ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

simpson

S IH1 M P S AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -simpson-, *simpson*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Simpson's ruleหลักเกณฑ์ซิมป์สัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

CMU English Pronouncing Dictionary
SIMPSON S IH1 M P S AH0 N
SIMPSONS S IH1 M P S AH0 N Z
SIMPSON'S S IH1 M P S AH0 N Z
SIMPSONS' S IH1 M P S AH0 N Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Simpson-Regel {f} [math.]Simpson rule; Simpson's rule [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Simpson
   n 1: United States divorcee whose marriage to Edward VIII
      created a constitutional crisis leading to his abdication
      [syn: {Simpson}, {Mrs. Simpson}, {Wallis Warfield Simpson},
      {Wallis Warfield Windsor}, {Duchess of Windsor}]
   2: Scottish obstetrician and surgeon who pioneered in the use of
     ether and discovered the anesthetic effects of chloroform
     (1811-1870) [syn: {Simpson}, {Sir James Young Simpson}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top