ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

regen

R EH1 G AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -regen-, *regen*
Possible hiragana form: れげん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
regent(n) ผู้สำเร็จราชการ
regent(n) สมาชิกสภามหาวิทยาลัย
regency(n) ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่งของผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
Regency(adj) ช่วงปี ค.ศ.1811-1820 ของอังกฤษ (ประวัติศาสตร์)
Regency(adj) ซึ่งมีรูปแบบตามที่นิยมในช่วงปี ค.ศ.1811-1820 ของอังกฤษ
regency(n) ตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน, See also: การปกครองภายใต้ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน, Syn. authority, reign
regenerate(vt) ทำให้เกิดใหม่, See also: สร้างใหม่, ให้ชีวิตใหม่, Syn. invigorate, revivify
regenerate(vi) เกิดใหม่, Syn. revive
regenerate(vt) ปฏิรูป, See also: สร้างรูปแบบใหม่
regenerate(adj) ซึ่งเกิดใหม่, Syn. reborn, reformed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
regency(รี'เจินซี) n. ตำแหน่งอำนาจของผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน,การปกครองโดยผู้สำเร็จราชการ,ระยะเวลาของการเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
regenerate(รีเจน'นะเรท) vt. ทำให้เกิดใหม่,สร้างใหม่,ให้ชีวิตใหม่,ทำให้มีพลังงานใหม่ vi.,adj. ปฏิรูป,สร้างรูปแบบใหม่,เกิดใหม่, See also: regenerable adj. regeneracy n. regeneration n. regenerative adj. regenerator n. -S...
regent(รี'เจินทฺ) n. ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน,อุปราช,ผู้ว่าการ,สมาชิกสภามหาวิทยาลัย,ข้าหลวง adj. เกี่ยวกับผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน,ปกครอง, See also: regental adj. regentship n.
prince regentn. ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนกษัตริย์
queen regent(รี'เจินทฺ) ราชินีผู้ปกครองแทน,กษัตรี
vice-regent(ไวสฺ'รี'เจินทฺ) n. รองผู้สำเร็จราชการ. adj. เกี่ยวกับตำแหน่งรองผู้สำเร็จราชการ., See also: vice-regency n., Syn. deputy regent

English-Thai: Nontri Dictionary
regency(n) การสำเร็จราชการ
regenerate(vt) ให้ชีวิตใหม่,ทำให้เกิดใหม่,งอกใหม่,วกกลับมาใหม่
regeneration(n) การงอก,การเกิดใหม่,การฟื้นฟู
regenerative(adj) ที่ให้ชีวิตใหม่,ที่เกิดใหม่,ที่เปลี่ยนรูป
regent(n) อุปราช,ผู้สำเร็จราชการ,ข้าหลวง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Regencyสมัยรีเจนซี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
regeneration๑. การงอกใหม่, การเจริญทดแทน๒. การซ่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
regeneration systemระบบอุ่นอากาศเข้า [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
regeneration systemระบบอุ่นอากาศเข้า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
regenerative coolingการทำความเย็นจากความร้อนปล่อยทิ้ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
regentผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
regentผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน, ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Regenerationการสร้างใหม่ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Regenerationรีเจนเนอร์เรชั่น, Example: รีเจนเนอเรชัน รีเจนเนอเรชัน หมายถึง การทำให้เรซินหรือถ่านกัมมันต์(Activated Carbon) ที่หมดอำนาจเพราะว่าไอออนอิสระส่วนใหญ่ถูกนำไปแลกกับไอออนอื่นในน้ำจนหมดสิ้นไปแล้วกลับฟื้นตัวขึ้นมามีอำนาจในการแลกเปลี่ยนไอออนใหม่อีก - การทำรีเจนเนอเรชัน เรซินที่หมดอำนาจ (ชั่วคราว) เป็น ได้แก่ การขับไล่ไอออนในเรซินที่แลกมาจากน้ำ และเติมไอออนอิสระให้กับเรซิน ทำให้เรซินกลับคืนสภาพเดิม และมีอำนาจในการแลกเปลี่ยนไอออนอีกครั้งหนึ่ง สารเคมีที่ใช้เติมไอออนอิสระให้กับเรซินที่เสื่อมอำนาจไปแล้วเรียกว่า สารรีเจนเนอแรนต์ (Regenerant) ตัวอย่างของสารรีเจนเนอแรนต์ ได้แก่ NaCl ซึ่งใช้เติม Na+ หรือ Cl- ให้กับเรซิน หรือ H2SO4 ซึ่งใช้เติม H+ ให้กับเรซิน เป็นต้น - การรีเจนเนอเรชันถ่านกัมมันต์เพื่อฟื้นอำนาจการดูดติดผิวและนำกลับมาใช้ใหม่อีก สามารถนำไปทำรีเจนเนอเรชันได้ตลอดไป แต่ทุกครั้งที่มีการทำรีเจนเนอเรชันต้องเติมคาร์บอนใหม่จำนวนหนึ่งเพื่อทดแทนคาร์บอนที่กลายเป็นผงไปในระหว่างการฟื้นอำนาจ และการสูญเสียคาร์บอนไม่ควรเกิน 5% ของคาร์บอนทั้งหมด ซึ่งจะใช้การรีเจนเนอเรชันด้วยวิธีเคมีและวิธีชีวก็อาจใช้ได้แต่ไม่ได้ผลดีเท่าวิธีที่ใช้ความร้อนสูง โดยวิธีเผาในเตาที่มีอุณหภูมิสูง ซึ่งควบคุมปริมาณออกซิเจนและความชื้นได้ [สิ่งแวดล้อม]
Regenerationการงอกใหม่ (อวัยวะ) [TU Subject Heading]
regenerationรีเจเนอเรชัน, การเจริญทดแทน, การสร้างเนื้อเยื่อหรืออวัยวะใหม่ขึ้นมาทดแทนเนื้อเยื่อหรืออวัยวะเก่าที่หลุดหรือขาดออกไป  เช่น การเจริญทดแทนของหางจิ้งจก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Regeneration (Biology)การสืบต่อพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Regeneration (Botany)การงอกใหม่ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Regeneration of a depressionการก่อตัวขึ้นใหม่ ของดีเปรสชัน [อุตุนิยมวิทยา]
Regenerative medicineเวชศาสตร์การฟื้นฟูสภาวะเสื่อม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Regenerative Medicineการแพทย์ทางเลือกใหม่, Example: วิธีการบำบัดรักษาโดยการเปลี่ยนแปลงเซลล์ต้นตอให้เป็นเซลล์ชนิดจำเพาะที่ต้องการเพื่อนำไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยเพื่อซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่ถูกทำลาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์(n) regent, Example: การรักษาความปลอดภัยผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นหน้าที่ของกรมราชองครักษ์, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ ในกรณีที่พระองค์จะไม่ประทับอยู่ในพระราชอาณาจักร หรือในกรณีที่ทรงบริหารราชการไม่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้สำเร็จราชการ[phū samret rātchakān] (n, exp) EN: regent  FR: régent [m]
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์[phū samret rātchakān thaēn phra-ong] (n, exp) EN: regent  FR: régent [m]
รีเจนซี่[Rījēnsī] (tm) EN: Regency  FR: Regency [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
REGEN R EH1 G AH0 N
REGENT R IY1 JH AH0 N T
REGENCY R IY1 JH AH0 N S IY0
REGENTS R IY1 JH AH0 N T S
REGENCY'S R IY1 JH AH0 N S IY0 Z
REGENERON R IY0 JH EH1 N ER0 AO2 N
REGENERATE R IY0 JH EH1 N ER0 EY2 T
REGENSBURG R IY1 G AH0 N Z B ER0 G
REGENERATED R IY0 JH EH1 N ER0 EY2 T IH0 D
REGENERATION R IY0 JH EH1 N ER0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
regent (n) rˈiːʤənt (r ii1 jh @ n t)
regency (n) rˈiːʤənsiː (r ii1 jh @ n s ii)
regents (n) rˈiːʤənts (r ii1 jh @ n t s)
regencies (n) rˈiːʤənsɪz (r ii1 jh @ n s i z)
Regensburg (n) rˈɛɪgənzbɜːʳg (r ei1 g @ n z b @@ g)
regenerate (j) rˈɪʤˈɛnərət (r i1 jh e1 n @ r @ t)
regenerate (v) rˈɪʤˈɛnərɛɪt (r i1 jh e1 n @ r ei t)
regenerated (v) rˈɪʤˈɛnərɛɪtɪd (r i1 jh e1 n @ r ei t i d)
regenerates (v) rˈɪʤˈɛnərɛɪts (r i1 jh e1 n @ r ei t s)
regenerating (v) rˈɪʤˈɛnərɛɪtɪŋ (r i1 jh e1 n @ r ei t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自力更生[zì lì gēng shēng, ㄗˋ ㄌㄧˋ ㄍㄥ ㄕㄥ, ] regeneration through one's own effort (成语 saw); self-reliance, #14,640 [Add to Longdo]
摄政王[shè zhèng wáng, ㄕㄜˋ ㄓㄥˋ ㄨㄤˊ, / ] regent, #57,434 [Add to Longdo]
摄政[shè zhèng, ㄕㄜˋ ㄓㄥˋ, / ] regent, #70,397 [Add to Longdo]
再生制动[zài shēng zhì dòng, ㄗㄞˋ ㄕㄥ ㄓˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] regenerative brake [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Regen(n) |der, nur Sg.| ฝน, See also: regnen vt.
Regenschirm(n) |der, pl. Regenschirme| ร่มกันฝน
Regenzeit(n) |die| ฤดูฝน
aufregend(adj, adv) ตื่นเต้น, เร้าใจ, See also: A. langweilig, Syn. spannend

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Regenwurm {m}earthworm [Add to Longdo]
Regenzeit {f}rainy season [Add to Longdo]
Regent {m} | Regenten {pl}regent | regents [Add to Longdo]
Regentanz {m}rain dance [Add to Longdo]
Regentropfen {m} | Regentropfen {pl}raindrop | raindrops [Add to Longdo]
Regentschaft {f}regency [Add to Longdo]
Regenwald {m}rain forest; rainforest [Add to Longdo]
Regenwahrscheinlichkeit {f}brollability [Add to Longdo]
Regenwasser {n}rainwater [Add to Longdo]
Regenwolke {f}rain cloud [Add to Longdo]
Regen {m} | starker Regen | saurer Regen | wegen Regen nicht stattfindenrain | heavy rain | acid rain | to be rained out [Am.]; to be rained off [Br.] [Add to Longdo]
Regenbogen {m} | Regenbögen {pl}rainbow | rainbows [Add to Longdo]
Regenecho {n}rain scatter [Add to Longdo]
Regeneration {f}; Wiederbildung {f}regeneration [Add to Longdo]
Regenerator {m}regenerator [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
か流ファン;渦流ファン[かりゅうファン, karyuu fan] (n) regenerative fan; vortex flow fan [Add to Longdo]
か流ブロワ;渦流ブロワ[かりゅうブロワ, karyuu burowa] (n) regenerative blower; vortex flow blower [Add to Longdo]
リーゼント[ri-zento] (n) (abbr) regent style; pompadour [Add to Longdo]
リーゼントスタイル[ri-zentosutairu] (n) regent style (hair fashion); ducktail [Add to Longdo]
回生[かいせい, kaisei] (n,vs) resurrection; resuscitation; regeneration; (P) [Add to Longdo]
回生ブレーキ[かいせいブレーキ, kaisei bure-ki] (n) regenerative brake [Add to Longdo]
虎ノ門事件;虎の門事件[とらのもんじけん, toranomonjiken] (n) Toranomon Incident (assassination attempt on Prince Regent Hirohito, Dec. 27, 1923) [Add to Longdo]
五摂家[ごせっけ, gosekke] (n) (See 摂関) the five regent houses; five families of the Fujiwara clan (Konoe, Kujo, Nijo, Ichijo, and Takatsukasa) entrusted as imperial regents and advisors starting in the Kamakura period [Add to Longdo]
更生[こうせい, kousei] (n,vs) rehabilitation; regeneration; rebirth; resuscitation; reorganization; reorganisation; (P) [Add to Longdo]
再生[さいせい, saisei] (n,vs,adj-no) playback; regeneration; resuscitation; return to life; rebirth; reincarnation; refresh; narrow escape; reclamation; regrowth; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
自動再表示[じどうさいひょうじ, jidousaihyouji] implicit regeneration [Add to Longdo]
信号再生[しんごうさいせい, shingousaisei] signal regeneration [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
こうもり傘[こうもりがさ, koumorigasa] Regenschirm [Add to Longdo]
土砂降り[どしゃぶり, doshaburi] Regenguss, Platzregen [Add to Longdo]
執権[しっけん, shikken] Regent [Add to Longdo]
摂政[せっしょう, sesshou] Regentschaft, Regent [Add to Longdo]
梅雨[ばいう, baiu] Regenzeit [Add to Longdo]
梅雨[ばいう, baiu] Regenzeit [Add to Longdo]
降雨量[こううりょう, kouuryou] Regenmenge [Add to Longdo]
[あめ, ame] Regen [Add to Longdo]
雨傘[あまがさ, amagasa] Regenschirm [Add to Longdo]
雨垂れ[あまだれ, amadare] Regentropfen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top