ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rowe

R OW1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rowe-, *rowe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rowel(n) กงจักร, See also: ล้อที่มีฟันเฟืองโดยรอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rowel(โร'เอิล) n. กงจักร,ล้อที่มีฟันเฟืองโดยรอบ,ฟันเฟืองปลายเดือยส้นรองเท้าสำหรับแทงม้า,สายหนังที่ใช้สอดใต้ผิวหนังม้าเพื่อรีดหนองหรือของเหลวออก
browed(เบราดฺ) adj. มีขนคิ้ว
disk throwern. นักขว้างจาน
grower(โกร'เออะ) n. ผู้ปลูก,ผู้เติบโต,สิ่งที่เติบโต
prowess(เพรา'อิส) n. ความอาจหาญ,ความองอาจ,ความสามารถยอดเยี่ยม,การกระ-ทำที่อาจหาญหรือองอาจ., Syn. bravery, strength, skill
trowel(เทรา'เอิล) n. เกรียงหรือเหล็กโบกปูน vt. โบกปูน,ปาดปูน
winegrower(ไวน์'โกรเออะ) n. ผู้ปลูกองุ่น,ผู้กลั่นเหล้าองุ่น, See also: winegrowing n.
woolgrower(วูล'โกรเออะ) n. ผู้เลี้ยงแกะหรือสัตว์อื่นเพื่อเอาขนมาทำประโยชน์, See also: woolgrowing n., Syn. wool-grower

English-Thai: Nontri Dictionary
rowel(n) กงจักร
rower(n) คนพายเรือ,คนแจวเรือ,คนกรรเชียงเรือ
borrower(n) ผู้ยืม,ผู้กู้
prowess(n) ความกล้าหาญ,ความองอาจ,ความอาจหาญ
trowel(n) เครื่องมือโบกปูน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
roweThey rowed up the river.
roweWe rowed up the river against the current.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลพาย(n) rower, See also: oarsman, Syn. ฝีพาย, Example: คืนนั้น เรือของสุนทรภู่ถูกปล้นเพราะพลพายขึ่นฝั่งไปเที่ยวกันหมด, Count Unit: คน, Thai Definition: คนพายเรือ
คนแจว(n) rower, See also: ferryman, oarsman, Syn. คนแจวเรือ, คนพาย, คนพายเรือ, Example: เพื่อนๆ ปล่อยให้เขาเป็นคนแจวมาตลอดทาง เพราะเขาแข็งแรงที่สุด, Count Unit: คน
ซี่(n) rowed or lined things, See also: rib, banisters, spoke, rag, Example: นักแข่งรถคนนั้นซี่โครงหักเป็นซี่เลย, Thai Definition: คำเรียกของเล็กๆ ยาวๆ ที่เรียงกันเป็นแถวเป็นแนวอย่างฟันหรือลูกกรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรห้องสมุด[bat hǿngsamut] (n, exp) EN: library ticket ; borrower's ticket  FR: carte de lecteur [m]
ชาวนาชาวไร่[chāonā-chāorai] (n, exp) EN: farmer ; planter ; grower ; horticulturist ; agriculturist ; gardener  FR: fermier [m] ; agriculteur [m]
ฝีพาย[fīphāi] (n) EN: oarsman ; crew ; paddler ; rower
คำทับศัพท์[kham thapsap] (n, exp) EN: word borrowed (into the thai language)  FR: mot d'emprunt (de la langue thaïe)
คอด[khøt] (adj) EN: narrowed ; constricted  FR: resserré ; rétréci
นกอัญชันคิ้วขาว[nok anchan khiu khāo] (n, exp) EN: White-browed Crake  FR: Marouette grise [f] ; Marouette à sourcils blancs [f] ; Râle à bec gris [m]
นกเดินดงสีคล้ำ[nok doēn dong sī khlam] (n, exp) EN: Eyebrowed Thrush  FR: Merle obscur [m] ; Grive obscure [f] ; Merle à sourcils [m]
นกหัวขวานจิ๋วคิ้วขาว[nok hūa khwān jiukhiu khāo] (n, exp) EN: White-browed Piculet  FR: Picumne à sourcils blancs [m]
นกอีแพรดคิ้วขาว[nok ī-phraēt khiu khāo] (n, exp) EN: White-browed Fantail  FR: Rhipidure à grands sourcils [m] ; Rhipidure à front blanc [m] ; Rhipidure à sourcils blancs [m]
นกจับแมลงคอขาวหน้าแดง[nok jap malaēng khø khāo nā daēng] (n, exp) EN: Rufous-browed Flycatcher  FR: Gobemouche à face rousse [m] ; Gobemouche solitaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ROWE R OW1
ROWED R OW1 D
ROWEN R OW1 W AH0 N
ROWER R OW1 ER0
ROWES R OW1 Z
ROWE'S R OW1 Z
ROWELL R OW1 W AH0 L
ROWENA R OW0 IY1 N AH0
ROWENTA R OW2 EH1 N T AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rowed (v) rˈoud (r ou1 d)
rowed (v) rˈaud (r au1 d)
rowel (n) rˈauəl (r au1 @ l)
rower (n) rˈouər (r ou1 @ r)
rowels (n) rˈauəlz (r au1 @ l z)
rowers (n) rˈouəz (r ou1 @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拉文克劳[Lā wén kè láo, ㄌㄚ ㄨㄣˊ ㄎㄜˋ ㄌㄠˊ, / ] Rowena Ravenclaw, name of wizard and house in Harry Potter's school Hogwarts 霍格沃茨, #561,043 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ろくろ師;ロクロ師;轆轤師[ろくろし(ろくろ師;轆轤師);ロクロし(ロクロ師), rokuroshi ( rokuro shi ; rokuro shi ); rokuro shi ( rokuro shi )] (n) (See 轆轤・ろくろ・1,轆轤・ろくろ・2) turner; thrower [Add to Longdo]
クシメ鏝[クシメごて, kushime gote] (n) (See 櫛目) notched trowel [Add to Longdo]
ナイフ投げ[ナイフなげ, naifu nage] (n) (1) knife thrower; (n,vs) (2) knife throwing [Add to Longdo]
葦原雀;吉原雀[よしわらすずめ, yoshiwarasuzume] (n) (obsc) (See 葦切) reed warbler (esp. the great reed warbler, but also the black-browed reed warbler) [Add to Longdo]
移植ごて;移植鏝[いしょくごて, ishokugote] (n) small shovel or trowel used in gardening [Add to Longdo]
園芸用こて;園芸用鏝;園藝用鏝(oK)[えんげいようこて, engeiyoukote] (n) (See 移植ごて) small shovel or trowel used in gardening [Add to Longdo]
押し貸し[おしがし, oshigashi] (n) (high interest) loan forcefully imposed on the borrower [Add to Longdo]
下位語[かいご, kaigo] (n) {comp} narrower term [Add to Longdo]
果樹栽培者[かじゅさいばいしゃ, kajusaibaisha] (n) orchardist; fruit grower [Add to Longdo]
火炎放射器;火焔放射器[かえんほうしゃき, kaenhoushaki] (n) flamethrower [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
下位語[かいご, kaigo] narrower term [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top