ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

qc

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -qc-, *qc*
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
QC KandiQC Kandi Episode #1.41 (2006)
QC KandiQC Kandi Episode #1.42 (2006)
QC KandiQC Kandi Episode #1.43 (2006)
QC WroWQC WroW Episode #1.8 (2006)
QC Jae.MQC Jae.M Episode #1.9 (2006)
QC KandiQC Kandi The Book of the Three Hans (2006)
QC doggieusaQC doggieusa If in Love... Like Them (2007)
QC by sarujinQC by sarujin Episode #1.8 (2009)
QC by sayochamaQC โดย sayochama Episode #1.3 (2009)
QC by sayochamaQC by sayochama Episode #1.5 (2009)
QC by sarujinQC by sarujin Episode #1.6 (2009)
QC by sarujinQC by sarujin Ohitori sama (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การควบคุมคุณภาพ(n) quality control, See also: QC, Example: ในการผลิตยาจะต้องตระหนักถึงการควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติทุกขั้นตอนที่มีผลกระทบต่อคุณภาพยา, Thai Definition: เทคนิคการดำเนินงานและกิจกรรมที่ใช้เพื่อสนองความต้องการของคุณภาพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื่อ[beūa] (v, exp) EN: be bored ; be fed up with ; be tired of ; be sick of ; be weary of  FR: être excédé ; être agacé ; être las ; être dégoûté ; être fatigué de ; en avoir assez (de qqch/qqn) ; en avoir marre (fam.) ; en avoir sa claque (fam.) ; en avoir par-dessus la tête (fam.) ; en avoir ras le bol (fam.)
เชิญ[choēn] (x) EN: invite ; go ahead ; invite ; ask ; persuade ; bid welcome ; solicit ; implore  FR: inviter (qqn.) à faire (qqch.) ; convier à ; prier de ; veuillez ... ; faites ! ; allez-y !
อิจฉาริษยา[itchāritsayā] (v, exp) EN: envy ; be jealous ; be envious  FR: être jaloux de ... (qch)
จำใจ[jamjai] (v) EN: have to ; be compelled ; be forced ; be obliged ; be constrained ; do sth against one's will ; be unwilling ; be reluctant  FR: devoir ; être obligé ; être contraint ; faire qqch. contre sa volonté/contre son gré/malgré soi
การควบคุมคุณภาพ[kān khūapkhum khunnaphāp] (n, exp) EN: quality control ; QC  FR: contrôle de qualité [m]
ก้าวก่าย[kāokāi] (v) EN: interfere ; intervene ; overlap ; meddle ; tamper  FR: interférer ; se mêler de ; fourrer le nez (dans qqch.) (fam.)
เก็บ ... ไว้[kep ... wai] (n, exp) EN: keep ... (something)  FR: conserver ... (qch)
กระทุ้ง[krathung] (v) EN: urge ; encourage ; stimulate ; egg on ; goad ; incite ; excite ; prod  FR: stimuler ; inciter ; pousser qqn. à faire qqch. ; encourager qqn. à faire qqch.
กระทุ้งให้ทำ[krathung hai tham] (v, exp) FR: encourager (qn) à faire (qch)
ล้างมือ[lāng meū] (v, exp) EN: wash one's hands of something ; take no further responsibility  FR: se laver les mains (de qqch.) ; se dégager de toute responsabilité

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
QC (n) kjˌuːsˈiː (k y uu2 s ii1)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kronanwalt {m}QC : Queen's Counsel [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
acheter qc à qnซื้ออะไรให้ใครคนหนึ่ง (ใช้ à เพื่อให้ทราบว่าซื้อสิ่งนั้นมาเพื่อใคร)
ne pas avoir le courage de faire qch(phrase) ไม่กล้าจะทำอะไรบางอย่าง

Japanese-English: EDICT Dictionary
総合的品質管理[そうごうてきひんしつかんり, sougoutekihinshitsukanri] (n) total quality control; TQC [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top