ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

psalter

S AO1 L T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -psalter-, *psalter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
psalter(n) เครื่องดนตรีโบราณประเภทพิณ
psaltery(n) เครื่องดนตรีโบราณประเภทสายลักษณะคล้ายพิณ, Syn. harp

English-Thai: Nontri Dictionary
psaltery(n) เครื่องดนตรีโบราณ

CMU English Pronouncing Dictionary
PSALTER S AO1 L T ER0
PSALTERS S AO1 L T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
psalter (n) sˈɔːltər (s oo1 l t @ r)
psalters (n) sˈɔːltəz (s oo1 l t @ z)
psaltery (n) sˈɔːltəriː (s oo1 l t @ r ii)
psalteries (n) sˈɔːltərɪz (s oo1 l t @ r i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
千枚[せんまい;センマイ, senmai ; senmai] (n) (1) (せんまい only) 1000 sheets (of paper); many pages; (2) (uk) {food} cow omasum; cow psalterium [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Psalter
      n 1: a collection of Psalms for liturgical use [syn: {Psalter},
           {Book of Psalms}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top