ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rotc

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rotc-, *rotc*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crotch(ครอท) n. ง่าม,สิ่งที่มีลักษณะเป็นง่าม,ส่วนที่มีลักษณะเป็นง่าม, See also: crotched adj.
crotchet(ครอท'ชิท) n. ตะขอเล็ก ๆ ,เครื่องมือหรือส่วนที่มีลักษณะเป็นตะขอ,เครื่องมือผ่าตัดรูปตะขอ,ความคิดแปลก ๆ ,ความคิดวิตถาร,โน๊ตดนตรีที่แบ่งเสียง 4, Syn. vagaru
crotchety(ครอท'ชีที) adj. เกี่ยวกับความคิดแปลก ๆ หรือวิตถาร, See also: crotchetiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
crotchet(n) ตะขอ,โน้ตเพลงรูปตะขอ,ความคิดวิตถาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คบ[khop] (n) EN: crotch ; torch  FR: torche [f] ; flambeau [m]
คบไม้[khop māi] (n, exp) EN: crotch
ง่ามขา[ngām khā] (n, exp) EN: groin ; crotch  FR: entrejambe [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ROTC (n) ˈaːrˈoutˈiːsˈiː (aa1 r ou1 t ii1 s ii1)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rotcistensänger {m} [ornith.]Rufous Cisticola [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
急所[きゅうじょ, kyuujo] (n) (1) vitals; tender spot; (2) key (of a problem); crux; essential point; secret; (3) (col) (See 金的) male crotch (as a target in fighting); (P) [Add to Longdo]
金的[きんてき, kinteki] (n) (1) bull's-eye; (2) object of desire; (3) (col) male crotch (as a target in fighting); the jewels (as in kick him in ...) [Add to Longdo]
股(P);胯;叉;俣[また, mata] (n) (1) crotch; crutch; groin; thigh; (2) fork (in a tree, road, river, etc.); tines (of a fork); (P) [Add to Longdo]
股火[またび, matabi] (n) warming one's crotch by standing over a hibachi [Add to Longdo]
股割り[またわり, matawari] (n) extreme leg-stretching exercise to increase flexibility of the crotch (sumo) [Add to Longdo]
股座[またぐら, matagura] (n) crotch [Add to Longdo]
股上[またがみ, matagami] (n) waist (the part of the pants located above the crotch); pant rise [Add to Longdo]
股摺れ[またずれ, matazure] (n) sore crotch [Add to Longdo]
四分音符[しぶおんぷ;しぶんおんぷ, shibuonpu ; shibun'onpu] (n) quarter note; crotchet [Add to Longdo]
小股[こまた, komata] (n) (1) short steps; mincing stride; (2) crotch; groin; thigh [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ROTC
   n 1: a training program to prepare college students to be
      commissioned officers [syn: {Reserve Officers Training
      Corps}, {ROTC}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top