ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

saturn

S AE1 T ER0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -saturn-, *saturn*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Saturn(n) ดาวเสาร์
saturnine(adj) เซื่องซึม, See also: หงอย, เงียบๆ, เอื่อยๆ, เฉื่อยๆ
saturnism(n) โรคสารพิษตะกั่ว
saturnalia(n) การเลี้ยงฉลองเพื่อบูชาเทพเจ้า, Syn. revelry, spree
saturnalian(n) ผู้เลี้ยงฉลองเพื่อบูชาเทพเจ้า
saturninely(adv) อย่างเซื่องซึม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
saturn(แซท'เทิร์น) n. ดาวพระเสาร์,ดาวเสาร์,เทพเจ้าแห่งการเกษตร,ตะกั่ว
saturnine(แซท'เทอนิน) adj. ซึ่งเกี่ยวกับตะกั่วหรืออาการพิษตะกั่ว,มีอาการเซื่องซึม
saturnism(แซท'เทอนิสซึม) n. โรคพิษตะกั่ว

English-Thai: Nontri Dictionary
Saturn(n) ดาวพระเสาร์
saturnine(adj) เซื่องซึม,เคร่งขรึม,ซึม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
saturnine๑. -ตะกั่ว๒. -เหตุตะกั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
saturnism; plumbism; poisoning, leadภาวะพิษตะกั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Saturnดาวเสาร์, ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะอยู่ถัดจากดาวพฤหัสออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 1,427 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 116,340 กิโลเมตร มีดาวบริวาร 23 ดวง และมีวัตถุขนาดเล็กจำนวนมากโคจรรอบดาวเสาร์ในลักษณะของบริวาร เห็นเป็นวงแหวนล้อมรอบบริเวณเส้นศู [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Saturn (Planet)ดาวเสาร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I saw Saturn outside.ฉันเห็นดาวเสาร์ข้างนอก Zathura: A Space Adventure (2005)
The moons of Saturn and Jupiter. They're not here.ดวงจันทร์ของดาวพฤหัส ดาวเสาร์ก็หาย The Da Vinci Code (2006)
Apparently, Saturn is in line with Neptune.แน่นอน ดาวแซทเทิร์นอยู่แนวเดียวกับดาวเน็ปจูน Just My Luck (2006)
Saturn video on, uh, la brea.แซทเทิร์นวิดีโอ บนถนนลาบรี Brothers of Nablus (2008)
Apollo 11 is on the way riding that pillar of flame from the Saturn V out there, 250,000 miles away, where the moon is waiting for man's first arrival.อพอลโล่11 กำลังไป กำลังอยู่ห่างจากวงโคจรของดาวเสาร์ 000 ไมล์ Transformers: Dark of the Moon (2011)
Come on! Let's go! ♪ Beauty and the Beast 1x05 ♪ Saturn Returns Original Air Date on November 8, 2012มาเร็ว เราต้องไปแล้ว Beauty and the Beast 1x05 Saturn Returns Original Air Date on November 8, 2012 Saturn Returns (2012)
Saturn returns.ดาวเสาร์กลับมา Saturn Returns (2012)
Saturn comes back into orbit where it was when you were born, and blah, blah, blah, your life goes bass-ackwards for the next seven years.ดาวเสาร์กลับเข้าสู่วงโคจร ตำแหน่งเดียวกับตอนที่พี่เกิด แล้วก็ บลา บลา บลา ชีวิตพี่กลับตาลปัตรไปหมด ไปอีก 7 ปีข้างหน้า Saturn Returns (2012)
It's your Saturn returns.มันเป็นช่วงดาวเสาร์กลับมาของพี่ Saturn Returns (2012)
No. ♪ Tonight we're gonna rock, rock... ♪ Since Saturn is returning, it's time to see stars.ไม่ ตั้งแต่ดาวเสาร์กลับวงโคจร ได้เวลาดูดาว Saturn Returns (2012)
The crown jewel of our solar system, Saturn ringed by freeways of countless orbiting and slowly tumbling snowballs.มงกุฎเพชรของ ระบบสุริยะของเราดาวเสาร์ ล้อมรอบด้วยทางด่วน ของการโคจรนับไม่ถ้วน และช้าไม้ลอยหิมะ Standing Up in the Milky Way (2014)
What's more, there's evidence that Eta Carinae is being gravitationally tormented by an evil twin-- another massive star in orbit around it as close as Saturn is to the Sun.มีอะไรมากกว่าที่มี หลักฐานที่แสดงว่ากทพคาริ จะถูกทรมานโดยแรงโน้ม ถ่วงความชั่วร้าย อีกดาวขนาดใหญ่ ในวงโคจรรอบมัน Sisters of the Sun (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสาร์(n) Saturn, Syn. ดาวเสาร์, Example: ดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์ที่มีดวงจันทร์เป็นบริวารมากที่สุด ถึง 18 ดวง, Count Unit: ดวง, Thai Definition: ชื่อดาวเคราะห์ดวงที่ 6 ในระบบสุริยะ มองเห็นด้วยตาเปล่า มีเส้นผ่าศูนย์กลางในแนวเส้นศูนย์สูตร 120,000 กิโลเมตร มีวงแหวนล้อมรอบซึ่งเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์, Notes: (สันสกฤต)
ดาวเสาร์(n) Saturn, Thai Definition: ดาวเคราะห์ดวงที่หกจากดวงอาทิตย์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาวพระเสาร์[dāo Phra Sao] (n, prop) EN: Saturn  FR: Saturne
ดาวเสาร์[Dāosao] (n, prop) EN: Saturn  FR: Saturne
ผีเสื้อพระเสาร์ธรรมดา[phīseūa phra sao thammadā] (n, exp) EN: Common Saturn
พระเสาร์[phra sao] (n, prop) EN: Saturn  FR: Saturne [f]
เสาร์[Sao] (n, prop) EN: Saturn  FR: Saturne

CMU English Pronouncing Dictionary
SATURN S AE1 T ER0 N
SATURNS S AE1 T ER0 N Z
SATURN'S S AE1 T ER0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Saturn (n) sˈætən (s a1 t @ n)
saturnine (j) sˈætənaɪn (s a1 t @ n ai n)
saturnalia (n) sˌætənˈɛɪlɪəʳ (s a2 t @ n ei1 l i@)
saturnalias (n) sˌætənˈɛɪlɪəʳz (s a2 t @ n ei1 l i@ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
土星[Tǔ xīng, ㄊㄨˇ ㄒㄧㄥ, ] Saturn (planet), #24,731 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Saturn {m} [astron.] | Ringe des SaturnsSaturn | rings of Saturn [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガス状惑星[ガスじょうわくせい, gasu jouwakusei] (n) gas giant (e.g. Jupiter, Saturn); gas planet [Add to Longdo]
サターン[sata-n] (n) Saturn; (P) [Add to Longdo]
セガサターン[segasata-n] (n) {comp} Sega Saturn [Add to Longdo]
五黄[ごおう, goou] (n) (See 九星) fifth of nine traditional astrological signs (corresponding to Saturn and central) [Add to Longdo]
七つの星[ななつのほし, nanatsunohoshi] (n) (1) (See 北斗七星) Big Dipper; (2) Sun, Moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter & Saturn [Add to Longdo]
七曜[しちよう, shichiyou] (n) (1) the seven luminaries (sun, moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn); (2) the seven days of the week [Add to Longdo]
七曜星[しちようせい, shichiyousei] (n) (1) (See 北斗七星) the Big Dipper; the Plough; the Plow; (2) (See 七曜・1) the seven luminaries (sun, moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn) [Add to Longdo]
鎮星[ちんせい, chinsei] (n) (See 土星) Saturn (planet) [Add to Longdo]
土星[どせい, dosei] (n) Saturn (planet) [Add to Longdo]
二黒[じこく, jikoku] (n) (See 九星) second of nine traditional astrological signs (corresponding to Saturn and southwest) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セガサターン[せがさたーん, segasata-n] Sega Saturn [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Saturn
   n 1: a giant planet that is surrounded by three planar
      concentric rings of ice particles; the 6th planet from the
      sun
   2: (Roman mythology) god of agriculture and vegetation;
     counterpart of Greek Cronus; "Saturday is Saturn's Day"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top