ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stanton

S T AE1 N T AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stanton-, *stanton*
CMU English Pronouncing Dictionary
STANTON S T AE1 N T AH0 N

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
斯当东[Sī dāng dōng, ㄙ ㄉㄤ ㄉㄨㄥ, / ] Stanton (name); Baron George Stanton, the second-in-command of the Macartney Mission of 1793, #464,004 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Stanton
   n 1: United States suffragist and feminist; called for reform of
      the practices that perpetuated sexual inequality
      (1815-1902) [syn: {Stanton}, {Elizabeth Cady Stanton}]

  

Similar ENGLISH words suggested by aspell:
Stanton, Danton, Stanton's, Staten

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top