ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

slovak

S L OW1 V AA0 K   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slovak-, *slovak*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Slovak[N] สาธารณรัฐสโลวาเกีย, See also: ประเทศสโลวาเกีย
Slovak[N] ภาษาสโลวาเกีย
Slovak[N] ชาวสโลวาเกีย, See also: ชาวสลาฟใน Slovakia
Slovak[N] ภาษาสโลวาเกีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slovak(สโล'แวค) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ชนชาติสลาฟที่อาศัยอยู่ในสโลวาเกีย,ภาษาสโลวาเกีย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"The bureau chief in Belgrade we all call Slovak the Butcher.เราเรียกหัวหน้าเอฟบีไอ ที่เบลเกรดว่าสโลวัคนักฆ่า Burn After Reading (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
SLOVAK    S L OW1 V AA0 K
SLOVAKS    S L OW1 V AA0 K S
SLOVAKIA    S L OW2 V AA1 K IY2 AH0
SLOVAKIAN    S L OW1 V AA0 K IY2 AH0 N
SLOVAKIA'S    S L OW0 V AA1 K IY2 AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Slovak    (n) slˈouvæk (s l ou1 v a k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
斯洛伐克[Sī luò fá kè, ㄙ ㄌㄨㄛˋ ㄈㄚˊ ㄎㄜˋ, ] Slovakia, #28,811 [Add to Longdo]
斯洛伐克语[sī luò fá kè yǔ, ㄙ ㄌㄨㄛˋ ㄈㄚˊ ㄎㄜˋ ㄩˇ, / ] Slovak (language) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Slowakische Republik [geogr.]Slovak Republic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スロバキア[, surobakia] (n) Slovakia; (P) [Add to Longdo]
スロバキア語[スロバキアご, surobakia go] (n) Slovakian (language); Slovak [Add to Longdo]
チェコスロバキア[, chiekosurobakia] (n) Czechoslovakia; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Slovak
   n 1: a native or inhabitant of Slovakia
   2: the Slavic language spoken in Slovakia

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 slovak
 
 1. Slovakyalı, Slovak
 2. Slovak dili. Slovakia Slovakya. Slovakian  Slovakyalı
 3. Slovakça.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top