ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

somme

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -somme-, *somme*
Possible hiragana form: そんめ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sommelier(n) บริกรคอยรินเหล้าองุ่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consomme(คอนซะเม') n. ซุปเนื้อน้ำใสที่ประกอบด้วยเนื้อ/กระดูก (บางทีก็มีผัก) ,น้ำซุป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บนยอดเขา[bon yøtkhao] (n, exp) EN: on the peak ; on the summit ; on the crest  FR: au sommet (de la montagne)
บนยอดสุดของภูเขา[bon yøt sut khøng phūkhao] (xp) EN: on the summit  FR: au sommet de la montagne ; au point culminant de la montagne
บริโภค[børiphōk] (v) EN: eat ; partake (of) ; consume  FR: consommer ; manger ; prendre
บริโภค[børiphōk] (v) EN: consume ; use ; waste  FR: consommer ; utiliser
ใช้หมด[chai mot] (adj) FR: épuisé ; consommé
ด้านบน[dān bon] (n) EN: top ; apex ; above  FR: sommet [m] ; face supérieure [f] ; dessus [m]
ดื่ม[deūm] (v) EN: drink ; sip ; swallow a liquid  FR: boire ; avaler un liquide ; consommer ; absorber ; siffler (fam.)
ดื่มเหล้า[deūm lao] (v, exp) EN: drink  FR: consommer de l'alcool ; boire
หัว[hūa] (n) EN: top ; end ; extremity ; tip  FR: extrémité [f] ; bout [m] ; haut [m] ; sommet [m]
จำนวน[jamnūan] (n) EN: total ; amount ; quantity ; number ; sum ; circulation  FR: nombre [m] ; total [m] ; somme [f] ; quantité [f] ; tirage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SOMMER S AH1 M ER0
SOMMERS S AH1 M ER0 R Z
SOMMERSBY S AH1 M ER0 R Z B IY0
SOMMERFELD S AA1 M ER0 F EH0 L D
SOMMERFELDT S AA1 M ER0 F IH0 L T
SOMMERFIELD S AH0 M ER1 F IY0 L D
SOMMERVILLE S AA1 M ER0 V IH0 L

German-Thai: Longdo Dictionary
Sommer(n) |der| ฤดูร้อน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sommer {m}summer [Add to Longdo]
Sommeranzug {m}summer suit [Add to Longdo]
Sommeraufenthalt {m} | Sommeraufenthalte {pl}summer stay | summer stays [Add to Longdo]
Sommerferien {pl}summer holidays; summer vacation [Am.] [Add to Longdo]
Sommerfrische {f}summer resort [Add to Longdo]
Sommerfrischler {m}summer visitor [Add to Longdo]
Sommergast {m} | Sommergäste {pl}summer visitors | summer visitors [Add to Longdo]
Sommergerste {f} [agro.]spring barley [Add to Longdo]
Sommerhaus {n}summer holiday house; summer-house; lodge [Add to Longdo]
Sommerkleid {n} | Sommerkleider {pl}summer dress | summer dresses [Add to Longdo]
Sommerkleidung {f}summer clothes; summer clothing [Add to Longdo]
Sommerloch {n}; Saure-Gurken-Zeit {f} [ugs.]silly season; summer recess [Add to Longdo]
Sommerolympiade {f} [sport]Summer Olympic Games; Summer Olympics [Add to Longdo]
Sommersachen {pl}summer clothes [Add to Longdo]
Sommersaison {f}summer season [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンソメ[konsome] (n) consomme (fre [Add to Longdo]
ソムリエ;ソムリエール[somurie ; somurie-ru] (n) sommelier (sommeliere) (fre [Add to Longdo]
酒匠[さかしょう, sakashou] (n) (See 利酒師) master of sake; sake sommelier [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[なつ, natsu] Sommer [Add to Longdo]
夏休み[なつやすみ, natsuyasumi] Sommerferien [Add to Longdo]
夏期[かき, kaki] Sommer, Sommerzeit [Add to Longdo]
夏物[なつもの, natsumono] Sommerkleider [Add to Longdo]
夏至[げし, geshi] Sommersonnenwende [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Somme
   n 1: battle of World War II (1944) [syn: {Somme}, {Somme River},
      {Battle of the Somme}]
   2: battle in World War I (1916) [syn: {Somme}, {Somme River},
     {Battle of the Somme}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top