ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spca

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spca-, *spca*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
SPCA(abbr) คำย่อของ Society for the Prevention of Cruelty to Animals

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aspcaabbr. American Society for Prevention of Cruelty to Animals สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งอเมริกา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tomorrow morning you'll call the RSPCA and have him removed.พรุ่งนี้เช้าเธอโทรไปที่ RSPCA ให้เขามาเอามันไป The Omen (2006)
And we're the Fae SPCA. Yay.และพวกเราคือคนที่ต้องจัดการเรื่องนี้ Something Wicked This Fae Comes (2011)
And let's get on to the ASPCA and have 'em take care of these poor bastards.และตามพวก ASPCA มาเถอะ และให้พวกนนั้นจัดการพวกน่าสังเวชนี่ Seven Psychopaths (2012)
Nick, these guys make the Spanish inquisition look like the SPCA.นิค,พวกนี้ทำให้เกิด การไต่สวนศรัทธาของสเปน(การต่อต้านยิว) เหมือน SPCA Cat and Mouse (2012)
Yes, ASPCA?Ja, ASPCA? Who's That Girl (1987)
And we're the Fae SPCA.Und wir sind die Fae SPCA. Yay. Something Wicked This Fae Comes (2011)
Or the RSPCA, for that matter.Oder, was das betrifft, die RSPCA. Episode #2.1 (2014)
Yes, hello, ASPCA?Ja, hallo, ASPCA? Oh, Hello on Broadway (2017)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
RSPCA (n) ˌaːrˌɛspˌiːsˌiːˈɛɪ (aa2 r e2 s p ii2 s ii2 ei1)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top