ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rafe

R EY1 F   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rafe-, *rafe*
Possible hiragana form: らふぇ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
strafe(สเทรฟ) vt. ยิงกราดจากเครื่องบิน,กระหน่ำ. n. การยิงกราดจากเครื่องบิน,การกระหน่ำ. -strafer n.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Rafe Gruber is a martial arts expert, a sharpshooter.เรฟ กรูเบอร์ เผ็นผู้เชี่ยวชาญ ศิลปะป้องกันตัว และนักแม่นปืน Chuck Versus the Fake Name (2010)
That is Rafe Gruber.หมอนี่คือเรฟ กรูเบอร์ Chuck Versus the Fake Name (2010)
I've got to learn about Rafe so I can get into character for my mission.ฉันต้องเรียนรู้เรื่องเรฟ จะได้เข้าถึงตัวตนตอนออกภารกิจ Chuck Versus the Fake Name (2010)
Chuck, Rafe wasn't going to meet with your usual spies.ชัค เรฟไม่ได้กำลังจะไปพบ สายลับแบบที่เธอรู้จักนะ Chuck Versus the Fake Name (2010)
Rafe Gruber.เรฟ กรูเบอร์ Chuck Versus the Fake Name (2010)
My problem is that nobody messes with Rafe Gruber.ไม่มีใครกล้ามาแหยมกับเรฟ กรูเบอร์ Chuck Versus the Fake Name (2010)
Ever since Rafe tried to kill Sarah and me.ตั้งแต่ตอนที่เรฟ พยายามฆ่าซาราห์กับฉัน Chuck Versus the Beard (2010)
Okay, the deceased's name is Rafe Tong. Hmm. This doesn't look like Rafe Tong.ผู้ตายชื่อ เรฟ ท็อง แต่นี่ดูไม่เหมือนเรฟ ท็อง Alaheo Pau'ole (2011)
One, two, three. Rafe Tong.1-2-3 เรฟ ท็อง Alaheo Pau'ole (2011)
- Which leaves us with Rafe Tong, whose ID we did find on our victim.งั้นก็ต้องพึ่งเรฟ ท็อง ที่เราเจอบัตรอยู่ที่เหยื่อ Alaheo Pau'ole (2011)
Danny and I will talk to Rafe Tong.ฉันกับแดนนี่จะไปคุยกับเรฟ ท็อง Alaheo Pau'ole (2011)
Rafe Tong, we need to talk.เรฟ ท็อง เราต้องคุยกัน Alaheo Pau'ole (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขอ[khø] (n) EN: hook  FR: crochet [m] ; agrafe [f]
ขอเกี่ยว[khøkīo] (n) EN: hook  FR: agrafe de vêtement [f]
คนโท[khonthō] (n) EN: jug ; pot ; water jug ; water pot  FR: pot [m] ; carafe [f] ; jarre [f]
กลัด[klat] (v) EN: clasp ; clip ; pin ; fasten ; tag  FR: agrafer ; épingler
ลงชื่อ[longcheū] (v) EN: sign ; autograph ; put down one's name ; enter one's name  FR: signer ; apposer sa signature ; parapher = parafer ; indiquer son nom
เซ็น[sen] (v) EN: sign  FR: signer ; parafer
ที่เย็บกระดาษ[thī yep kradāt] (n, exp) EN: stapler  FR: agrafeuse [f]
เย็บลวด[yeplūat] (v) FR: agrafer
ยิงกราด[ying krāt] (v, exp) EN: rake ; strafe ; enfilade
ยีราฟ[yīrāp = yīrāf] (n) EN: giraffe  FR: girafe [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
RAFE R EY1 F
RAFELGHEM R AH0 F EH1 L G AH0 M

German-Thai: Longdo Dictionary
Gefängnisstrafe(n) |die, pl. Gefängnisstrafen| โทษต้องจำคุก, See also: Haftstrafe, A. Geldstrafe, Syn. Freiheitsstrafe
Freiheitsstrafe(n) |die, pl. Freiheitsstrafen| โทษต้องจำคุก, See also: Haftstrafe, A. Geldstrafe, Syn. Gefängnisstrafe
Haftstrafe(n) |die, pl. Haftstrafe| โทษต้องจำคุก, See also: Freiheitsstrafe, A. Geldstrafe, Syn. Gefängnisstrafe
Todesstrafe(n) |die, pl. Todesstrafen| โทษประหารชีวิต

Japanese-English: EDICT Dictionary
Gスポット[ジースポット, ji-supotto] (n) Grafenberg spot (G-spot) [Add to Longdo]
カラフ[karafu] (n) carafe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top