ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scott

S K AA1 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scott-, *scott*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Scottish(adj) เกี่ยวกับชาวสก็อต ประเทศสก็อตแลนด์หรือภาษาสก็อต
Scottish(n) ชาวสก็อต, Syn. Scotch
Scottish(n) ภาษาสก็อต, Syn. Scotch
Scottish terrier(n) สุนัขพันธุ์เทอร์เรีย มีขาสั้นและขนหยิก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scottish(สคอท'ทิช) adj.,n. (เกี่ยวกับ) ชาวสก๊อต,ประเทศสก๊อตแลนด์หรือภาษาสก๊อต.
wainscotting(เวน'สโคทิง) n. การบุผนังห้องด้วยแผ่นไม้,แผ่นไม้ประกบผนัง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scottHe is Scottish by origin.
scottHello. Are you Jackie Scott?
scottIt will not be long before Scott gets well.
scottRegarding Professor Scott's final criticism I have nothing more to add to what I said in my previous reply.
scottScott Hall belongs to the Outsiders.
scottScott received a very strict education.
scottScott was contemporary with Byron.
scottScott was the first man to reach the pole.
scottThis is a poem written in Scottish dialect.
scottThis is how Scott and his men arrived at the South Pole.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตุ๊กตา[tukkatā] (n) EN: doll  FR: poupée [f] ; mascotte [f] ; peluche [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SCOTT S K AA1 T
SCOTTY S K AA1 T IY0
SCOTTS S K AA1 T S
SCOTTO S K AA1 T OW0
SCOTTO S K OW1 T OW0
SCOTTIE S K AA1 T IY0
SCOTTON S K AA1 T AH0 N
SCOTTEN S K AA1 T AH0 N
SCOTT'S S K AA1 T S
SCOTTISH S K AA1 T IH0 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Scottish (j) skˈɒtɪʃ (s k o1 t i sh)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scott-Trupial [ornith.]Scott's Oriole [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SNP[スニップ, sunippu] (n) Scottish National Party; SNP [Add to Longdo]
スコットランド[sukottorando] (n) (1) Scotland; (adj-f) (2) Scottish; (P) [Add to Longdo]
スコットランド人[スコットランドじん, sukottorando jin] (n) Scot; Scottish person [Add to Longdo]
スコ法[スコほう, suko hou] (n) Scottish law [Add to Longdo]
ハギス[hagisu] (n) haggis (traditional Scottish dish made from a sheep's offal cooked in the animal's stomach) [Add to Longdo]
パープルリーフフィッシュ[pa-pururi-fufisshu] (n) purple reeffish (Chromis scotti); purple chromis [Add to Longdo]
羽目(P);破目[はめ, hame] (n) (1) (羽目 only) panel; wainscoting; wainscotting; (2) plight; fix; bind; awkward situation; difficult situation; mess; (P) [Add to Longdo]
羽目板[はめいた, hameita] (n) wainscoting; wainscotting [Add to Longdo]
腰羽目[こしばめ, koshibame] (n) waist-high wainscoting; waist-high wainscotting [Add to Longdo]
腰張り;腰張(io)[こしばり, koshibari] (n) (1) wainscoting; wainscotting; (2) sliding door's decorative paper skirt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Scott
   n 1: award-winning United States film actor (1928-1999) [syn:
      {Scott}, {George C. Scott}]
   2: English explorer who reached the South Pole just a month
     after Amundsen; he and his party died on the return journey
     (1868-1912) [syn: {Scott}, {Robert Scott}, {Robert Falcon
     Scott}]
   3: United States general who was a hero of the War of 1812 and
     who defeated Santa Anna in the Mexican War (1786-1866) [syn:
     {Scott}, {Winfield Scott}]
   4: British author of historical novels and ballads (1771-1832)
     [syn: {Scott}, {Walter Scott}, {Sir Walter Scott}]
   5: United States slave who sued for liberty after living in a
     non-slave state; caused the Supreme Court to declare the
     Missouri Compromise unconstitutional (1795?-1858) [syn:
     {Scott}, {Dred Scott}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top