ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sile

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sile-, *sile*
English-Thai: Longdo Dictionary
Silent Wave Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Nikon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร AF-S, See also: SWF, USM
expansile(adj) มีความสามารถในการยืด ขยายขนาด โป่งพอง, Syn. expandable

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
silent(adj) เงียบ, See also: ไร้เสียง, ไม่ออกเสียง, สงบนิ่ง, นิ่งเงียบ, นิ่งอึ้ง, เงียบกริบ, ไม่ค่อยพูด, Syn. hushed, soundless, speechless
silent(adj) ซึ่งไม่ได้กล่าวถึง, See also: ซึ่งถูกลืม
silent(n) หนังเงียบ
silence(n) ความเงียบ, Syn. hush, noiselessness, quiet, muteness, Ant. noise
silence(n) การนิ่งเงียบ, See also: การไม่พูด, Syn. dumbness, muteness, Ant. communicativeness, talkativeness
silence(n) การปกปิด, See also: การเก็บเป็นความลับ, การไม่มีข่าวคราว, Syn. secrecy, concealment
silence(vt) ทำให้เงียบ, See also: ทำให้นิ่ง, Syn. overawe
silence(int) คำสั่งให้เงียบ
silencer(n) ผู้ทำให้เงียบ
silently(adv) อย่างเงียบๆ, Syn. noiselessly, quietly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
silence(ไซ'เลินซฺ) n. ความเงียบ,การไม่พูด,การเก็บไว้ในใจ,การลืมเลือน,การปิดบัง,การเก็บไว้เป็นความลับ,การไร้ข่าวคราว. vt. ทำให้เงียบ,ทำให้หยุดนิ่ง interj. เงียบ!
silencer(ไซ'เลินเซอะ) n. ผู้ทำให้เงียบ,ผู้ทำให้นิ่งเงียบ,เครื่องทำให้เงียบ,เครื่องกำจัดเสียง
silent(ไซ'เลินทฺ) adj. เงียบ,นิ่งเงียบ,เงียบสงบ,ไม่พูด,ไม่ค่อยพูด,พูดน้อย,ไม่ได้กล่าวถึง,ถูกลืม,ลืมเลือน, (ภูเขาไฟ) สงบนิ่ง,ไม่ออกเสียง. n.. หนังเงียบ., See also: silently adv. silentness n.
antimissile(แอนทีมิส' เซิล) adj., n. ซึ่งต่อต้านจรวดนำวิถี, ขีปนาวุธที่ต่อต้านจรวดนำวิถี., Syn. anti-missile
antimissile missileขีปนาวุธที่ต่อต้านขีปนาวุธ
ballistic missilen. ขีปนาวุธ
brasileinสีย้อมแดงชนิดหนึ่ง
extensile(อิคซฺเทน'เซิล,-ไซลฺ) adj. ซึ่งยืดออกได้,ซึ่งขยายออกได้
fusileer(ฟิว'ซะเลียร์) n. มือปืนคาบศิลา
guided missilen. ขีปนาวุธนำวิถี

English-Thai: Nontri Dictionary
silence(n) ความสงบ,ความเงียบ,ความนิ่ง,การไม่พูด
silence(vt) ไม่พูดไม่จา,ทำให้เงียบ,ไม่ออกเสียง
silent(adj) นิ่งเงียบ,เงียบ,สงบนิ่ง,ไม่ออกเสียง
missile(n) จรวด,ขีปนาวุธ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
silenceการนิ่งเสีย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
silence, estoppel byการถูกกฎหมายปิดปากเพราะการนิ่งเสีย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
silence, right of accused toสิทธิของผู้ต้องหาที่จะไม่ให้การ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
silencerหม้อลดเสียง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
silentเงียบ, ไร้อาการ, ซุ่มอยู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
silent majorityเสียงส่วนใหญ่ที่ไม่แสดงออก, พลังเงียบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
silent partnerผู้เป็นหุ้นส่วนที่ไม่มีส่วนจัดการ [ดู sleeping partner] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
silent periodระยะพักอาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
silent riskภัยสงบ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
silent voteการออกเสียงโดยไม่แสดงออกล่วงหน้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Silenceความเงียบ [TU Subject Heading]
Silent film musicดนตรีประกอบภาพยนตร์เงียบ [TU Subject Heading]
Silent filmsภาพยนตร์เงียบ [TU Subject Heading]
Silent periodช่วงเวลาห้ามขายหุ้น, Example: ช่วงระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดห้ามผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้เกี่ยวข้องกับผู้บริหารและ/หรือผู้เกี่ยวข้อง กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจดทะเบียนใหม่ ในการนำหุ้นบริษัทดังกล่าวที่ตนถือครองอยู่ออกขาย โดยทั่วไปช่วงเวลาห้ามขาย หุ้นจะประมาณ 6 เดือนนับแต่วันแรกที่ให้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ แต่ในบางกรณีอาจจะกำหนดให้นานกว่า 6 เดือนก็ได้ แต่ไม่เกิน 3 ปี [ตลาดทุน]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sileA blanket of silence fell over everyone when they heard the disappointing announcement.
sileA fool, when he is silent, is counted to be wise.
sileAll I can do is to work silently.
sileAll is silent around.
sileAll of them remained silent.
sileAll of us were silent.
sileAll was silent in the house.
sileAll was silent throughout the castle.
sileAll were silent.
sileA scream broke the silence.
sileAs he didn't know what to say, he remained silent.
sileAs one grows older, one becomes more silent.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างสงบ(adv) calmly, See also: silently, quietly, Syn. อย่างเงียบๆ, อย่างสงบเงียบ, Ant. อย่างอึกทึกครึกโครม, Example: ประชาชนชุมนุมกันอย่างสงบ ณ ท้องสนามหลวง
ใบ้(adv) dumbly, See also: silently, mutely, Syn. เงียบ, นิ่งเงียบ, นิ่งเฉย, Ant. ช่างพูด, Example: เขานั่งเป็นใบ้โดยไม่พูดกับใครสักคำ, Thai Definition: โดยปริยายหมายความว่า นิ่งไม่พูด
เงียบสงัด(adj) quiet, See also: silent, soundless, noiseless, inaudible, hushed, Syn. เงียบกริบ, สงัดเงียบ, Example: ฉันกลัวบรรยากาศที่เงียบสงัด เพราะทำให้อดคิดถึงเรื่องผีๆ ขึ้นมาไม่ได้, Thai Definition: ที่สงบเงียบเพราะปราศจากเสียงรบกวนใดๆ
ค่อย(adv) quietly, See also: silently, softly lightly, gently, Syn. เบา, เงียบ, Ant. ดัง, อึกทึก, Example: เขาได้ยินเสียงบางอย่างดังแว่วมาจากแดนสนธยาอันไกลโพ้น มันดังค่อยเหลือเกินจนเขาเกือบไม่ได้ยิน
ค่อยๆ(adv) quietly, See also: silently, softly, lightly, gently, Syn. เบา, เงียบ, นุ่มนวล, Ant. ดัง, อึกทึก, Example: แม่บอกให้ผมพูดจาค่อยๆ หน่อย
เงียบ(adv) silently, See also: quietly, softly, still, Syn. สงบ, นิ่ง, เงียบเชียบ, Ant. ดัง, เอิกเกริก, อื้ออึง, เอะอะ, Example: เขาเป็นคนชอบแหกคอกอาจมีการต่อต้านเราอย่างเงียบๆ, Thai Definition: ไม่มีเสียงพูด เช่น นั่งเงียบ, ไม่มีเสียงอื้ออึง เช่น บ้านนี้เงียบ, สงบ, ปราศจากเสียงรบกวนหรือการก่อกวน, เช่นเหตุการณ์เงียบลงแล้ว โดยปริยายหมายความว่า ไม่เอิกเกริกอื้ออึง เช่น ทำอย่างเงียบๆ, ไม่กระโตกกระตาก เช่น เก็บเรื่องเงียบ
เงียบกริบ(adv) quietly, See also: silently, still, reticently, soundlessly, Syn. เงียบสนิท, เงียบเชียบ, Ant. เสียงดัง, อึกทึก, อื้ออึง, เอะอะ, Example: พวกเรานั้งฟังกันอย่างเงียบกริบไม่มีการซักถามหรือแสดงความเห็นแม้แต่คนเดียว
เงียบๆ(adv) quietly, See also: silently, Syn. เฉยๆ, Ant. อึกทึก, ครึกโครม, Example: คุณพ่ออยากนั่งอ่านหนังสือเงียบๆ คนเดียวในห้องสมุด ห้ามใครเข้าไปรบกวนเป็นอันขาด
ปิดปาก(v) gag, See also: silence somebody, close one's mouth, Example: พยานในคดีฆาตกรรมปิดปากเงียบ ไม่มีใครกล้าพูด, Thai Definition: ไม่พูด หรือห้ามไม่ให้พูด
เป็นเบื้อ(adv) silently, See also: speechlessly, dumbly, mutely, Syn. นิ่ง, เงียบ, Example: เขานั่งเป็นเบื้ออีกพักใหญ่ก่อนจะกลับออกไปด้วยความอึดอัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำ[am] (v) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff  FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
เฉย[choēi] (v) EN: be still ; be indifferent ; be silent ; keep one's peace ; be apathetic ; be unconcerned ; keep one's peace ; be indifferent ; sit by  FR: demeurer impassible ; rester sans rien faire
อึ้ง[eung] (v) EN: be struck dumb ; be speechless ; be tongue-tied ; be silent  FR: être interdit ; être interloqué
ฟอสซิล[føtsin] (n) EN: fossil  FR: fossile [m]
หินเหล็กไฟ[hin lek fai] (n, exp) EN: flint rock ; flint  FR: silex [m]
จรวด[jarūat] (n) EN: rocket ; missile ; space vehicle  FR: fusée [f] ; missile [m] ; roquette [f] ; lanceur [m]
จรวดนำวิถี[jarūat nam withī] (n, exp) EN: guided missile  FR: missile téléguidé [m]
ค่าปิดปาก[khā pit pāk] (n, exp) EN: hush money  FR: prix du silence [m]
ค่อย ๆ[khǿi-khǿi] (adv) EN: quietly ; silently ; softly ; lightly ; gently
ของใช้[khøngchai] (n) EN: wares ; utensils ; stuff ; articles ; equipment ; implement  FR: ustensiles [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
SILEX S IH1 L AH0 K S
SILER S AY1 L ER0
SILEO S IH1 L IY0 OW0
SILEX S AY1 L EH0 K S
SILENT S AY1 L AH0 N T
SILESIA S IH0 L IY1 Z AH0
SILENCE S AY1 L AH0 N S
SILENCES S AY1 L AH0 N S IH0 Z
SILENTLY S AY1 L AH0 N T L IY0
SILENCER S AY1 L AH0 N S ER2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Sileby (n) sˈaɪlbiː (s ai1 l b ii)
silent (j) sˈaɪlənt (s ai1 l @ n t)
silence (v) sˈaɪləns (s ai1 l @ n s)
silenced (v) sˈaɪlənst (s ai1 l @ n s t)
silencer (n) sˈaɪlənsər (s ai1 l @ n s @ r)
silences (v) sˈaɪlənsɪz (s ai1 l @ n s i z)
silently (a) sˈaɪləntliː (s ai1 l @ n t l ii)
silencers (n) sˈaɪlənsəz (s ai1 l @ n s @ z)
silencing (v) sˈaɪlənsɪŋ (s ai1 l @ n s i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沉默[chén mò, ㄔㄣˊ ㄇㄛˋ, ] silence; uncommunicative, #3,653 [Add to Longdo]
[mò, ㄇㄛˋ, ] silent; write from memory, #9,814 [Add to Longdo]
沉寂[chén jí, ㄔㄣˊ ㄐㄧˊ, ] silence; stillness, #14,428 [Add to Longdo]
静默[jìng mò, ㄐㄧㄥˋ ㄇㄛˋ, / ] silence; to stand in silence (in mourning), #29,489 [Add to Longdo]
沈默[chén mò, ㄔㄣˊ ㄇㄛˋ, ] silence, #65,390 [Add to Longdo]
默祷[mò dǎo, ㄇㄛˋ ㄉㄠˇ, / ] silent prayer; pray in silence, #116,757 [Add to Longdo]
西里西亚[Xī lǐ xī yà, ㄒㄧ ㄌㄧˇ ㄒㄧ ㄧㄚˋ, 西西 / 西西] Silesia, #172,340 [Add to Longdo]
腹诽[fù fěi, ㄈㄨˋ ㄈㄟˇ, / ] silent curse or disagreement; unspoken criticism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABM[エービーエム, e-bi-emu] (n) (1) antiballistic missile; ABM; (2) activity-based management; ABM [Add to Longdo]
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P) [Add to Longdo]
BMD[ビーエムディー, bi-emudei-] (n) ballistic missile defense; BMD [Add to Longdo]
GM[ジーエム, ji-emu] (n) (1) general manager; GM; (2) guided missile; (adj-f) (3) genetically modified; GM [Add to Longdo]
ICBM[アイシービーエム, aishi-bi-emu] (n) (See 大陸間弾道ミサイル) intercontinental ballistic missile; ICBM [Add to Longdo]
IRBM[アイアールビーエム, aia-rubi-emu] (n) (See 中距離弾道ミサイル) intermediate-range ballistic missile; IRBM [Add to Longdo]
MD[エムディー, emudei-] (n) (1) (See ミニディスク) minidisc; MD; (2) missile defense; MD; (3) magnetic disk; MD; (4) (See マーチャンダイジング) merchandising [Add to Longdo]
SLBM[エスエルビーエム, esuerubi-emu] (n) (See 潜水艦発射弾道ミサイル) submarine-launched ballistic missile; SLBM [Add to Longdo]
TMD[ティーエムディー, tei-emudei-] (n) theater missile defense; TMD [Add to Longdo]
うんともすんとも言わない[うんともすんともいわない, untomosuntomoiwanai] (exp,adj-i) keeping silent; saying nothing at all [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
無音検出[むおんけんしゅつ, muonkenshutsu] silence detection [Add to Longdo]
無音抑制[むおんよくせい, muonyokusei] silence suppression [Add to Longdo]
無通話時[むつうわじ, mutsuuwaji] silent time, silence period [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top