ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

swazi

S W AA1 Z IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -swazi-, *swazi*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Swazilandสวาซิแลนด์ [TU Subject Heading]

CMU English Pronouncing Dictionary
SWAZI S W AA1 Z IY0
SWAZILAND S W AA1 Z IH0 L AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Swazi (n) swˈaːziː (s w aa1 z ii)
Swazis (n) swˈaːzɪz (s w aa1 z i z)
Swaziland (n) swˈaːzɪlænd (s w aa1 z i l a n d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
斯威士兰[Sī wēi shì lán, ㄙ ㄨㄟ ㄕˋ ㄌㄢˊ, / ] Swaziland, #91,895 [Add to Longdo]
史瓦济兰[shǐ wǎ jì lán, ㄕˇ ㄨㄚˇ ㄐㄧˋ ㄌㄢˊ, / ] Swaziland, #972,565 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Swazi
   adj 1: of or relating to or characteristic of Swaziland or its
       people or their language
   n 1: a member of a southeast African people living in Swaziland
      and adjacent areas
   2: a Bantu language closely related to Zulu

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top