ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thc

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thc-, *thc*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forthcoming(ฟอร์ธ'คัมมิง) adj.,n. (การ) กำลังจะมาถึง,มีพร้อม,เตรียมพร้อม, See also: ness n., Syn. ready, coming

English-Thai: Nontri Dictionary
forthcoming(adj) กำลังจะมาถึง,ปรากฏออกมา,เตรียมพร้อม,ใกล้จะมาถึง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Four hours of THC giggles and MDMA highs with a transcendental kicker.ออกฤทธิ์ 4ชั่วโมง นานกว่ายาบ้าอีก ดูดแล้วรับรอง เฟี้ยวสุดๆ Cook (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สุทธิชัย หยุ่น[Sutthichai Yun] (n, prop) EN: Sutthchai Yun  FR: Sutthichai Yun

Japanese-English: EDICT Dictionary
テトラヒドロカンナビノール[tetorahidorokannabino-ru] (n) tetrahydrocannabinol; THC [Add to Longdo]
在宅医療[ざいたくいりょう, zaitakuiryou] (n) home healthcare; medical treatment received at home [Add to Longdo]
前評判[まえひょうばん, maehyouban] (n) (degree of) public interest in forthcoming event or performance; advance reviews [Add to Longdo]
万葉集;萬葉集[まんようしゅう, manyoushuu] (n) Manyoushuu (famous 8thC poetry); Japan's oldest anthology of poems [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  THC
      n 1: psychoactive substance present in marijuana [syn:
           {tetrahydrocannabinol}, {THC}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top