ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

std

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -std-, *std*, st
English-Thai: Longdo Dictionary
nstda(org) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ National Science and Technology Development Agency

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
postdate(โพสทฺเดท') vt. ลงวันที่ช้ากว่าวันจริง n. วันที่ที่ลงช้ากว่าความจริง
wristdrop(ริสทฺ'ดรอพ) n. โรคแขนห้อย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
STD(slang) ย่อมาจาก sexually transmitted disease แปลว่า คนที่มีโรคติดต่ดทางเพศสัมพันธุ์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You didn't need an std panel this week.เธอก็ยังไม่ต้องกินยาว่าติดโรคทางเพศรึเปล่า Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
I checked that against the STD registry for anyone being treated with heavy-duty meds over the last week.ผมเช็คคนที่ลงทะเบียนกามโรค หาใครก็ตามที่ รักษาด้วยยาขนานใหญ่ ในอาทิตย์ที่ผ่านมา Remains to Be Seen (2009)
Oh, STD fair, guys.อย่าลืมมาร่วมงาน STD ล่ะ Politics of Human Sexuality (2009)
"Unless you go to the STD fair."เว้นแต่ถ้าคุณไปร่วมงาน STD Politics of Human Sexuality (2009)
You mean the STD fair. Catch knowledge.คุณหมายถึงงาน STD ติดต่อความรู้ Politics of Human Sexuality (2009)
Taking a call girl to an STD fair.ควงสาวบริการไปงาน STD Politics of Human Sexuality (2009)
That's the sound of STDs screaming,STD กำลังกรีดร้อง Politics of Human Sexuality (2009)
Because taking a date to an STD fair would be lame.และเพราะการพาคู่เดทมาร่วมงาน STD มันฟังดูกร่อยๆนะ Politics of Human Sexuality (2009)
And maybe, just maybe, if everyone were a little bit more like me, we wouldn't have to have an STD fair.และบางที แค่บางที ถ้าทุกคนเป็นเหมือนฉันซักหน่อย เราก็คงไม่ต้องมีงาน STD นี่หรอก Politics of Human Sexuality (2009)
Wow, this may be the only STD fair to actually spread STDs.ว้าว นี่อาจเป็นงาน STD เดียว ที่คนจะได้แพร่ STD กัน Politics of Human Sexuality (2009)
STD is also code for the old Stansfield rail yard... which is about 10 miles from here.STD ชื่อเหมือนกับ อู่รถไฟเก่า สแตนฟิลด์ ห่างจากที่นี้ไป 10ไมล์ MacGruber (2010)
The place Santa sends promiscuous elves to get the results of their STD test.โถงนี่ไม่เห็นมีอะไรทำให้รู้สึกดีๆ แบบคริสต์มาสซะอย่าง ยังกะเป็นที่ๆ ซานต้ายืนส่งเอลฟ์ที่ชอบยั่ว ไปตรวจโรคติดต่ิอทางเพศยังงั้นแหละ And the Very Christmas Thanksgiving (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
STDS EH1 S T IY1 D IY1 Z
STDS EH1 S T IY1 D IY1 EH1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
STD (n) ˌɛstˌiːdˈiː (e2 s t ii2 d ii1)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Std. : Stunde(n), ... Uhrh, hr : hour(s) [Add to Longdo]
planmäßige Abfahrtszeit (Abflugszeit) {f}STD : scheduled time of departure [Add to Longdo]
Selbstwählfernverkehr {m}STD : subscriber trunk dialing [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エスティディー[esuteidei-] (n) {comp} STD [Add to Longdo]
標準出力[ひょうじゅんしゅつりょく, hyoujunshutsuryoku] (n) {comp} stdout (computer); standard output file [Add to Longdo]
標準入力[ひょうじゅんにゅうりょく, hyoujunnyuuryoku] (n) {comp} stdin (computer); standard input file [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
標準出力[ひょうじゅんしゅつりょく, hyoujunshutsuryoku] stdout, standard output device [Add to Longdo]
標準入力[ひょうじゅんにゅうりょく, hyoujunnyuuryoku] stdin, standard input device [Add to Longdo]
エスティディー[えすていでいー, esuteidei-] STD [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 STD
   n 1: a communicable infection transmitted by sexual intercourse
      or genital contact [syn: {venereal disease}, {VD},
      {venereal infection}, {social disease}, {Cupid's itch},
      {Cupid's disease}, {Venus's curse}, {dose}, {sexually
      transmitted disease}, {STD}]
   2: a doctor's degree in theology; "STD is from the Latin Sanctae
     Theologiae Doctor" [syn: {Doctor of Sacred Theology}, {STD}]

Are you satisfied with the result?Discussions