ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

somali

S AH0 M AA1 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -somali-, *somali*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Somalia(n) ประเทศโซมาเลีย
Somalia(n) โซมาเลีย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประเทศโซมาเลีย[Prathēt Sōmālīa] (n, prop) EN: Somalia  FR: Somalie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SOMALI S AH0 M AA1 L IY0
SOMALIS S AH0 M AA1 L IY0 Z
SOMALIA S AH0 M AA1 L Y AH0
SOMALIA S AH0 M AA1 L IY0 AH0
SOMALIAS S AH0 M AA1 L IY0 AH0 Z
SOMALIAS S AH0 M AA1 L Y AH0 Z
SOMALIAN S AH0 M AA1 L Y AH0 N
SOMALIA'S S AH0 M AA1 L IY0 AH0 Z
SOMALIA'S S AH0 M AA1 L Y AH0 Z
SOMALIANS S AH0 M AA1 L Y AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Somali (n) sˈəmˈaːliː (s @1 m aa1 l ii)
Somalia (n) sˈəmˈaːlɪəʳ (s @1 m aa1 l i@)
Somalis (n) sˈəmˈaːlɪz (s @1 m aa1 l i z)
Somalian (n) sˈəmˈaːlɪəʳn (s @1 m aa1 l i@ n)
Somalians (n) sˈəmˈaːlɪəʳnz (s @1 m aa1 l i@ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
索马里[Suǒ mǎ lǐ, ㄙㄨㄛˇ ㄇㄚˇ ㄌㄧˇ, / ] Somalia, #17,474 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weißbürzel-Singhabicht {m} [ornith.]Somali Chanting-Goshawk [Add to Longdo]
Somalitrappe {f} [ornith.]Little Brown Bustard [Add to Longdo]
Somalitaube {f} [ornith.]Somali Pigeon [Add to Longdo]
Somalispint {m} [ornith.]Somali Bee Eater [Add to Longdo]
Somaliläuferlerche {f} [ornith.]Lesser Hoopoe Lark [Add to Longdo]
Somalia-Kurzzehenlerche {f} [ornith.]Somali Short-toed Lark [Add to Longdo]
Somalispornlerche {f} [ornith.]Archer's Lark [Add to Longdo]
Somaliriesenlerche {f} [ornith.]Somali Lark [Add to Longdo]
Antinoriwürger {m} [ornith.]Somali Fiscal [Add to Longdo]
Somalitschagra [ornith.]Three-streaked Tchagra [Add to Longdo]
Somalisteinschmätzer {m} [ornith.]Somali Wheatear [Add to Longdo]
Somalidrossel {f} [ornith.]Somali Blackbird [Add to Longdo]
Somalibindensänger {m} [ornith.]Grey Wren Warbler [Add to Longdo]
Somalieremomela [ornith.]Yellow-vented Eremomela [Add to Longdo]
Somaliprinie {f} [ornith.]Pale Prinia [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソマリバタフライフィッシュ[somaribatafuraifisshu] (n) Somali butterflyfish (Chaetodon leucopleura) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Somali
   adj 1: of or relating to the African republic of Somalia or its
       people or their language and culture; "Somali coffee is
       excellent" [syn: {Somalian}, {Somali}]
   n 1: a member of a tall dark (mostly Muslim) people inhabiting
      Somalia [syn: {Somalian}, {Somali}]
   2: the Cushitic language spoken by the Somali

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 somalia
 
 1. Somali.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top