditation [f]
ชาวเขา[chāokhao] (n) EN: hill tribe ; mountaineer  FR: montagnard [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TAINER T EY1 N ER0

Japanese-English: EDICT Dictionary
TEU[ティーイーユー, tei-i-yu-] (n) twenty foot equivalent unit (container); TEU [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
お鉢[おはち, ohachi] (n) container for boiled rice [Add to Longdo]
お付き;御付き[おつき, otsuki] (n) retainer; attendant; escort [Add to Longdo]
さぶる児[さぶるこ, saburuko] (n) (arch) (uk) (See 浮かれ女・うかれめ) prostitute and entertainer [Add to Longdo]
さぶる少女[さぶるおとめ, saburuotome] (n) (arch) (See さぶる児・さぶるこ) prostitute and entertainer [Add to Longdo]
べそ[beso] (n) child's tear-stained face [Add to Longdo]
アクアラング[akuarangu] (n) aqualung; Self-Contained Underwater Breathing Apparatus; SCUBA [Add to Longdo]
エンターテイナー[enta-teina-] (n) entertainer [Add to Longdo]
カーゴテナー[ka-gotena-] (n) (roll) box pallet (from cargo container) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
保持TPDU[ほじTPDU, hoji TPDU] retained TPDU [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
耐熱[たいねつ, tainetsu] hitzebestaendig [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top