ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

singer

S IH1 NG ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -singer-, *singer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
singer(n) นักร้อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
singer(ซิน'เจอะ) n.นักร้อง ,ผู้ร้องเพลง,สิ่งที่ทำให้เกิดเสียงดนตรี,ผู้ลนขนสัตว์,เครื่องลนขนสัตว์

English-Thai: Nontri Dictionary
singer(n) นักร้อง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Singersนักร้อง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I mean I admit that I'd guessed that this young singer informed on me to Mr. Boddy.ผมหมายถึง ผมฉันยอมรับนะ ว่าแม่สาวนักร้องคนนี้ เอาเรื่องไปบอกคุณบ๊อดดี้ Clue (1985)
I got a job as a singer at McGovern's cabaret, a den of iniquity.ผมได้งานเป็นนักร้อง ที่ แม็กโกเวนท์ คาบาเร่ท์ แหล่งรวมความชั่ว . The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Picture Marla Singer throw herself around her crummy apartment.เออ, ฉันก็ไม่อยากจะเชื่อเรื่องเมื่อคืนเหมือนกัน Fight Club (1999)
How could Tyler. of all people.... ..think it was a bad thing that Marla Singer was about to die?สุดทางเลย คุณรู้จักผู้หญงที่อยู่ที่นี่มั้ย เธอเคยเป็นหญิงผู้น่ารักและมีสเน่ห์ Fight Club (1999)
If only I had wasted a few minutes and gone to watch Marla Singer die.... ..none of this would have happened.[Clattering] ไม่อ่ะ ไม่เอา, ขอบใจ Fight Club (1999)
And she sighed, ahh I said, I want to be a singer You better not be jacking off to the Japanese comics, I swear to God.คุณคงไม่อ่านการ์ตูนญี่ปุ่นไป ขัดจรวดไปนะ Unbreakable (2000)
In what film does a chorus line dance like this... with a singer in a fur coat?หนังเรื่องอะไร ที่มีนักเต้นระบำ แล้วเต้นแบบนี้... และนักร้อง ใส่ชุดขนสัตว์ The Dreamers (2003)
Okay, but there are much better singers here, Mr. T orvaldโอเค แต่มีนักร้องเก่งที่กว่าอยู่ตั้งหลายคนที่นี่นะคะ คุณทอร์วัล Raise Your Voice (2004)
I can tell you're a good singer from your fat lipsริมฝีปากอวบอิ่มอย่างเธอ เสียงต้องดีแน่ Spygirl (2004)
The singer takes orders too?นักร้องมารับออเดอร์ด้วยเหรอครับ? Everybody Has a Little Secret (2004)
Well, she's the most famous singer on the planet.อ้อ เธอเป็นนักร้อง ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก Mr. Monk and the Panic Room (2004)
I'm a singer and I've got a band... and we've been working on some songs.ผมเป็นนักร้องและมีวง เรามีเพลงของตัวเอง Walk the Line (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
singerA bad cold caused the singer to lose his voice.
singerA poor singer, he doesn't like to sing in public.
singerAs singers go, she is among the best in the country.
singerAttention centered on the singer.
singerEvery girl knows that singer.
singerEveryone called out to the singer for an encore.
singerEveryone regarded him as a great singer.
singerFor all his political activities he was in essence a singer.
singerGloria was easily the best singer of that evening.
singerHe announced the next singer.
singerHe became a famous singer.
singerHe become a singer against his parents wishes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มุทิกา(n) singer of ballads, See also: performer of amorous singing, Syn. คนขับเสภา, Count Unit: คน
นักร้อง(n) singer, See also: songster, Example: เดี๋ยวนี้รายการเพลงมีการสัมภาษณ์นักร้องใหม่ๆ เพื่อเอาใจแฟนเพลง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มีความสามารถในการร้องเพลงหรือร้องเพลงเป็นอาชีพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนขับเสภา[khonkhap sēphā] (n, exp) EN: singer of ballads
คอสอง[khøsøng] (n) EN: second singer
เลียน[līen] (v) EN: imitate ; copy ; parrot ; mimic ; ape ; emulate ; mock ; follow the example of  FR: imiter ; copier ; simuler ; singer
ล้อเลียน[lølīen] (v) EN: mimic ; ape ; mock ; imitate ; parody  FR: singer ; imiter ; parodier ; caricaturer
หมอลำ[mølam] (n) EN: folk singer = folksinger  FR: chanteur traditionnel [m] ; chanteuse traditionnelle [f]
นักร้อง[nakrøng] (n) EN: singer ; vocalist  FR: chanteur [m] ; chanteuse [f] ; chansonnier [m] ; chansonnière [f] ; interprète [m, f]
ผู้ขับร้อง[phū khap røng] (n) EN: singer  FR: chanteur [m] ; chanteuse[f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SINGER S IH1 NG ER0
SINGERS S IH1 NG ER0 Z
SINGER'S S IH1 NG ER0 Z
SINGERMAN S IH1 N JH ER2 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
singer (n) sˈɪŋər (s i1 ng @ r)
singers (n) sˈɪŋəz (s i1 ng @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
歌手[gē shǒu, ㄍㄜ ㄕㄡˇ, ] singer, #4,185 [Add to Longdo]
歌唱家[gē chàng jiā, ㄍㄜ ㄔㄤˋ ㄐㄧㄚ, ] singer, #24,150 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sänger {m} | Sänger {pl}singer | singers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイドル歌手[アイドルかしゅ, aidoru kashu] (n) pop idol; idol singer [Add to Longdo]
アムラー[amura-] (n) (abbr) young girls who imitate the style of singer Amuro Namie [Add to Longdo]
アルト歌手[アルトかしゅ, aruto kashu] (n) alto (voice or singer) [Add to Longdo]
オペラ歌手[オペラかしゅ, opera kashu] (n) opera singer [Add to Longdo]
ガイドメロディ[gaidomerodei] (n) guide melody (karaoke melody to help the singer hold the tune) [Add to Longdo]
シンガー[shinga-] (n) singer; (P) [Add to Longdo]
シンガーソングライター[shinga-songuraita-] (n) singer-songwriter; (P) [Add to Longdo]
ジャズシンガー[jazushinga-] (n) jazz singer [Add to Longdo]
ジンゲル[jingeru] (n) (1) (obsc) singer (ger [Add to Longdo]
バックバンド[bakkubando] (n) backing band (for singer) (wasei [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 singer
   n 1: a person who sings [syn: {singer}, {vocalist}, {vocalizer},
      {vocaliser}]
   2: United States inventor of an improved chain-stitch sewing
     machine (1811-1875) [syn: {Singer}, {Isaac M. Singer}, {Isaac
     Merrit Singer}]
   3: United States writer (born in Poland) of Yiddish stories and
     novels (1904-1991) [syn: {Singer}, {Isaac Bashevis Singer}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top