ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rosy

R OW1 Z IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rosy-, *rosy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rosy(adj) มีสีชมพู, See also: มีสีกุหลาบ, มีสีแดงอมชมพู, Syn. reddish-pink, pink
rosy(adj) มีผิวสีชมพูผ่องใส, See also: มีผิวชมพูดูสุขภาพดี, Syn. blooming, healthy-looking, radiant
rosy(adj) มีความหวัง, See also: ร่าเริงเบิกบาน, มองโลกในแง่ดี, Syn. bright, hopeful, optimistic, promising

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rosy(โร'ซี) adj. ชมพู,แดงอมชมพู,สีกุหลาบ,ร่าเริง,เบิกบานใจ,ดีงาม,มองโลกในแง่ดี,ทำด้วยกุหลาบ,ประดับด้วยกุหลาบ, See also: rosiness n., Syn. fresh, rubicund, promising
leprosy(เลพ'ระซี) n. โรคเรื้อน
prosy(โพร'ซี) adj. คล้ายร้อยแก้ว,ธรรมดา,จืดชืด,น่าเบื่อ., See also: prosily adv. prosiness n., Syn. prosaic

English-Thai: Nontri Dictionary
rosy(adj) ประดับด้วยกุหลาบ,เป็นสีดอกกุหลาบ
leprosy(n) โรคเรื้อน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rosyHis prospects are not so rosy as you suppose.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลือดฝาด(n) healthy complexion, See also: rosy complexion, ruddy health, Syn. เลือด, โลหิต, Example: สาวรุ่นมักจะมีเลือดฝาดดีหน้าตาจึงผ่องใส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชมพูพันธ์ทิพย์[chomphū phan thip] (n, exp) EN: Pink tecoma ; Pink trumpet tree ; Rosy trumpet-tree
หูหนาตาเล่อ[hūnātāloē] (n) EN: leprosy
ขี้ทูด[khīthūt] (n) EN: leprosy ; Hansen's disease  FR: lèpre [f]
กุฏฐัง[kuttang] (n) EN: leprosy  FR: lèpre [f]
มะระจีน[mara Jīn] (n, exp) EN: Chinese Bitter Gourd ; Balsam Pear ; Bitter Cucumber ; Leprosy Gourd ; Bitter Gourd
นกเด้าดินอกสีชมพู[nok daodin ok sī chomphū] (n, exp) EN: Rosy Pipit  FR: Pipit rosé [m] ; Pipit à gorge rosée [m]
นกกิ้งโครงสีกุหลาบ[nok kingkhrōng sī kulāp] (n, exp) EN: Rosy Starling  FR: Étourneau roselin [m] ; Martin roselin [m] ; Martin rose [m] ; Merle rose [m]
นกพญาไฟสีกุหลาบ[nok phayāfai sī kulāp] (n, exp) EN: Rosy Minivet  FR: Minivet rosé [m] ; Minivet migrateur [m]
ราศีดีมาก[rāsī dī māk] (x) EN: have a rosy complexion ; have a good colour
เรื้อน[reūoen] (n) EN: leprosy  FR: lèpre [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ROSY R OW1 Z IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rosy (j) rˈouziː (r ou1 z ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
透红[tòu hóng, ㄊㄡˋ ㄏㄨㄥˊ, / ] rosy [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
rosig {adj} | rosiger | am rosigstenrosy | rosier | rosiest [Add to Longdo]
Rosenspint {m} [ornith.]Rosy Bee Eater [Add to Longdo]
Rosenmennigvogel {m} [ornith.]Rosy Minivet [Add to Longdo]
Rosenbauch-Schneegimpel {m} [ornith.]Rosy Finch [Add to Longdo]
Perlastrild {m} [ornith.]Rosy Twin-spot [Add to Longdo]
Prachtbarbe {f} (Barbus conchonius) [zool.]rosy barb [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サンマイクロシステムズ[sanmaikuroshisutemuzu] (n) {comp} Sun Microsystems; (P) [Add to Longdo]
ハンセン氏病[ハンセンしびょう, hansen shibyou] (n) (obsc) Hansen's disease; leprosy [Add to Longdo]
ハンセン病[ハンセンびょう, hansen byou] (n) (sens) Hansen's disease; leprosy; (P) [Add to Longdo]
レプラ[repura] (n) leprosy (lat [Add to Longdo]
ロージーゴートフィッシュ[ro-ji-go-tofisshu] (n) rosy goatfish (Parupeneus rubescens) [Add to Longdo]
丸山ワクチン[まるやまワクチン, maruyama wakuchin] (n) Maruyama vaccine (said to be effective against leprosy, cancer and cutaneous tuberculosis) [Add to Longdo]
紅顔[こうがん, kougan] (n) rosy cheeks [Add to Longdo]
紅顔可憐[こうがんかれん, kougankaren] (n,adj-na) youthful and endearing; rosy-cheeked and sweet [Add to Longdo]
黒癩[こくらい, kokurai] (n) (arch) (See 白癩・びゃくらい) black leprosy [Add to Longdo]
進行麻痺[しんこうまひ, shinkoumahi] (n) progressive paralysis (due to neurosyphilis); general paresis [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サン[さん, san] Sun (Microsystems) [Add to Longdo]
サンマイクロシステムズ[さんまいくろしすてむず, sanmaikuroshisutemuzu] Sun Microsystems [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rosy
   adj 1: reflecting optimism; "a rosy future"; "looked at the
       world through rose-colored glasses" [syn: {rose-colored},
       {rosy}]
   2: having the pinkish flush of health [syn: {flushed}, {rose-
     cheeked}, {rosy}, {rosy-cheeked}]
   3: of blush color; "blushful mists" [syn: {blushful}, {rosy}]
   4: presaging good fortune; "she made a fortunate decision to go
     to medical school"; "rosy predictions" [syn: {fortunate},
     {rosy}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top