ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

roze

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -roze-, *roze*
Possible hiragana form: ろぜ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
croze(โครซ) n. ร่องที่ปลายแผ่นไม้ที่ทำถังเป็นที่ ๆ หัวถังติดกัน, Syn. groove
frozen(โฟร'เซิน) v. แข็งตัวเนื่องจากความเย็นจัด,แข็งกระด้าง,หนาวมาก,ไร้ความรู้สึก,ยังไม่เปลี่ยนเป็นเงินสด., See also: frozenly adv. frozenness n., Syn. frigid
unfroze(อันโฟรซ') vi.,vt. กริยาช่อง 2 ของ unfreeze

English-Thai: Nontri Dictionary
froze(vi pt ของ) freeze
frozen(vi pp ของ) freeze

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารแช่แข็ง[āhān chāe khaeng] (x) EN: frozen food  FR: nourriture surgelée [f] ; repas surgelé [m]
แช่เย็น[chaēyen] (adj) EN: chilled ; frozen
ไก่แช่แข็ง[kai chaēkhaeng] (n, exp) EN: frozen chicken  FR: poulet surgelé [m]
น้ำแข็ง[nāmkhaeng] (n) EN: ice ; frozen water  FR: glace [f] ; glaçon [m]
หนาว[nāo] (v) EN: be cold ; feel cold ; be cool ; be freezing ; be frozen  FR: avoir froid ; cailler (fam.)
หนาว[nāo] (adj) EN: cold ; cool ; frigid ; gelid ; frozen  FR: froid ; glacial ; il fait froid
เงินตาย[ngoen tāi] (n, exp) EN: money out of circulation ; unused money ; hoarded money ; frozen assets  FR: ancienne monnaie [f]
สับปะรดแช่เย็น[sapparot chaēyen] (n, exp) EN: frozen pineapples
ทุเรียนแช่เย็น[thurīen chaēyen] (n, exp) EN: frozen durians

CMU English Pronouncing Dictionary
ROZEK R OW1 Z EH0 K
ROZEN R AA1 Z AH0 N
ROZELL R AA1 Z AH0 L
ROZEMA R AH0 Z IY1 M AH0
ROZELLA R OW0 Z EH1 L AH0
ROZELLE R AH0 Z EH1 L
ROZEBOOM R AA1 Z IH0 B UW2 M

German-Thai: Longdo Dictionary
Prozent(n) |das| ร้อยละ, เปอร์เซ็นต์

Japanese-English: EDICT Dictionary
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P) [Add to Longdo]
がちがち[gachigachi] (adj-na,adv,n) (on-mim) chattering (teeth); frozen solid; overly serious [Add to Longdo]
アルティアハチハチゼロゼロ[aruteiahachihachizerozero] (n) {comp} Altair8800 [Add to Longdo]
ウォークインクロゼット[uo-kuinkurozetto] (n) walkin closet [Add to Longdo]
ウォータークロゼット;ウオータークロゼット[uo-ta-kurozetto ; uo-ta-kurozetto] (n) water closet [Add to Longdo]
ウオークインクロゼット[uo-kuinkurozetto] (n) walk-in closet [Add to Longdo]
クローゼット;クロゼット[kuro-zetto ; kurozetto] (n) closet [Add to Longdo]
ゼロゼロセブン[zerozerosebun] (n) 007 (James Bond's code in the books and films); double-oh-seven [Add to Longdo]
バンロゼ[banroze] (n) vin rose [Add to Longdo]
フローズン[furo-zun] (n) frozen [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
凍結レファレンス[とうけつレファレンス, touketsu refarensu] frozen reference [Add to Longdo]
アルティアハチハチゼロゼロ[あるていあはちはちぜろぜろ, aruteiahachihachizerozero] Altair8800 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top