ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sheri

SH EH1 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sheri-, *sheri*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sherif(n) ผู้สืบสกุลของพระมูฮัมหมัด
sherif(n) เจ้าชายอาหรับ, ผู้ปกครองอาหรับ
sheriff(n) นายอำเภอ
sheriffs badge(sl) ทวารหนัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sheriff(เชอ'รีฟ) n. นายอำเภอ, (อเมริกา) เจ้าพนักงานปราบปรามผู้ร้าย, See also: sheriffdom n.
disherisonn. เพิกถอนสิทธิการรับช่วง
disherit(ดิสเฮอ'ริท) vt. ทำให้ไม่ได้รับมรดก,เพิกถอนสิทธิการรับมรดก, Syn. disinherit
undersheriff(อัน'เดอะเ?'ริฟ) n. ผู้ช่วยนายอำเภอ,รองนายอำเภอ,รองผู้ว่าการแคว้นหรือมลฑล., See also: undersheriffship n.

English-Thai: Nontri Dictionary
sheriff(n) นายอำเภอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sheriffนายอำเภอ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sheriThe sheriff beat the suspect until he was almost dead.
sheriThe sheriff established order in the town.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นายอำเภอ(n) sheriff, See also: district-chief officer, Example: นายอำเภอคนใหม่เป็นที่รักของชาวบ้าน เพราะมีความยุติธรรมและความจริงใจต่อทุกคน, Count Unit: คน, Thai Definition: เจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่ ซึ่งเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการในอำเภอ และรับผิดชอบในการบริการราชการของอำเภอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นายอำเภอ[nāi amphoē] (n, exp) EN: district officer ; chief of a district ; sheriff  FR: sous-préfet [m] ; chef de district [m]
ประมงน้ำจืด[pramong nām jeūt] (n, exp) EN: inland fisheries

CMU English Pronouncing Dictionary
SHERI SH EH1 R IY0
SHERIN SH EH1 R IH0 N
SHERICK SH EH1 R IH0 K
SHERIFF SH EH1 R AH0 F
SHERIFF SH EH1 R IH0 F
SHERIDAN SH EH1 R IH0 D AH0 N
SHERIFFS SH EH1 R AH0 F S
SHERIFF'S SH EH1 R AH0 F S
SHERIFF'S SH EH1 R IH0 F S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sheriff (n) ʃˈɛrɪf (sh e1 r i f)
sheriffs (n) ʃˈɛrɪfs (sh e1 r i f s)
Sheringham (n) ʃˈɛrɪŋəm (sh e1 r i ng @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
郡治安官[jùn zhì ān guān, ㄐㄩㄣˋ ㄓˋ ㄢ ㄍㄨㄢ, ] sheriff [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sheriff {m}sheriff [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シェリフ[shierifu] (n) sheriff [Add to Longdo]
遠洋漁業[えんようぎょぎょう, enyougyogyou] (n) deep-sea fisheries [Add to Longdo]
漁業協定[ぎょぎょうきょうてい, gyogyoukyoutei] (n) fisheries agreement [Add to Longdo]
漁業法[ぎょぎょうほう, gyogyouhou] (n) Fisheries Act [Add to Longdo]
郡保安官[ぐんほあんかん, gunhoankan] (n) county sheriff [Add to Longdo]
州長官[しゅうちょうかん, shuuchoukan] (n) sheriff [Add to Longdo]
水産[すいさん, suisan] (n) aquatic products; fisheries; (P) [Add to Longdo]
水産学[すいさんがく, suisangaku] (n) fisheries science [Add to Longdo]
水産業[すいさんぎょう, suisangyou] (n) fisheries industry; (P) [Add to Longdo]
水産大学[すいさんだいがく, suisandaigaku] (n) fisheries college [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top