ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

roma

R OW1 M AA0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -roma-, *roma*
Possible hiragana form: ろま
English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
aromatherapy(n) สุคนธบำบัด หรือการบำบัดรักษาด้วยกลิ่นหอม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Roman(adj) เกี่ยวกับโรมัน
Romany(n) ชาวยิปซี, See also: ภาษายิปซี
romaine(n) ผักกาดหอมชนิดหนึ่ง
Romance(n) กลุ่มภาษาที่ลืบทอดมาจากภาษาละติน, Syn. Romanic, Latinic
romance(n) เรื่องรักใคร่, See also: นวนิยายรักใคร่, Syn. amour, love story
romance(n) การผจญภัย, See also: ความโลดโผน, Syn. excitement, glamour
Romania(n) ประเทศโรมาเนีย
Romania(n) โรมาเนีย
Romanic(adj) เกี่ยวกับกลุ่มภาษาที่ลืบทอดมาจากภาษาละติน, Syn. Latin, Romance
Romansh(n) ภาษาถิ่นในสวิตเซอร์แลนด์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
roman(โร'เมิน) adj. (เกี่ยวกับ) กรุงโรมโบราณ,อาณาจักรโรมันโบราณ,ชาวโรม,ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก,เลขโรมัน n. ชาวโรม,ภาษาอิตาลีในกรุงโรม, See also: roman n. อักษรโรมัน
roman catholic churchn. ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
roman nosen. จมูกโด่ง.
roman numeralsn. เลขโรมัน (I=1,V=5,X=10,L=50,C =100,D=500M=1,000)
romance(โรแมนซฺ') n. เรื่องรักใคร่,นวนิยายผจญภัย,นวนิยายแห่งการจินตนาการ,เรื่องโกหก, Syn. daring, love affair
romania(โรเม'เนีย) n. =Rumania (ดู) ,, See also: Rumanian n. adj.
romanic(โรแมน'นิค) adj. ซึ่งมาจากRomans
romantic(โรแมน'ทิค) adj. เกี่ยวกับเรื่องรักใคร่,จินตนาการ,เป็นไปไม่ได้,แสดงความรัก,เร่าร้อน,ร้อนรน,รุนแรง,เชิงนวนิยาย,เพ้อฝัน,เป็นละคร n. บุคคลที่เร่าร้อน (โดยเฉพาะเกี่ยวกับความรักและจินตนาการ), See also: romanticist n., Syn. sent
achromacyteเม็ดเลือดแดงที่มีสีซีดเนื่องจากการขาด haemogolbin
achromatic(แอคโครแม็ท' ทิค) adj. ซึ่งไม่แยกสี, ซึ่งไม่ถอดสี. -achromatism n.

English-Thai: Nontri Dictionary
Roman(adj) เกี่ยวกับอาณาจักรโรมัน
Roman(n) ภาษาโรมัน,ชาวโรมัน
ROMAN Roman Catholic(n) ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
romance(n) เรื่องรักๆใคร่ๆ,เรื่องผจญภัย,เรื่องจินตนาการ,เรื่องโกหก
romancer(n) คนโกหก,นักเขียนเรื่องรักๆใคร่ๆ
romantic(adj) โรแมนติก,เพ้อฝัน,เกี่ยวกับเรื่องรักใคร่,ในจินตนาการ
romanticism(n) การเขียนเรื่องแนวโรแมนติก
achromatic(adj) ไม่มีสี
aroma(n) ความหอม,กลิ่นหอม
aromatic(adj) หอม,มีกลิ่นหอม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
roman-fleuveนวนิยายชุด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
romanceนิยายวีรคติ, นิยายโรมานซ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Romanesqueสมัยโรมาเนสก์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
romantic comedyสุขนาฏกรรมจินตนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
romantic ironyการแฝงนัยเชิงจินตนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
romantic revivalการฟื้นฟูจินตนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
romanticismจินตนิยม, ลัทธิโรแมนติก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
romanticismจินตนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
romanticismจินตนิยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Roman chamomileคาโมไมล์โรมัน [TU Subject Heading]
Roman influencesอิทธิพลโรมัน [TU Subject Heading]
Roman lawกฎหมายโรมัน [TU Subject Heading]
Romancesนิยายรัก [TU Subject Heading]
Romaniaโรมาเนีย [TU Subject Heading]
Romanticism in artศิลปะโรแมนติคคิสม์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
roman emperor(n) จักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมัน
roman empire(n) จักรวรรดิโรมัน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
romaAnd then the Romans in 55 B. C.
romaBill just wanted to comfort Monica, but she interpreted it as romantic interest.
romaBut she had not expected to cross an ocean, enter a new and romantic-sounding country, and find herself in exactly the same position.
romaDo in Rome as the Romans do.
romaDo in Rome as the Romans do. [Proverb]
romaHeavily romanticized portraits of gypsy vagabonds.
romaHe, if anything, is the romantic type.
romaHe's a very romantic boyfriend who brings me flowers each night.
romaHe was something of a poet and used to write romantic poems.
romaHis romance was the talk of the town.
romaI found the film romantic.
romaI imagined my first kiss would be more romantic.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาทอลิก(n) Catholic, See also: Roman Catholic, Syn. โรมันคาทอลิก, Example: เธอไม่อาจหย่ากับสามีได้เพราะเป็นคาทอลิก ถ้าจะแต่งงานใหม่ได้ก็ แต่โดยสามีของเธอตายไปเท่านั้น, Thai Definition: ชื่อนิกายหนึ่งของคริสต์ศาสนา มีพระสันตะปาปาเป็นประมุข เชื่อถือในตรีเอกภาพ คือถือว่า พระบิดา พระบุตร และพระจิต เป็นพระเป็นเจ้าองค์เดียวกัน ยกย่องแม่พระและนักบุญ, Notes: (อังกฤษ)
พะเนียง(n) firework, See also: Roman candle, Syn. ไฟพะเนียง, Example: วัดนี้มีชื่อด้านไฟพะเนียงส่วนอีกวัดหนึ่งก็จะมีชื่อด้านตะไล, Count Unit: ดอก, ชุด, Thai Definition: ดอกไม้ไฟชนิดหนึ่ง ทำด้วยกระบอกไม้ไผ่ บรรจุดินดำ ใช้ตั้งจุดไฟให้ลุกเป็นช่องาม
โรมัน(adj) Roman, Example: การเขียนหนังสือบนเส้นบรรทัดเพิ่งจะมานิยมกันในสมัยที่ตัวอักษรโรมันเข้ามาสู่ประเทศไทย, Thai Definition: เนื่องด้วยชาตินั้น, Notes: (อังกฤษ)
โรมัน(n) Roman, Example: ชาวจีน โรมัน อาหรับ และบาบิโลเนีย ได้ประดิษฐ์การคำนวณต่างๆ ที่เรียกว่า ลูกคิด ขึ้นมาใช้, Thai Definition: ชื่อชนชาวยุโรปครั้งโบราณพวกหนึ่ง, Notes: (อังกฤษ)
โรมันคาทอลิก(n) Roman Catholic, See also: Roman Catholicism, Example: นิกายโรมันคาทอลิกเป็นนิกายดั้งเดิม ที่มีผู้นิยมนับถือมาก และมีอิทธิพลเหนือความประพฤติของสมาชิก, Thai Definition: นิกายหนึ่งในศาสนาคริสต์ เป็นนิกายใหญ่ มีสันตะปาปาเป็นประมุข, Notes: (อังกฤษ)
เชิงรัก(adj) romantic, Syn. เชิงรักๆ ใคร่ๆ, Example: ผู้ชมละครส่วนใหญ่จะชอบหนังเชิงรัก
คนโรแมนติค(n) romantic man, Example: เขาเป็นคนที่ไม่พูดมาก แต่เขาเป็นคนโรแมนติคมากคนหนึ่ง, Count Unit: คน
คริสตัง(n) Roman Catholic, Example: คริสตังเริ่มแผ่เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยอยุธยา, Thai Definition: ผู้นับถือคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก, Notes: (อังกฤษ)
ความเพ้อฝัน(n) romance, See also: whim, caprice, prank, Syn. ความหลงละเมอ, การฝันเฟื่อง, Example: บางครั้งจิตใจของเราก็ล่องลอยไปตามความเพ้อฝัน
โรแมนติก(adj) romantic, Example: ท่านคงเป็นบุคคลที่อารมณ์โรแมนติกมากทีเดียวถึงได้ระบายอารมณ์ออกมาทางบทกวี, Thai Definition: เกี่ยวกับรักๆ ใคร่ๆ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรโรมัน[aksøn rōman] (n, exp) EN: Roman alphabet ; Latin alphabet  FR: alphabet roman [m]
อ่านนวนิยาย[ān nawaniyāi] (v, exp) EN: read a novel  FR: lire un roman
ชีส[chīs] (n) EN: cheese  FR: fromage [m]
ชีสเค้ก[chītkhēk] (n) EN: cheesecake  FR: tarte au fromage blanc et aux raisins secs [f]
หอม[høm] (adj) EN: flagrant ; sweet-scented ; sweet-smelling ; aromatic ; odoriferous ; scented  FR: parfumé ; odoriférant (litt.) ; aromatique
การอ่านลายมือ[kān ān lāimeū] (n, exp) EN: palmistry  FR: chiromancie [f]
การทรงเจ้า[kān song jao] (n) EN: necromancy  FR: nécromancie [f] ; magie [f] ; spiritisme [m]
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง[kān thøt aksøn Thai pen aksøn Rōman baēp thāi sīeng] (n, exp) EN: Thai romanization  FR: romanisation du thaï [f]
คาทอลิก[khāthølik] (n) EN: Catholic ; Roman Catholic  FR: catholique [m]
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า[khleūn maēlek faifā] (n, exp) EN: electromagnetic radiation ; electromagnetic wave  FR: onde électromagnétique [f] ; rayonnement électromagnétique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ROMA R OW1 M AA0
ROMAN R OW1 M AH0 N
ROMAS R OW1 M AH0 Z
ROMANS R OW1 M AH0 N Z
ROMANO R OW0 M AA1 N OW2
ROMAIN R OW0 M EY1 N
ROMANN R OW1 M AH0 N
ROMANI R OW0 M AA1 N IY0
ROMACK R AA1 M AH0 K
ROMA'S R OW1 M AA0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Roman (n) rˈoumən (r ou1 m @ n)
Romaic (n) rˈoumˈɛɪɪk (r ou1 m ei1 i k)
Romans (n) rˈoumənz (r ou1 m @ n z)
Romany (n) rˈɒməniː (r o1 m @ n ii)
Romance (j) rˈəmˈæns (r @1 m a1 n s)
Romania (n) rˈəmˈɛɪnɪəʳ (r @1 m ei1 n i@)
romance (v) rˈoumˈæns (r ou1 m a1 n s)
Romanian (n) rˈəmˈɛɪnɪəʳn (r @1 m ei1 n i@ n)
Romanies (n) rˈɒmənɪz (r o1 m @ n i z)
romanced (v) rˈoumˈænst (r ou1 m a1 n s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爱情[ài qíng, ㄞˋ ㄑㄧㄥˊ, / ] romance; love (between man and woman), #866 [Add to Longdo]
浪漫[làng màn, ㄌㄤˋ ㄇㄢˋ, ] romantic, #2,874 [Add to Longdo]
罗马尼亚[Luó mǎ ní yà, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄚˇ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Romania, #11,777 [Add to Longdo]
三国演义[Sān guó yǎn yì, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] Romance of the Three Kingdoms, one of the Four Classic Novels of Chinese literature; a fictional account of the Three Kingdoms at the break-up of the Han around 200 AD, consistently portraying Liu Bei's Shu Han 劉備, 蜀漢|刘备, 蜀汉 as virtuous heroes and Cao Cao, #21,589 [Add to Longdo]
浪漫主义[làng màn zhǔ yì, ㄌㄤˋ ㄇㄢˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] romanticism, #30,409 [Add to Longdo]
罗马里奥[Luó mǎ lǐ ào, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄚˇ ㄌㄧˇ ㄠˋ, / ] Romário, #47,245 [Add to Longdo]
罗马帝国[Luó mǎ Dì guó, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄚˇ ㄉㄧˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] Roman Empire (27 BC-476 AD), #47,915 [Add to Longdo]
罗曼史[luó màn shǐ, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄢˋ ㄕˇ, / ] romance (loan word); love affair, #56,578 [Add to Longdo]
罗曼蒂克[luó màn dì kè, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄢˋ ㄉㄧˋ ㄎㄜˋ, / ] romantic (loan word), #60,976 [Add to Longdo]
西厢记[Xī xiāng jì, ㄒㄧ ㄒㄧㄤ ㄐㄧˋ, 西 / 西] Romance of the West Chamber by Wang Shifu 王實甫|王实甫, #61,977 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Roman(n) |der, pl. Romane| นิยาย
romantisch(adj) โรแมนติก เช่น Der Film ist romantisch. หนังเรื่องนี้โรแมนติกดี

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Roman {m} | Romane {pl}novel | novels [Add to Longdo]
Roman {m}; lange Abhandlung {f}screed [Add to Longdo]
Romanfigur {f}; Romangestalt {f}; Romanheld {m}character in a novel; figure of a novel [Add to Longdo]
Romanform {f}novel form [Add to Longdo]
Romanistik {f}(studies of) Romance languages and Literature [Add to Longdo]
Romanist {m}; Romanistin {f}teacher (researcher) of Romance languages and Literature [Add to Longdo]
Romanliteratur {f}fiction [Add to Longdo]
Romanschriftsteller {m}; Schriftsteller {m} | Romanschriftsteller {pl}novelist | novelists [Add to Longdo]
Romantik {f}romanticism [Add to Longdo]
Romantiker {m}romanticist [Add to Longdo]
Romanze {f} | Romanzen {pl}romance | romances [Add to Longdo]
romanisch {adj}Romance [Add to Longdo]
romanisch {adj} [arch.] | romanischer BogenRomanesque | Roman arch [Add to Longdo]
romanisch {adj} (Sprache)Romanic (language) [Add to Longdo]
romantisch {adj} | romantischer | am romantischstenromantic | more romantic | most romantic [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
fromage(n) |m| เนยแข็ง เช่น Pendant ce temps, râper le fromage puis réserver.; Le fromager de la Lozère propose une sélection de fromages de France à base de lait de vache, chèvre ou brebis.

Japanese-English: EDICT Dictionary
栟音;併音(iK)[ぴんいん;ピンイン, pin'in ; pin'in] (n) PinYin (Chinese romanization system) (romanisation) (chi [Add to Longdo]
お安くない[おやすくない, oyasukunai] (exp) on very good terms with each other; romantically attached [Add to Longdo]
すい賓;蕤賓(oK)[すいひん, suihin] (n) (1) (See 十二律,鳧鐘) (in China) 7th note of the ancient chromatic scale (approx. G sharp); (2) fifth lunar month [Add to Longdo]
ちょろまかす[choromakasu] (v5s,vt) to pilfer; to filch; to snaffle; to pocket [Add to Longdo]
びたびた[bitabita] (adj-no,adj-na,adv,vs) (1) drenched; soaked; (adv,vs) (2) romantically [Add to Longdo]
ろ紙クロマトグラフィー;濾紙クロマトグラフィー[ろしクロマトグラフィー, roshi kuromatogurafi-] (n) paper chromatography [Add to Longdo]
アーサー王物語[アーサーおうものがたり, a-sa-oumonogatari] (n) Arthurian romances [Add to Longdo]
アクロマート[akuroma-to] (n) achromat [Add to Longdo]
アクロマチックレンズ[akuromachikkurenzu] (n) achromatic lens [Add to Longdo]
アテローム[atero-mu] (n) atheroma (ger [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クロマキー[くろまきー, kuromaki-] chroma key [Add to Longdo]
ローマ字[ローマじ, ro-ma ji] Roman letter [Add to Longdo]
ローマ字化[ローマじか, ro-ma jika] romanisation [Add to Longdo]
英字[えいじ, eiji] Roman letter, alphabetic character [Add to Longdo]
電磁界[でんじかい, denjikai] electromagnetic field [Add to Longdo]
電磁波互換性[でんじはごかんせい, denjihagokansei] electromagnetic compatibility [Add to Longdo]
クロマクリア[くろまくりあ, kuromakuria] CROMACLEAR [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
小説[しょうせつ, shousetsu] Roman, Erzaehlung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Roma
   n 1: a member of a people with dark skin and hair who speak
      Romany and who traditionally live by seasonal work and
      fortunetelling; they are believed to have originated in
      northern India but now are living on all continents (but
      mostly in Europe, North Africa, and North America) [syn:
      {Gypsy}, {Gipsy}, {Romany}, {Rommany}, {Romani}, {Roma},
      {Bohemian}]
   2: capital and largest city of Italy; on the Tiber; seat of the
     Roman Catholic Church; formerly the capital of the Roman
     Republic and the Roman Empire [syn: {Rome}, {Roma}, {Eternal
     City}, {Italian capital}, {capital of Italy}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 rome
 
 1. Roma.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top